Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Вътрешният министър Румен Петков: БЪЛГАРИТЕ СА ОБСЕБЕНИ ОТ СТРЕМЕЖ ЗА САМОУНИЩОЖЕНИЕ

Г-н министър, смятате ли, че след доклада на Европейската комисия от 16 май в България най-сетне разбрахме какво иска от нас Брюксел, или все още продължаваме да се реформираме слепешком?
- Ще ви отговоря по малко по-заобиколен начин. Според мен в преговорния процес са важни три неща. Първо, институциите трябва да са наясно какво очакват българските граждани от тях и да концентрират усилията си така, че да отговорят на тези очаквания. Бих казал, че това е най-важното. Второ, задължително е да бъдем достатъчно методични при изпълнението на задълженията си, най-напред - към българските граждани, а след това и към нашите европейски партньори. Които, между другото, не искат от нас нещо по-различно от онова, което искат от нас българските граждани. И трето, импровизациите на тема Брюксел задължително трябва да престанат.
Какво имате предвид?
- Имам предвид следната логическа конструкция. Тук си създаваме проблеми, които по някакъв начин и по различни пътища - дали чрез отделни самозвани и набедени политици, дали по други канали - стигат до Брюксел. А там тези проблеми се формулират като ангажимент, след което се връщат тук, и ние задължително трябва да ги изпълним. Всичко това няма да ни доведе до добри резултати и за мен е много важно в България най-после да се проумее, че европейската интеграция не е задължение на едно министерство, на едно правителство или на една партия. Това е процес, който трябва да обхване всички български граждани, цялата държава. А тези, които създават проблеми, най-после трябва да проумеят едно. Те не пречат на Румен Петков, на това правителство или на БСП, защото аз съм поредният министър на вътрешните работи. Това правителство е поредното българско правителство, а БСП е поредната партия, спечелила поредните парламентарни избори. Така че тези хора пречат на отделния гражданин, на българското общество и на държавата като цяло.
Все пак не стана много ясно дали управляващата коалиция е наясно какво трябва да се свърши до новия доклад на ЕК през септември?
- Мисля, че в плана за действие на правителството ясно са идентифицирани както проблемите, така и техните решения. И без да съм прекомерен оптимист смятам, че ресурсите и волята, които влагаме в решаването на тези задачи, ни дават много голям шанс да доведем работата до успешен край.
Смятате ли, че изпълнението на този план ще повлияе толкова решително на ЕК, че тя да промени критичното си отношение към нас?
- Убеден съм.
А защо мислите така?
- Защото планът е коментиран с Европейската комисия, но тя по никакъв начин няма да се ангажира с неговото изпълнение. Това си е задача на българската държава. Но от разговорите, които съм водил и от информацията, която обменяме в Министерския съвет, смятам, че изпълнението на плана в много голяма степен ще реши въпросителните пред пълноправното ни членство.
Аз пък, като четох този план, останах доста изненадан от съдържанието му. В него правителството препоръчва на парламента да ограничи кадровите правомощия на административните ръководители в съдебната система, което е недопустимо. Като мярка е залегнало приемането на нов Гражданскопроцесуален кодекс, без Брюксел да е искал от нас подобно нещо. А вие пък трябва да изграждате някакви огледални структури с прокуратурата и да докладвате за работата си - всяка седмица и всеки месец - незнайно на кого...
- Аз няма да коментирам плана. Той е приет от Министерския съвет, нашата работа е да го изпълним и... този въпрос е решен. Но пак ще повторя - навик ни стана сами да си създаваме проблеми, след което да полагаме немалки усилия за тяхното решаване.
Всъщност кого имате предвид?
