Параграф22 Weekly

§22 Анализи

WWW.MVR.BG: SHAME, БРАТО, МНО-О-ОГО ГОЛЕМ SHAME...*

Пет месеца след приемането ни в Европейския съюз светската суета и врява около тържествените церемонии, концерти, салюти в чест на 1 януари 2007 г. отшумяха, а главоболието от изпитото шампанско е забравено, сякаш това не се е случвало. От опит знаем, че това е нормално - след шампанското следва изтрезняването и иде време за работа - до следващата главоболна празнична дата. Възможно ли е обаче пет месеца след заветния 1 януари, до който догребахме с нокти и зъби, да има сфера, в която да не е останал паметен белег, напомнящ за мъката и радостта ни проевропейска?
Може и още как! За съжаление до този извод стигаме, ако по някакъв повод отворим информационната ИНТЕРНЕТ страница на вътрешното министерство.
Сегашният й вид, без да ще ни връща към древността, когато гърци и римляни са пишели на овосъчени дъсчици със заострена пръчица. Те изтривали ненужните записи с дебелия край на стилото и дъската отново ставала чиста и готова за писане. Гледайки една такава загладена талпа, древногръцкият мислител Аристотел формулирал термина, познат ни от по-късните римски времена като табула раза - чиста дъска. (Аристотел уподобил детското съзнание на дъска, върху която нищо от действителността не е записано).
В случая със сайта на вътрешното министерство списователите му не само че са забравили къде е дебелият край на стилото, но най-накрая, изглежда, са го изгубили, докато са търчали да трупат имидж за ръководството със съобщения за успешни акции.

