Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Въведете незабавно Управление на делата!

Съдия Уолъс, добихте ли представа за българската правораздавателна система?
- Не мога да кажа, че вече съм експерт в тази област, но това посещение в България е трето за мен, а съм правил подобни анализи и оценки и на други места. За краткото време, в което съм бил тук, мога да кажа, че вече съм добре запознат с някои от предизвикателствата във вашата съдебна система. Те са различни, но основното, в което помагам да се работи приоритетно, е бавното провеждане на съдебните процеси. Има и много други проблеми, свързани с финансови, организационни въпроси, с обучението, с независимостта на магистратите. Обикновено първото, което правя, отивайки в дадена държава по подобен проект, е да определя логичната първа стъпка, която трябва да се предприеме.
Знаете ли, че правораздавателната ни система е сред структурите с най-висок ръст в разходите за издръжка, но се ползва с най-ниско доверие сред всички държавни органи?
- Изненадан съм да чуя, че съдебната ви система разполага с такова благоразположение сред държавните органи. Това наистина е рядък случай, защото в повечето държави големите пари се дават на първо място във военната сфера. Ако наистина е така, мога само да кажа, че България е благословена с възможността да насочва усилията и работата по отношение справедливостта в правосъдието, а не в сферата на военните дела и стрелянето с куршуми. От друга срана, чувал съм, че по отношение на дейността на българската съдебна система се поставят периодично различни въпроси, но ако тя е толкова ниско в йерархията на общественото доверие, значи не върши достатъчно.
Какво да правим с прословутата независимост на съдебната власт, след като у нас тя води предимно до корупция и фактически отказ от правораздаване?
- В основата си принципът на независимостта означава съдията да има правомощията да стигне до решение, без да му се оказва влияние от държавата или от хората с власт в нея. Не познавам страна, в която хората да не вярват, че тази независимост е задължителна за ефективното правораздаване. Но има един друг вид независимост на съдебната власт - независимостта на съда като организация. Този различен вид независимост на институцията съд е свързана с други клонове на държавната власт, които също са отговорни пред обществото. От тези различни видове независимост абсолютно задължителна е тази на съдиите по отношение на делата. Независимостта на институцията съд е нещо по-гъвкаво. Ще онагледя думите си с пример от самата България. За да може предвидените от нас пилотни програми, по-специално методът за управление на дела, да бъдат ефективни, са необходими съответните законодателни мерки. Друга е независимостта, засягаща съществуването на Висшия съдебен съвет. Знам, че то се подлага на съмнение от немалко хора, но не смятам, че моделът е лош.
Запознат ли сте с шокиращия скандал с търговия с влияние, провеждана чрез същия този Висш съдебен съвет?
- Да, и ще обърна внимание на два момента: на първо място, подобно нещо не би трябвало да се случва. А щом се случва, това означава, че на прага на съдебната система става нещо, което е крайно неблагоприятно за нея. Другият ми коментар е, че според мен наличие на корупция може да се види в съдебната система на всяка една държава. Единствено в Англия и в Австралия не са съгласни с тази моя гледна точка. (Смее се.) Хората навсякъде са си хора и явно са склонни към корупция, но е нужно да се организира ефективен съдебен процес за нейното елиминиране.
Много българи, сред тях и юристи, симпатизират на англосаксонския правен модел за изборност на съдиите и за неограничени откъм продължителност присъди. Подходящо ли е и възможно ли е включване на някои нейни елементи в европейската система?
- В САЩ не избират съдиите на федерално ниво, тях ги номинира президентът, одобрява ги Сенатът и те остават до края на живота си федерални съдии. Всеки от отделните щати пък си разработва собствени правила за начина на избор на щатските съдии. Всъщност действат три основни модела. В някои (но не много на брой) щати съдиите все още се избират. В повечето щати има комбиниран подход - назначава се съответният съдия за даден период от време, изчаква се определено потвърждение, след което името му се предоставя на гласоподавателите. Има значително мнозинство от хора, които не смятат, че подобен избор е най-доброто решение. Преди България евентуално да премине към този модел, е добре да се направи широко обсъждане доколко това е уместно. Честно да си призная, най-много ми дoпада вариантът с назначаване... защото така съм назначен и аз.(Смее се)
Щатски съд осъди за отрицателно време Бърнард Мейдоф на 150 години затвор, а тук всички големи финансови измамници са на свобода. Как постигате в щатските съдилища едновременно качествено и бързо правораздаване?