- Мисля, че отговорът на този въпрос е очевиден. Една част от опозицията - най-кресливата, да я наречем, постоянно се стреми да представи държавата не само в негативна светлина, но и в един доста извратен вид. Според мен тези хора тънат в заблуждението, че по този начин едновременно ще постигнат някаква по-висока степен на доверие в страните - членки на ЕС и ще демонстрират пред българското общество своята загриженост за бъднините на държавата. Българското общество обаче е достатъчно зряло и прекрасно разбира, че тези начинания и маневри са доста глуповати. И поради тази причина до момента те са твърде безрезултатни. Още повече че става дума за хора, които веднага трябва да напускат помещението, ако пред тях се заговори за Европейския съюз. Да, те нямат моралното и политическото право да говорят за Европейския съюз и заявявам това с цялата си отговорност.
И все пак кого имате предвид - СДС или ДСБ? Петър Стоянов, Иван Костов или ген. Атанас Атанасов?
- Топло, топло...
Но не можах да се опаря, така ли?
- Напротив, още малко и ще се изгорите...
Имате ли някакво обяснение за тяхното поведение, освен че вие сте управляващи, а те са опозиция? Нали в Брюксел все още нямат навика да делят българските управляващи на сини, червени или жълти?
- Мисля, че това отдавна би трябвало да е ясно. За съжаление обаче все още има хора, които са изтъкани от омраза. И то толкова силна, че понякога физически усещам как те мразят дори себе си, а не само своите опоненти. Това е тип мислене, който за мен е останал далеч в миналото, и то - в най-мрачното минало на България, така че е безсмислено да им отделяме повече внимание.
Добре тогава, кога ще приключи преструктурирането на МВР? И по-точно - изграждането на новата Генерална дирекция на полицията?
- Преструктурирането на двете генерални дирекции - Пожарна безопасност и защита на населението и Сигурност вече е факт. Преструктурирането на Генералната дирекция на полицията също е към своя край, защото почти всички поднормативни актове, наредби, вътрешни правилници и съвместни инструкции са готови. Тук обаче е моментът да уточня какви са тези огледални структури, които ги има в плана и които толкова много ви учудват. Става дума за структури в МВР и в прокуратурата, които работят по организираната престъпност, корупцията, прането на пари, трафика на хора. И мисля, че този въпрос бе решен в понеделник (3 юли - бел. ред.) с инструкцията за взаимодействието между прокуратурата, МВР и Агенцията за финансово разузнаване в противодействието срещу изпирането на пари, която подписахме с главния прокурор Борис Велчев и финансовия министър Пламен Орешарски.
А с дознанието докъде я докарахте?
- Ами-и-и... дознанието си съществува, дознателите си работят. Какво точно трябва да става с дознанието?
Как какво - все делнични неща: не ви достигат хора, по-голяма част от назначените дознатели нямат необходимата квалификация, опитните следователи изобщо не искат да се прехвърлят на работа в МВР...
- Според мен остава да решим само още един въпрос, но той е ангажимент на г-н Николай Свинаров като председател на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.
Какъв въпрос трябва да реши г-н Свинаров?
- Става дума за лека промяна в новия Наказателнопроцесуален кодекс (НПК), която ще даде възможност материалите на всички дознатели да бъдат признавани от българския съд.
Това не съществува ли като текст в НПК?
- Не, в НПК пише, че процесуално годни са само доказателствата, събрани от назначените дознатели. А в параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за МВР е записано, че в продължение на една година от влизането на Закона за МВР в сила, т.е. до 1 май 2007 г., ще работят и останалите 10 000 дознатели. Те не са назначени в МВР като такива и затова техният статут като органи на досъдебното производство трябва да бъде уреден.
Разбрахте ли кой преди три години реши, че в МВР трябва да работят точно 2000 дознатели с висше юридическо образование?
- Да, разбрах.
И кой е той?
- Такова решение няма. Има решение за назначаването на 2000 нови служители на МВР - чрез конкурс и на длъжност дознател. Но никой никога не е казвал, че дознателите трябва да са само толкова.
Защо тогава всички постоянно говорят точно за 2000 разследващи полицаи?
