Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВСС ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ... ГУЗНА СЪВЕСТ

Вместо да си изпишат веждите, те си извадиха очите! С мно-о-ого леки уговорки, тази българска поговорка съвсем спокойно изразява идеята на тримата големи в съдебната система - председателя на Върховния касационен съд Иван Григоров, председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев и главния прокурор Борис Велчев - за провеждането на операция Чисти ръце в магистратурата. Причината е, че още преди Темида да е снесла дългоочакваното антикорупционно яйце, всички усетиха, че от него няма да се излюпи нищо, защото то е... най-обикновен запъртък.

А всичко започна така обнадеждаващо. На 12 февруари председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров чрез една радиостанция огласи идеята си, че е крайно време специална комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да проверява парите и имуществото на всички магистрати и на техните семейства. Според Иван Григоров това бил единственият начин да се разбере кога някой съдия, прокурор или следовател се е разпрострял извън своята черга и примерно за една седмица харчи повече, отколкото може да заработи за цяла година.
Въпреки че още на следващия ден медиите обявиха, че председателят на ВКС започва операция Чисти ръце в съдебната система, трябваше да минат близо три седмици, преди някой от правосъдния Олимп да се изкаже по въпроса.
На 1 март, малко преди поредното заседание на ВСС, новоназначеният тогава главен прокурор Борис Велчев (той встъпи в длъжност на 23 февруари) приветства идеята на Иван Григоров. Но... с деликатното уточнение, че много иска да разбере как точно председателят на ВКС смята да реализира предложението си. За разлика от шефа на държавното обвинение, председателят на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев не само изрази скептицизъм по отношение на резултатите от операцията, но в прав текст определи идеята на Иван Григоров като популистка. Явно обструкциите на Велчев и Пенчев изиграха своята роля, защото през следващите два месеца нито един слуга на Темида не отвори повторно приказка за операция Чисти ръце.
И изведнъж на 2 май (вторник) пресслужбата на Върховния касационен съд разпространи изумително съобщение до медиите, което гласи: На утрешното редовно заседание на Висшия съдебен съвет (сряда - 3 май - бел.ред.) ръководителите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главният прокурор ще направят искане за извънредно заседание на ВСС същия ден от 13.00 часа в конферентната зала на Съдебната палата за обсъждане и приемане на решение за деклариране на пълното имуществено състояние на членовете на ВСС и магистратите на ръководни постове. Извънредното заседание ще бъде открито за журналисти. След приключването му председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният прокурор ще дадат кратка пресконференция.
В сряда (3 май), още от ранни зори, пред сградата на ВСС на ул. Съборна в столицата се струпаха два пъти повече репортери от обикновено. Чакаха с нетърпение дали ВСС ще гласува идеята за извънредно заседание същия ден следобед и дали ще бъде даден старт на операция Чисти ръце. И досущ като в десетки други случаи те просто... останаха излъгани. Защото нито извънредно заседание на ВСС имаше, нито операция Чисти ръце стартира, нито тримата големи дадоха пресконференция.
Въпреки че всичко тръгна от Иван Григоров, в сряда, малко след 10 часа, пръв взе думата председателят на ВАС Константин Пенчев. С леко смутен вид той докладва пред ВСС идеята за операция Чисти ръце, а колегите му опитаха да го спасят от неудобството и... решиха до 11 часа да отметнат каквото могат от дневния ред на заседанието, после да помислят малко върху предложението за операция Чисти ръце и в 12 часа да го обсъдят по същество.
Секунди преди часът на истината да удари, 23-мата членове на ВСС, присъстващи на заседанието, получиха по една папка, в която имаше образци за три вида декларации - за доходите, за движимото имущество и за недвижимо имущество, придобити през годините, откакто работят в съдебната система. Освен това във всяка папка имаше и мотиви за идеята, подписани от главния прокурор и от председателите на ВКС и на ВАС.
За да спести на колегите си ценно време обаче, председателят на ВКС Иван Григоров набързо им обясни какво съдържат папките пред тях: Декларациите са изготвени от Стоян Кушлев, председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и от неговия екип. Членовете на ВСС, председателите на ВКС, ВАС, техните заместници, главният прокурор и заместниците му, директорът на Националната следствена служба и неговите заместници, председателите на апелативните съдилища, ръководителите на апелативните прокуратури и техните заместници ще попълнят декларациите за доходите и разходите през всички години, когато са работили в съдебната система. Те ще трябва да обявят имотното си състояние, притежаваното от тях движимо имущество като автомобили, ценни книжа, дялове в търговски дружества, влогове в банкови и други финансови институции, доходи извън заеманата длъжност. Ще се декларират и доходите на съпрузите, на пълнолетните деца, както и парите за издръжка на децата под 18 години. Магистратите не са длъжни да попълват всички графи в декларацията. Освен това попълването на документа не е задължително, а доброволно. Тези, които откажат да го попълнят, не носят никаква отговорност, обяви Григоров и уточни: Декларациите не са сложни за попълване и всеки със среден интелект ще се справи.
Според главния прокурор Борис Велчев Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), не давал достатъчно гаранции за публичност и било добре да бъде създаден успореден механизъм. Велчев предложи декларациите за 2005 г. да се подадат до 45 дни, ако ВСС одобри идеята. А в бъдеще би било хубаво годишните декларации за доходите и за имотното състояние да се внасят в деловодството на съвета до края на февруари.
