Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС ЗАПОЧНА ДА РАБОТИ ПО СЪЩЕСТВО

На третия месец от своето съществуване постоянно действащият Висш съдебен съвет (ВСС) най-накрая реши да обърне повече внимание на кадровите проблеми на Темида.
На заседанието си в сряда (19 декември) магистратите приеха Наредба за реда и организацията по провеждането на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи. Документът е от изключително важно значение за съдебната власт, защото без ясни правила няма кариерно израстване на магистратите, спира се и достъпът на външни лица до системата.
Новият Закон за съдебната власт (ЗСВ) задължи Висшия съдебен съвет да изготви и приеме въпросната наредба до 31 декември 2007 година. За да не наруши въпросното изискване, кадровият орган на Темида по спешност трябваше да я обсъди на заседанието си в сряда.
Напук на очакванията, дебатът протече доста разгорещено. Подзаконовият нормативен акт бе докладван от председателя на Комисията по предложения Георги Шопов, който уточни, че отправените предварително забележки от членове на съвета са взети предвид, и предложи документът да се гласува.
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лазар Груев обаче поиска да знае по какъв метод ще се извършва атестацията на магистратите, които искат да бъдат повишени. Според него трябва да има ясни правила за това. След това думата взе членът на съвета Галя Захарова. Тя обясни, че наредбата е много обща и че трябва да има разграничаване на конкурсите при първоначално постъпване в съдебната система и конкурса по атестация.
В първия вариант става дума за класически пример на изпит - имаме комисия, която оценява, кандидатите държат писмен и устен изпит. При втория обаче нещата не стоят така. Тук говорим за съвсем друг начин на препитване - предимно по документи. Според мен двата конкурса трябва да бъдат в две различни наредби, поясни Захарова. Накрая тя каза, че в документа няма почти нищо ново - в него са преписани част от разпоредбите от ЗСВ и текстове от старата наредба за атестиране и назначаване.
Колежката й Пенка Маринова й опонира, като заяви, че ако наредбата не бъде приета, се блокира работата на съдебната система. Има много съдии и прокурори, които са командировани в по-горните инстанции. През февруари изтича срокът, в който могат да работят там, и после ще трябва да се върнат на старите си длъжности. Така много дела ще останат висящи или ще трябва да започнат отначало, каза Маринова. Тя бе подкрепена и от друг член на съвета - Петър Стоянов.
В крайна сметка Висшият съдебен съвет одобри наредбата, като остави за следващото си заседание обсъждането на методите, по които ще се атестират магистратите.
Доколкото Параграф 22 научи, Галя Захарова е против предлаганите правила за атестиране, но на този етап е спестила своите критики. Отложените за следващото заседание методи обаче предизвикват доста въпроси.
Става дума за следното. Част от членовете на съвета са изготвили т.нар. Методика за атестирането, според която се въвежда точкова система за оценяване. Със своя заповед всеки административен ръководител на звено в съдебната система ще сформира помощна атестационна комисия, която ще се състои от трима съдии, прокурори или следователи.
Критериите, по които ще се оценява дали даден магистрат следва да бъде повишен или преместен, са следните:
- брой, вид, сложност и тежест на преписките и делата;
- спазване на сроковете;
- брой потвърдени или отменени актове и основанията за това;
- разбираемо и обосновано мотивиране на актовете;
- резултати от проверките на Инспектората към ВСС;
- поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестирането;
- спазване на правилата за професионална етика на съдиите, прокурорите и следователите.
Освен това ще се гледа каква е натовареността както на съдебния район, в който работи магистратът, така и неговата лична натовареност. Тези критерии се водят общи.
Въвеждат се обаче и специфични такива, които са за отделните професии - съдия, прокурор и следовател. Така например за хората в черни тоги ще се следи и дали спазват графика за провеждане на делата и дали умеят да водят съдебното заседание и да съставят протокола. За държавните обвинители ще се гледа дали добре планират и структурират действията в досъдебното и съдебното производство, дали изпълняват указанията на по-горестоящия прокурор и дали могат да ръководят разследващия екип. Що се отнася до следователите, за тях също ще важи правилото дали могат да си съставят план на работа и дали изпълняват разпорежданията на наблюдаващия прокурор.
По отношение на кандидатите за шефове в съдебната власт ще важат общите критерии, каквито са те за обикновените магистрати. Освен това мераклиите за ръководни постове ще трябва да могат да работят в екип, да вземат решения и да са представителни... на външен вид. За всеки един от критериите магистратите и желаещите да станат началници ще получават точки. Засега не е ясен максималният размер - членовете на съвета обсъждат дали той да бъде 100, или 150 точки. Но пък вече се знае, че онзи съдия, прокурор или следовател, който събере по-малко от 30 точки, ще получи отрицателна атестация и няма да му се увеличава заплатата.
След като събере данните, помощната комисия ще праща своето становище до комисията по предложения и атестиране към Висшия съдебен съвет. Освен това ВСС ще получава и мнението на административния ръководител за работата на даден магистрат. Чак тогава кадровият орган на Темида ще може да вземе отношение по казуса.
Параграф 22 научи, че немалко съдии са силно притеснени от идеята за въвеждане на точкова система за оценяване на тяхната работа. Те се притесняват от факта, че административният ръководител няма да оценява обективно подчинените си, а може да проявява субективизъм. И са прави, защото някои шефове са по-близки с едни съдии, но пък недолюбват други и няма гаранция, че ще си свършат качествено и съвестно работата. Заради това магистратите се надяват, че разумът ще надделее във ВСС и той ще измисли по-добър начин за оценяване на тяхната работа.
Ралица Петрова