- Големият въпрос за мен е друг - ние трудно можем да попълним и тези 2000 щатни бройки, защото хората с юридическо образование са склонни да търсят професионална реализация другаде. Заради по-високото заплащане, заради по-добрите условия на труд и т. н. И затова една от основните ни задачи е да направим работата в министерството привлекателна, оценявана по достойнство. А с това ще дадем на хората и нужното самочувствие. Вижте, омръзнало ми е непрекъснато да споделям, че 2000 дознатели не могат да свършат работата на 10 000 разследващи полицаи и на 1000 следователи. А насреща си да чувам все едно и също заклинание: назначете си толкова хора, колкото ви трябват.
Как ще ги назначите, след като няма откъде да ги вземете?
- Това първо. И второ - дори да съберем достатъчно подходящи кандидати, няма как да им осигурим свободни щатни места. Сегашните - около 10 000 служители на МВР, които имат и дознателски функции, на този етап и при тази нормативна уредба са оптималният вариант. За мен обаче е по-разумно всички полицейски служители да имат дознателски функции.
Абсолютно всички?
- Да, въпреки че в страните от ЕС няма единна практика.
А защо МВР не си отгледа собствени кадри? Полицейското дознание съществува от 1 януари 2000 г., а вашия предшественик - проф. Георги Петканов, още през март 2003 г. обяви, че започва изграждането на т. нар. елитен полицейски дознателски апарат? Ако тогава в Академията на МВР беше създадена такава специалност, догодина щяхте да назначите първия випуск собствено производство...
- Вероятно и това би могло да го има. Друг е въпросът, че самата Академия на МВР трябва да бъде наситена със съдържание, което да отговаря на съвременните реалности. Това е и една от основните задачи, които съм поставил на главния секретар на министерството - до началото на следващата учебна година да се разработи и утвърди нова програма за обучение. Защото - и аз не го крия - част от програмата на МВР-академията не е с адресат днешния и утрешния ден. И се боя, че част от хората ни, които излизат от Академията, нямат подготовката, която изисква от тях всекидневието на България.
Г-н Петков, канили ли са ви на разговор по повод проекта за нов Закон за съдебната власт?
- Въпросът е обсъждан не само в правителството, но и в най-различни други формати.
Тогава наясно ли сте кой ще контролира работата на дознателите, след като Висшият съдебен съвет и Инспекторатът на правосъдното министерство нямат право да ви се бъркат в работата, а в МВР подобна структура не съществува? Или пък всички ще се задоволявате с онова, което ви съобщят наблюдаващите прокурори?
- Това малко ли е?
В определени случаи е много малко.
- Според мен върху движението на делата наистина трябва да има по-сериозен контрол. Факт е, че има дела - и то срещу твърде ясни лица от подземния свят, които се бавят по десет, дванайсет и повече години. Факт е, че има натрупване от по осем, десет и петнайсет неприключени дела срещу едно и също лице. И затова е крайно време да бъде намерено някакво решение на този проблем, защото забавените дела означават отказ от правосъдие. И, което е по-лошо, те означават отказ от държавност.
Защо не се разберете с главния прокурор за една съвместна проверка, при която да засечете къде се къса връзката?
- Аз не мисля, че МВР може да има каквото и да било отношение към проверяване на съдебната система. Обратното би било грубо вмешателство в работата на независимата съдебна система, което според мен е недопустимо.
Не става въпрос за вмешателство, а за нещо съвсем друго. Вие и вашите хора правите ревизия на онези акции срещу мафията, които не са приключили с обвинителен акт в съда. А Борис Велчев прави насрещна проверка кои следователи и прокурори не са си свършили работата, след като са получили от вас материалите…
- Аз съм връчил на главния прокурор доста сериозна по обем информация с такива типови случаи. И съм уверен, че когато той е готов с резултатите и анализа - вие ще научите за какво става дума.
