Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОДГОНИХА НЕВОЛЯТА И... ТЯ СИ ТРЪГНА

По-ефективни, по-прозрачни, по-качествени. Това е девизът на Плана за подобряване на работата на съда, който започва да се реализира в 32 апелативни, окръжни и районни съдилища в страната по инициатива и със съдействието на Американската агенция за международно развитие (ААМР).
Планът бе готвен в продължение на три години и глътна 11 млн. лева. На 6 юни ААМР го представи на българската общественост.
По същество той представлява препоръка към председателите на съдилищата, магистратите и съдебните служители как да управляват съда, администрацията, информационните технологии, обучението и работата с гражданите.
В документа ААМР дава съвети по отношение на борбата с корупцията в системата, изброени са няколко начина за намаляване на броя на забавените дела. Освен това са дадени указания за изграждане на информационни центрове за повишаване на откритостта и достъпа на обществеността до различни решения и определения. Основното обаче е, че са набелязани конкретни идеи за осъществяване на съдебната реформа и за прилагането на система за разпределение на делата на случаен принцип. Нещо, което е изключително важно, тъй като липсата на такава система във всички съдилища бе една от критиките в мониторинговия доклад на Европейската комисия от 16 май.
На 20 юни Планът за подобряване на работата на съда бе изпратен до всичките 32 съдилища-партньори. За да покажат на обществото ползата от неговото прилагане, на 29 и 30 юни Американската агенция за международно развитие покани журналисти да посетят Окръжните съдилища във Велико Търново и Габрово и Севлиевския районен съд, които са сред първите, включени в плана.

Съдебната палата във Велико Търново е построена през 1977 година. Сградата по проект е малка, тъй като първоначалната идея била там да се помещават само Окръжният и Районният съд, както и съответните прокуратури.
Но през годините в зданието се нанасят и Апелативният съд и Апелативната прокуратура, съдиите по вписвания, Бюрото за съдимост, както и гардовете от Съдебна охрана. От малка и удобна сградата се превръща в пренаселена и тясна.
През юни 2004 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) избира Даниел Минов за председател на Великотърновския окръжен съд (ВТОС). Една от първите стъпки на новия ръководител е максимално да подобри битовите условия, в които работят колегите му и служителите. Необходимите за това средства и техника получава не само от бюджета на съдебната власт, но и от Американската агенция за международно развитие.
Тук не важи правилото за труден достъп до информация, хвали се председателят на ВТОС Даниел Минов. Изградена е единна регистратура, която максимално облекчава хората.
От януари 2005 г. пък е въведена автоматизирана система за управление на делата. Чрез нея всяко дело има електронен пътен лист, в който се отразява движението на папките.
Системата служи и за автоматично разпределение на постъпващите тук дела, както и за упражняването на обективен и ефективен контрол върху спазването на сроковете по насрочване на делата. С помощта на автоматизираната система председателят може да проследи натовареността на съдиите, протоколите от заседанията, решенията и определенията.
На партера на Съдебната палата се намират и деловодствата на окръжния и на районния съд. Няма и спомен от недалечното минало, когато делата седяха нахвърляни по стари, дървени рафтове, целите в прахоляк. Напротив, деловодствата са обзаведени по последен писък на модата. С постъпването си всяко дело получава входящ номер, който веднага се вкарва в компютъра. Оттам заместник-председателите на съда го разпределят на случаен принцип.
На партерния етаж в тясна стая се намира библиотеката. Тя е малка, но Софийската съдебна палата няма даже и такава. Първоначалната идея на Даниел Минов била помещението да бъде преустроено на съдебна зала. Но после му дожалява и решава да я запази, за да носи полъх от миналото. Даже е сложил там и една от старите пишещи машини на съдебните секретарки.
В зала №9, на втория етаж, където се намира Великотърновският окръжен съд, съвсем наскоро бе монтирано звукозаписно устройство. Всичко, каквото кажат съдът и участниците в процеса, се записва. Техниката е дарена от Американската агенция за международно сътрудничество. Нейни хора са обучили съдиите да работят с електронната система. В тази зала се гледат всички дела с особен обществен интерес - като Акрам и за катастрофата в р. Лим.
Парите за ремонта са отпуснати от ВСС - общо 100 000 лева. ААМР пък, освен звукозаписната техника, е дарила 20 от общо 60-те компютъра, с които разполага съдът. Предстои преустройство на архива.
Отстрани всичко изглежда прекрасно, но Даниел Минов знае, че не е точно така. Един от болните въпроси е липсата на решение от страна на ВСС коя информационна система трябва да се внедрява във всички съдилища в страната.
Ако районният съд е с една система, окръжният - с друга, а апелативният - с трета, какво става? Ние не можем да ги ползваме, защото те са несъвместими една с друга, казва Минов. А няма решение на ВСС коя е по-добрата.
Министерството на правосъдието предпочита електронната система на Сименс. Във Варна, Шумен и Пловдив работят с Информационно обслужване, но тази система е стара и ми казаха да не я въвеждам, оплаква се председателят Минов. Заради това той е предпочел да внедри трета система, препоръчана от Американската агенция за международно развитие.
Въпреки препятствията по пътя Великотърновският окръжен съд е един добър пример как с много въображение и не чак толкова много пари може да изглежда европейският съд в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във