Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Втори удар по ВСС за незаконни съкращения

Съкращенията, направени в Инспектората към Висшия съдебен съвет, са също толкова незаконни, колкото и тези в съдилищата, реши в сряда (12 март) Върховният административен съд (ВАС). Причината е една и съща: липсата на ясни критерии за натовареност, които да покажат в коя структура от колко работни места има нужда.


Както "Параграф 22" писа още преди месец, ВАС е залят от дела, с които се оспорват съкращенията на работни места, направени с решение на Висшия съдебен съвет от юли миналата година. Тогава, в рамките само на един ден, ВСС отписа свободни и заети бройки за работа от над 30 съдилища в страната, включително и от ВКС и ВАС. Отделно още 13 бройки бяха отрязани и от Инспектората към ВСС (ИВСС).


ВАС, първо, отмени решението за съкращения на щата в Административния съд в Стара Загора. Председателят му Пламен Петрунов влезе в съдебен спор с началствата си от ВСС заради това, че му отнеха четири щатни бройки от числеността на неговото съдилище: две за деловодителки, един началник на служба и шофьор, макар че такъв и без това не е бил назначен. Според съда обаче тези съкращения са били незаконни, тъй като липсват ясно определени критерии за степента на натовареност. "Законът изисква броят на съдебните служители да се определя в зависимост от степента на натовареност на съда", категоричен беше съставът на ВАС по делото на Административен съд-Стара Загора, воден от Атанаска Дишева.


Точно по същия начин приключи и делото, което инспекторатът към ВСС заведе за своите 13 отнети бройки. Според съда ВСС е нарушил закона, като е взел решението само въз основа на предложение от собствената си комисия "Съдебна администрация", без детайлен анализ на натовареността на инспекторите и администрацията. Очевидно действията на ВСС са били продиктувани единствено от необходимостта да се намери отнякъде ресурс, който да се пренасочи към свръхпретоварените Районен и Градски съд в София, смятат във ВАС.


В Закона за съдебната власт или в друг нормативен акт не се съдържа определение на понятието "степен на натовареност", не са посочени критерии или показатели, които да бъдат отчетени при определянето й. Това правомощие е предоставено на Висшия съдебен съвет и следователно той трябва да изясни обхвата му, като създаде система, въз основа на която натовареността да се съобразява по обективни и единни критерии, приложими спрямо отделните органи на съдебната власт, казва съставът, председателстван от Александър Еленков.


Такива критерии за натовареност обаче и до ден днешен няма - за тях се говори само в бъдеще неопределено време. Това е един от най-дразнещите проблеми в системата, защото независимо дали един съдия ще гледа десет дела дневно или толкова годишно, заплатата му ще е все една и съща. Недоволството от неравномерното разпределение на тежестта между различните съдебни райони се трупа с години. Затова и изработването на единни критерии за натовареност бе един от приоритетите, които този състав на ВСС сам си постави в началото на мандата си. Остава обаче и да го изпълни, при това възможно най-скоро, в противен случай рискува всеки негов ход да е поредна грешка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във