Дано, защото то е като синджир-марка - полицията работи, както сметне за необходимо, защото следствието не знае какво да поиска от нея. А следствието не иска онова, което е нужно за съдебния процес, защото в повечето случаи прокуратурата не е наясно какви указания да му даде...
- Такива крайни заключения са неверни. И тук бих си позволил да кажа, че ние - тук нямам предвид себе си и левицата, някак сме... съучастници в закриването на Националната следствена служба, която е с много големи традиции и с много сериозен потенциал.
Какво имате предвид?
- Българи съумяха да оклеветят следствието и да аргументират неговата ненужност. Но не мисля, че една такава проверка може да помогне кой знае колко, защото тя ще бъде много грубо вмешателство в работата на независимата съдебна система. Имало е такива периоди в миналото, но аз се надявам те да си останат там - в миналото. Иначе не смятам, че имаме някакви проблеми в работата с прокуратурата...
Е, сега сигурно вече нямате проблеми. Въпросът обаче е, че материалите от разработките на МВР са попадали в нечии ръце и... там са си оставали. Или пък са излизали от следствието и прокуратурата в такъв вид, че да са подходящи само за блудкав криминален роман.
- Докладът от ревизията показа, че в много малко от случаите делата са залежавали в прокуратурата...
Това въобще не е вярно.
- Поне така прочетох в средствата за масова информация, затова не мога да коментирам...
Според мен в този доклад е включена само една хилядна от онова, което се е случило в държавното обвинение през годините. Знаете ли, че преди време бяха открили при един обвинител около... 3000 залежали преписки, ако не ме лъже паметта?
- Може, но това е доклад, който засяга само Върховната касационна прокуратура...
Всъщност не смятате ли че, поне с профилактична цел, съдебната система се нуждае от една такава груба намеса, каквато би била съвместната проверка на МВР и прокуратурата?
- Аз неколкократно съм казвал, че трябва спешно да изградим Единната информационна система за противодействие на престъпността, защото тя позволява контрол върху движението на делата: от констатирането на престъплението до влизането на съответната присъда в сила. Което не ни пречи да споделим, че тази информационна система не е изградена досега съвсем съзнателно. А това вреди на обществения и държавния интерес и пряко обслужва интересите на бандитизма. Така че, какъвто и финансов ресурс да е необходим, той трябва да бъде осигурен и системата да заработи.
Толкова много пари се похарчиха за тази система и за куп още други глупости, че на хората вече им става лошо, като чуят за нещо такова...
- Тук, за съжаление, не мога да ви опровергая.
Като заговорихме за липсата на единната информационна система, знаете ли какво прави мафията в момента?
- Ами... мисля си, че е все по-зле. И то във всички аспекти, защото през последните няколко месеца наистина постигнахме много сериозни резултати в борбата срещу прането на пари и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Разбихме няколко сериозни организирани престъпни групи за трафик на хора, при това - с влезли в сила присъди, разбихме и няколко престъпни групи за трафик на оръжие...
С влезли в сила присъди?
- Да, в Пловдив. Пак там имаме няколко сериозни присъди срещу автомафията - от порядъка на осем-десет години, които също влязоха в сила. В борбата срещу наркотрафика продължаваме да държим летвата много високо и затова изводите на европейските експерти са, че част от наркотрафика се предислоцира по северния и по южния път, заобикаляйки България. Добри резултати постигнахме в борбата за опазване на културно-историческото наследство, защото ударихме няколко мощни иманярски групи.
Сега остава да се похвалите, че и в борбата с корупцията всичко ви е наред?
- Защо не? През последните осем месеца доказахме, че няма сектор и ниво от властта, в който корупцията да е останала несанкционирана. А сред арестуваните има полицаи, следователи, прокурори, съдии, държавни чиновници, митнически служители, лекари, учители... Тъй че мафията наистина започва да се чувства все по-некомфортно, въпреки че употребата на понятието мафия за България е малко спорно.
Г-н Петков, нека сменим малко темата. Смятате ли да се занимавате с незаконното строителство? Всъщност - имате ли право да подхванете, както се казва, незаконното строителство?