Шефът на държавното обвинение обясни на колегите си, че всички декларации ще минават през специална комисия към ВСС, която ще ги разглежда, ще пише съответните становища и ще ги внася в съвета за обсъждане на закрити заседания. Ако декларацията е съмнителна, нейният подател ще бъде поканен във ВСС да даде обяснение по всички спорни моменти. Ако обаче становището на комисията е, че всичко е наред, ВСС ще приеме декларацията за сведение и ще я прати в деловодството си за архивиране.
С декларирането на доходите и имуществото магистратите ще бъдат подложени на някакъв контрол, ВСС ще има поглед върху тяхното финансово състояние и няма да се създават предпоставки за корупция, обяви Борис Велчев, след което обобщи ситуацията с думите: Срещу онези магистрати, които посочат неверни данни в декларацията, ще бъде възбудено дисциплинарно производство, защото са нарушили етичните правила на поведение на съдиите, прокурорите и следователите.
За най-голяма изненада на тримата големи членовете на Висшия съдебен съвет изобщо не се зарадваха на тяхното предложение. А някои дори възпроптаха срещу последната реплика на Борис Велчев, защото не може да се търси отговорност от никого, след като подаването на декларациите има доброволен характер.
Заместник-председателят на Върховния административен съд Венета Маркова заяви, че има 30-годишен стаж в съдебната система и е абсурдно да помни какви пари е получавала през това време.
Заместник апелативният прокурор на София Николай Ганчев пък допълни, че някои семейства съществуват формално и съпругът например не знае колко харчи жена му. Това е деликатен въпрос, каза още Николай Ганчев, без да си прави труда да обясни какво точно е имал предвид.
За да тушира по някакъв начин напрежението, един от вносителите на предложението за операция Чисти ръце - председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев, отново взе думата и... отново изрази резервите си към начинанието: Това е жест към Брюксел, че не ни е страх да ни гледат под лупа. Ние не искаме да бъдем двойкаджиите, които спъват България за членството. В същото време продължавам да съм скептичен дали това е най-правилният път, защото какво ще стане с онези, които откажат да декларират? Когато се придобива имущество чрез корупционни способи, никой не го придобива на името на съпругата си, защото има и други начини, обясни той.
Светлин Турмаков, заместник-директор на Националната следствена служба, също изрази съмненията си с два въпроса. Защо само магистрати от апелативно ниво нагоре ще попълват декларациите? И защо декларации да не подават още председателите на Софийския районен съд, на Софийския градски съд, ръководителите на Софийската районна прокуратура и на Софийската градска прокуратура, както и завеждащите отделения и отдели във върховните съдилища и прокуратури?
Като автор на идеята за Чисти ръце председателят на ВКС Иван Григоров се нае да отговори на Свилен Турмаков, но изявлението му не бе много убедително: Засега идеята се въвежда експериментално и, ако проработи, не е проблем по-късно да бъде разширен кръгът на лицата, които ще декларират доходите и имуществото си.
Последният коварен удар нанесе Виолета Бояджиева, председател на Варненския апелативен съд. Тя попита кой ще прави съпоставката между получените доходи и размера на разходите, описани в декларациите. Гледали сме дела по Глава трета от Закона за собствеността на гражданите - за нетрудови доходи. Там се прави такава съпоставка - между доходите и начина на живота, но чрез изключително сложни комплексни експертизи, каквито Висшият съдебен съвет не може да си позволи, поясни тя.
Накрая Иван Григоров отново взе думата. Той предложи на колегите си до 17 май да напишат своите забележки към предложението и да ги депозират в деловодството на Висшия съдебен съвет. После тримата вносители ще се съберем и писмено ще отговорим. Крайният вариант на декларациите ще бъде внесен на първото заседание на ВСС след 17 май, когато ще гласуваме, каза още председателят на Върховния касационен съд.
Предложението на Иван Григоров за отсрочване на операция Чисти ръце въодушеви останалите членове на Висшия съдебен съвет и 21 магистрати (от общо 23-ма присъстващи) подкрепиха идеята за декларирането на доходите... по принцип. Така и бе записано в протокола от заседанието. Единствените, които открито гласуваха против, бяха Виолета Бояджиева - председател на Варненския апелативен съд, и нейната колежка от Пловдив - Радка Петрова.
Е, още нещо (освен фактическия старт на операция Чисти ръце) не се състоя в сряда (3 май). Въпреки че предишния ден идеологът й председателят на ВКС Иван Григоров и двамата му сподвижници - шефът на ВАС Константин Пенчев и главният прокурор Борис Велчев, обещаха да дадат специална пресконференция, след кахърното заседанието на ВСС те просто се... скриха от медиите. И докато бягството на Борис Велчев и на Константин Пенчев все пак изглежда оправдано (предвид умерения скептицизъм на единия и откровения песимизъм на другия), то изпаряването на Иван Григоров бе съвсем необяснимо.
Защото кой, ако не авторът на операция Чисти ръце, би могъл да обясни на медиите и на обществото следната ситуация: Как декларациите на магистратите за доходите им и за имотите им ще станат публично достояние, след като ВСС ще ги разглежда на закрити заседания? И още: Кой би имал реална полза от операция Чисти ръце, след като магистратите всяка година подават имотни декларации в Сметната палата, а корупцията си съществува?
За съжаление възможните отговори на последния въпрос са два - висшата съдебна номенклатура или обществото. За още по-голямо съжаление грешният отговор е само един: обществото няма абсолютно никаква полза от доброволното подаване на декларации, които никой простосмъртен няма право да чете.

Facebook logo
Бъдете с нас и във