- Отговорът е, че успяхме да променим начина, по който подготвяме и провеждаме съдебните процеси. Този подход е съвсем простичка техника, която се нарича Управление на делата. В основата на този метод стои принципът, че ходът и скоростта на съдебния процес се определят от съдията, а не от адвоката. Традиционно преди в Щатите и сега все още в България адвокатите определят скоростта на процеса. Смята се, че те най-добре познават подробностите по делото и затова трябва да задават реда за провеждането му. Получава се така, че адвокатът иска някакво забавяне, което е в негов и на клиента му интерес, вследствие на което процесът се удължава. В работата си като съдия съм бил свидетел на много такива случаи. При метода Управление на дела обаче контролът е в ръцете на съдията. От самото начало той знае какво е необходимо да се предприеме за правилната подготовка и ефективно провеждане на съдебния процес, така че той да върви без прекъсване от началото до края. Съдията задава график със съответни срокове за адвокатите и те трябва да се съобразяват с тях. Както и при предишното си посещение в България, така и сега препоръчах въвеждането на тази система, за да е по-успешно обслужване на потребностите на българското общество в сферата на правораздаването.
Чуха ли ви?
- Да, получихме сериозна подкрепа и усетихме желание за сътрудничество както от съдиите, така и от законодателната и изпълнителната власти. Сега се мисли за разработката и провеждането на пилотни програми за изпробване на този метод в България.
Как в щатския съд успявате да събирате достатъчно доказателства? У нас те никога не стигат, свидетелите често не се явяват, а подсъдимите са все болни.
- Решението е отново споменатият метод за управление на делата, който насърчава съдията в това именно той да задава хода и да контролира процеса. Ако наистина някой се разболее, съдията трябва да вземе това предвид и да се съобрази с него. Но ако е мъдър съдия, трябва да извърши проверка дали заболяването не е опит за забавяне на процеса. Методът позволява подобни опити да бъдат предотвратявани. Подготвяме две пилотни програми - в Софийския градски съд и в Софийския районен съд, за изпитване на метода за управление на дела както по отношение на наказателни, така и на граждански дела. За целта е необходимо обучение на съдиите, защото тази техника е нова за България. За нас е щастие, че успяхме да осигурим услугите на съдия Стюърт Уолдръп, който е тук за шест месеца заедно със съпругата си и ще действа като консултант по тези две програми, без да му се заплаща.
Имаме една смешна песничка Кога ще ги стигнем американците? Какви са вашите впечатления: ще ги стигнем ли по усещане за ред и справедливост?
- Аз знам, че България има трудна история, но българите са устойчиви и съм впечатлен от политическата воля за подобряване на ситуацията от страна на лица с ръководни длъжности в държавата. Не смятам, че е особено добра идея да настигате американците. Важното е България да овладее своя потенциал и да го въведе в действие.
- Вярно ли е, че 80% от гражданските спорове в САЩ се решават с помощта на медиация?
- Всъщност процентът е още по-висок - 90%. Медиацията е един много по-добър начин за решаване на спорове от съдебния процес. При него едната страна винаги остава неудовлетворена, докато при медиацията и двете страни се чувстват доволни от постигнатия резултат. Впрочем методът за управление на дела включва задължително и медиацията. Още в самото начало след завеждането на дадено дело съдията вика адвокатите и им предлага да обмислят възможността за медиация. Важността й се подчертава непрестанно през цялото време, докато тече подготовката на делото. Получава се следното - страните си мислят, че искат процес, но колкото повече наближава датата за негово започване, започват да търсят друг вариант и обикновено стигат до споразумение. Обучението на съдии в прилагането на този алтернативен способ по граждански дела е част от пилотната програма за управление на дела в Софийския районен съд и ще се провежда паралелно с нея. На 27 януари ще отвори врати един нов център по медиация към този съд и това ще бъде един начин за насочване на вниманието към предимствата на този способ за доброволно уреждане на спорове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във