ТПС - 79981
Засега последното заседание за тази година на Висшия съдебен съвет ще бъде на 28 декември. Тогава се очаква съветът да приеме и методите, по които ще се извършва атестацията на магистратите.

КАРЕ+сн. Шарланджиева в карето
Следователката от Националната следствена служба (НСлС) Татяна Шарланджиева засега остава на работа. В сряда (19 декември) Висшият съдебен съвет (ВСС) прекрати дисциплинарното производство срещу нея поради липса на доказателства.
Историята около Шарланджиева започна на 25 април тази година, когато тогавашният директор на НСлС Ангел Александров внесе предложение във ВСС за нейното уволнение. В мотивите си Александров посочи, че тя е донасяла информация по делото Топлофикация на фронтиереца Красимир Георгиев. Целта на Шарланджиева била Георгиев да не се превърне от свидетел в обвиняем по аферата с парното. Думите на Александров се подкрепяли от засечени разговори между Шарланджиева, Нинова и Георгиев.
Ден по-късно Шарланджиева заедно със Зоя Иванова (до 25 април тя бе шеф на стопанския отдел в НСлС) хвърлиха тежки обвинения към Александров. Казаха, че той се е опитвал да се възползва от приятелството им с тогавашния заместник-министър на икономиката и енергетиката Корнелия Нинова, за да ходатайства за частни бизнес интереси в Държавния резерв, Комисията по хазарта и да уличи директора на Булгартабак Христо Лачев в престъпление.
Оттам нататък лавината тръгна с пълна сила. Ангел Александров обяви пред медиите, че зад атаката срещу него стои министърът на икономиката и енергетиката по онова време Румен Овчаров, който се смятал за собственик на държавата. Лачев от своя страна обвини Александров, че му е искал по 150 000 лв. месечно.
Прокуратурата се намеси в скандала едва на 2 май. След проверка Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство срещу Шарланджиева и Нинова за престъпление против правосъдието - защото са искали да прикрият шефа на фирма Фронтиер Красимир Георгиев, който също е замесен в аферата Топлофикация.
Освен това държавното обвинение реши, че трябва да се провери дали следовател №1 и министърът са се опитвали да влияят на делото Топлофикация.
Заради скандала Ангел Александров подаде оставка като шеф на НСлС, която бе приета от ВСС на 4 юли тази година. Преди обаче да сдаде поста, Александров прехвърли Шарланджиева от стопанския отдел в този, който се занимава с разследванията срещу лица с имунитет и с анализи и информация.
В сряда ВСС реши, че след като не може да ползва данните от специалните разузнавателни средства срещу Шарланджиева, трябва да прекрати дисциплинарното производство. Магистратите поясниха, че срещу нея се води досъдебно производство, в рамките на което са приложени като доказателство и срс-тата. Ако един ден тя бъде осъдена, тогава ще я уволним, но на този етап нищо не можем да направим без информацията от бръмбарите. А както знаете, ние не можем да ги използваме, защото ще нарушим Закона за специалните разузнавателни средства, поясни членът на съвета Иван Колев.
Онази част от материалите, според които тя е обвинена за лошо стопанисване на веществени доказателства, ще бъде препратена на прекия й началник - в случая на директора на НСлС Бойко Найденов, който трябва да реши дали да й наложи някое от по-леките наказания - обръщане на внимание, забележка или порицание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във