Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС вече бил демоде

Кадровиците почнаха да прехвърлят щатни бройки към по-натоварените съдилища

Висшият съдебен съвет (ВСС) в България не отговаря на съвременните стандарти и нищо чудно в скоро време и той да бъде разбишкан подобно на други институции в държавата.


Поглед върху международните стандарти показва, че моделът на ВСС не е съобразен с тях, тъй като съдиите в този орган не представляват голямо мнозинство от членовете. И според сега приложимата у нас практика за членове на ВСС от парламентарната квота се избират съдии. Така обаче се заобикаля правилото, че в съвета трябва да имат мнозинство съдиите, избрани от съдии, при това - по възможно най-демократичен и представителен начин. На това изискване формално отговарят едва шестима от двадесет и петте членове на ВСС, каза в четвъртък (28 февруари) членът на ВСС Калин Калпакчиев на форум на тема: За нов модел на управление на съдебната система. Мерки за укрепване на независимостта на органите на съдебната власт, организиран от Съюза на съдиите в България (ССБ). На конференцията присъстваше президентът на Международната асоциация на съдиите и председател на Консултативния съвет на европейските съдии Герхард Райснер.


Според участниците във форума трябвало да се търси нова структура на съдебния съвет, в която да бъде редуцирана неговата парламентарна квота (която в момента се състои от 11 души), за да се намали политическото влияние върху дейността на съвета. Особено важно е също при избора на членове на ВСС да се допуснат и преки номинации от неправителствения сектор.


Бившият конституционен съдия Пенчо Пенев отново предложи съдебният съвет да се раздели на две колегии, едната от които да се занимава с назначенията и кадровото развитие на съдиите, а другата да отговаря за прокурорите и следователите. Според авторитетния юрист за такава промяна не изисква намеса на Велико Народно събрание, защото не се нарушава балансът между властите.


Нямало проблем намаляването на парламентарната квота да направи и обикновеното Народно събрание. Пенев също подкрепи възможност за директни номинации на неправителствения сектор, както и да се въведе изискване за квалифицирано мнозинство при избора на членове на ВСС. В Народното събрание трябва да се провежда отделен избор по квоти - отделно за съдийската и отделно за следователската. Радикална реформа в устройството на ВСС обаче предполага намесата на Велико Народно събрание, отбеляза Пенев. Според участници във форума мандатът на тримата големи в съдебната власт - председателите на върховните съдилища и главния прокурор, който е седем години, е прекалено дълъг. Но промяната и на това положение също изисква решение от Велико Народно събрание.


Докато е все още е в правомощията си, Висшият съдебен съвет тази седмица предприе действия за решаването на един от основните проблеми, които пречат в работата на магистратите - тяхната прекомерна натовареност с дела. На свое заседание през седмицата Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи (КПА) обсъди процедурите за преназначаване на съдии съгласно Закона за съдебната власт (ЗСВ) в административните съдилища в София, Бургас и Пловдив. Въпросната комисия е направила преценка, че е целесъобразно да се увеличат щатовете на по-натоварените административни съдилища в апелативните центрове за сметка на тези, които не са достатъчно натоварени. За целта комисията е пратила писма до административните ръководители на всички административни съдилища в апелативните райони на София, Бургас и Пловдив, че трябва да изготвят списъци на съдиите в съответните магистратури, които желаят да участват в процедурата по преназначаването.


Готов е анализът за натовареността на съдилищата в страната, направен от Комисията по анализ и отчитане на натовареността на органите на съдебната власт. Въз основа на този анализ комисията взе решения за оптимизиране на щатовете чрез закриването им в ненатоварените съдилища и разкриване на работни места в натоварените. Едно от предложенията бе свързано с щатните бройки в административния съд в Бургас. Обсъдено беше да се добавят две бройки в този съд, като едната от тях да дойде от административния съд в Русе, а другата от административния съд в Габрово.


В момента тече процедура по съгласуване на кадровите решения със съответните административни ръководители на съдилища, в които ще се закриват щатове, каквото е изискването на Закона за съдебната власт. Следващата седмица предстои да се обсъждат размествания и в прокуратурите в страната.


nbsp;


nbsp;


На изпроводяк


Във връзка с приключване на мандата на правителството и в знак на благодарност за добрата съвместна работа и за личния принос на министър Диана Ковачева ВСС й връчи благодарствена грамота и почетен плакет.Министърът в оставка се обърна към членовете на съвета с призив: През последните месеци минахме през много трудни моменти. Дойдох, за да ви помоля да не изоставяте една инициатива, една реформа, която започнахме, а именно темата за електронното правосъдие.Пожелавам ви само прекрасни министри на правосъдието, пожела Ковачева на съвета. Тя председателства ВСС повече от една година. Ковачева стана министър на правосъдието, след като Маргарита Попова беше избрана за вицепрезидент.nbsp;


Ново поприще


Бившият заместник-председател на Върховния касационен съд Гроздан Илиев положи клетва като съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание в четвъртък (28 февруари). На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание Цецка Цачева, президентът Росен Плевнелиев, председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и конституционни съдии. Заклевам се да спазвам добросъвестно задълженията си, възложени с конституцията и Закона за Конституционния съд, заяви Гроздан Илиев при полагането на клетвата. По-рано същия ден Висшият съдебен съвет освободи Гроздан Илиев от заеманата длъжност на заместник-председател на ВКС и ръководител на наказателна колегия на този съд.


Facebook logo
Бъдете с нас и във