- Не бива МВР да се натоварва със свръхочаквания, защото то не може и не бива да върши цялата мръсна работа в държавата.
Аз друго имах предвид. Смятате ли да се занимавате с произхода на парите в строителството, след като от години се знае, че то и неговият сиамски близнак - бизнесът с недвижими имоти, са най-големите перални на мръсни пари.
- Да, разбира се. С незаконните капитали и с незаконно придобитите имоти МВР винаги се е занимавало и дори имаме определени успехи в тази насока. Друг е въпросът, че не всички резултати, които сме постигнали сами или с помощта на наши чуждестранни партньори, могат да бъдат огласени веднага.
Защо не огласите днес поне един резултат, който... имате право да огласите?
- Пак казвам - за борба с незаконното строителство си има специализиран държавен орган и не трябва да се създава у обществото илюзорна, невярна представа за правомощията и задълженията на МВР. Няма как МВР да отговаря за всичко, защото - за щастие - България е цивилизована, а не полицейска държава. Та в тази връзка да ви кажа, че вече доста сериозно започвам да се притеснявам, че от пет-шест месеца никой не ни е питал какво прави птичият грип.
Е, птичияг грип си е проблем на румънската конкуренция, но аз май не се изразих правилно. Става дума за това: дали ще се занимавате със схемите и структурите, чрез които в законно или полузаконно строителство се наливат мръсни пари? Примерно - през април 2005 г. се регистрират ЕТ и ООД, чиито собственици са на по 25-30 години. А през септември същата година въпросното ЕТ инвестира в два хотела четири милиона евро, а изпълнител на обектите става ООД-то. Или обратното...
- Ако за пореден път започнем да внушаваме на хората и обществото, че българската туристическа индустрия е олицетворение на прането на пари, без това да е така - държавата ще спечелили ли нещо?
Зависи от гледната точка.
- Каквато и да е гледната точка, практиката показва, че ние сме изключително податливи на стремежа към самоунищожение.
Добре тогава. Ще ви задам въпроса в прав текст: След като от строителния бизнес непрекъснато се хвалят, че само в София се инвестират по милиард и половина-два милиарда евро всяка година, защо никой не е разследвал по какъв начин се акумулират такива капитали?
- Нали някой дава разрешения за тези строителства? Нали си има Строителна камара? Нали си има Национална дирекция за строителен надзор?
Е, разрешения лесно се вземат...
- Точно това е един от проблемите - разрешения се дават лесно, да не кажа - прекалено лесно. Но нали за да получиш такова разрешение, трябва да отговаряш на определени критерии, да си покрил определени стандарти? Независимо дали си изпълнител, или инвеститор? И ако някъде има нещо съмнително - онзи, който издава тези разрешителни, би трябвало да потърси съдействие от компетентните органи - МВР, прокуратурата, финансовото разузнаване. Ако не за друго, поне да бъде направена една справка. В интерес на истината, специално към нас не валят такива искания, така че...
Поне две-три за цвят няма ли?
- По линия на Агенцията за финансово разузнаване, през прокуратурата, при нас регулярно постъпват такива сигнали, които се проверяват. Но оттам нататък...
И последен въпрос: ще местите ли Генералната дирекция на полицията в онази недовършена сграда в Академията на МВР?
- Да. Вече приключихме с проектирането и до десетина дни ще обявим конкурс за изпълнител, защото става дума за инвестиции от порядъка на 12-18 млн. лева. И аз много се надявам, че през септември-октомври работата ще започне с разчет до година-година и половина всичко да е готово.
А след като това се случи, БСП ще си реституира ли Работническия клуб на Лъвов мост?
- Ха! Вие само заради този въпрос ли дойдохте?
И заради него, имот като слънце е все пак...
- Не, нямаме такива намерения.
Благодаря ви.
- И аз!

Facebook logo
Бъдете с нас и във