За да не бъдем голословни и да не ни упрекнат в черногледство, нека все пак посетим някои важни места в страницата. И тъй като заговорихме за Европейски съюз, някак не отива да подминем
линка Евроинтеграция
в съдържанието на сайта. За чест на поддържащите сайта там на последно място можем да прочетем доклада на МВР за изпълнение на чл. 1 от Решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. за напредъка ни в областта Правосъдие и вътрешен ред от октомври 2006 до март 2007 година. За съдържанието на доклада няма да говорим, само ще отбележим, че той е най-прясното четиво от предложените документи и новини.
Ако влезем в раздела Европейска секция на МВР и отворим Новини, обаче разбираме, че в тази област информационно нещата са замръзнали на 25 януари 2005 година. Почитателите на сегашния столичен кмет могат да си припомнят не само подвизите му като главен секретар на МВР, но и специалната благодарност, отправена към него от министър Георги Петканов за разбития цех за амфетамин в с. Пасарел, Софийско.
В тази част на европейската секция на МВР има общо 9 съобщения, като първото оповестява, че от 21 до 24 юни 2004 г. София ще е домакин на Втората международна конференция за подобряване на сътрудничеството в областта на противодействието на производството и разпространението на фалшиви парични знаци.... А за това какво е станало след туй - нито дума...
И ако нищо не сме научили от предложените новини, продължаваме напред и стигаме до следващия раздел в
съдържанието на Европейска секция на МВР
Той също не се отличава с особена актуалност и носи заглавието Напредък към присъединяването. От неговото Въведение научаваме някои общи положения за разширяването на Европейския съюз. В подточка Преговори с България информацията обхваща началото на преговорите от 27 юни 2001 г. и приключва с 29 октомври 2003 г., когато в Брюксел бе постигнато съгласие за предварително затваряне на преговорната глава 24 Правосъдие и вътрешни работи. За случилото се оттам нататък до ден днешен сайтът скромно мълчи.
Петимни за повече знания как напредъкът ни променя живота, кликваме върху едноименния раздел. Там обаче българските граждани не ги очаква нищо радостно. Оказва се, че най-вероятният резултат от странстването на българина из Европейския съюз е той да бъде... арестуван. Ето защо всеки, който по някакъв повод трябва да тръгне към Западна Европа, задължително трябва да влезе в МВР-сайта и старателно да назубри отговора на ключовия въпрос: Задържан съм в страна от ЕС. Каква подкрепа могат да ми окажат българските власти?.
Изглежда, служителите, които поддържат ИНТЕРНЕТ страницата на МВР, са имали твърде горчив опит в Европа, защото от толкова възможни промени в живота на българина след влизането ни в ЕС те са се заели да разсъждават върху друга, не по-малко притеснителна хипотеза: Загубил съм документите си самоличност (правописът е оригинален - бел. ред.), парите и/или билетите за пътуване по време на престоя ми в европейска страна. Какво да направя?
Обяснението е кратичко, като за малоумни едва ли не: В случай на кражба на лични документи, парични средства, билети за пътуване и др. българските граждани трябва незабавно да известят лично и писмено най-близката полицейска служба и да поискат копие от протокола за установяване на събитието. Те трябва да се свържат с дипломатическото или консулското представителство на България, за да направят постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването си или за завръщането им в родината.
Пред така очертаните варианти всеки нормален българин би предпочел да си изяде паспорта и след това да се заключи вкъщи. Подозирайки подобни помисли, тук неизвестният автор на сайта хвърля светъл лъч. Като бонус срещу мрачната европейска перспектива страницата предлага разсъждения по въпроса: Как мога да получа информация от Министерство на вътрешните работи?. Отговорът прилича на добър абсурдистки виц: Най-лесният начин е, ако използвате ИНТЕРНЕТ. Адресът ни е www.mvr.bg... . В добавка е уточнено, че на този сайт всеки ще намери информация за задачите, структурата, историята на МВР, имената на министрите и техните заместници... Как да не му се повдигне настроението на горкия нашенец след толкова черни прогнози за живота му в ерата на напредъка към присъединяване?!
За да стане ясно напълно какво означава табула раза, набързо ще прегледаме и Области, следващата точка от Европейска секция на МВР. Тук е пояснено свършеното от държавата в много важни за ЕС сфери: убежище, митническо сътрудничество, наркотици, външни граници, измами и корупция, миграция, защита на личните данни, защита на правата на човека и т.н. Достатъчно е да се спрем на Въведение-то, където е обяснено, че според редовния доклад на Европейската комисия за 2003 година България значително е напреднала по отношение на хармонизиране на законодателството в повечето области в сферата на правосъдието и вътрешните работи....
Шегите обаче спират, когато отворим онези раздели, които би трябвало да са задръстени от актуални процедури и документи, по които са длъжни да съществуват не една и две професии. Например в
Справочна информация
Там кликваме върху Оптимизиране на регулативните режими, за да добием представа какво трябва да направим например, ако искаме да се занимаваме с частен охранителен бизнес. В увода на раздела четем следното: Министерският съвет сформира, с решение от 14 февруари тази година, Междуведомствена работна група по оптимизиране на регулативните режими с цел подобряване на административната и нормативна среда за бизнеса. Междуведомствената работна група се ръководи от заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев (курсивът наш) и в нея са представени всички централни министерства и ведомства, компетентни относно въвеждането и/или прилагането на регулативни режими.
След което спираме да четем и започваме да броим на пръсти кога Николай Василев бе вицепремиер и министър на икономиката, кога и за колко време оглави Министерството на транспорта и съобщенията, на коя дата стана министър на държавната администрация, кой го наследи в първия случай, кой - във втория, и т. н.
Така че споко. От всяка грешка в МВР-сайта човек извлича и по една полза, защото колкото по-настървено рови из уебстраницата на вътрешното ведомство, толкова по-малко (като бройка) и по-леки (като емоция) започват да стават изненадите. Така че ако някой собственик на частна охранителна агенция реши да се осведоми за последните нормативни нововъведения в професията, по-добре е да стане клиент на Дакси или Сиела, защото в сайта на МВР най-прясната вест в областта на собствения му бизнес е Наредба I - 79: за условията и реда за извършване на частна охранителна дейност, издадена от министъра на вътрешните работи на... 8 юни 1999 година. И няма нито буква дори за Закона за частната охранителна дейност, приет през 2004 г. от 39-ото Народно събрание и ремонтиран две години по-късно от 40-ия парламент.
Все в същия дух отдавна неактуализирани си седят МВР-информациите за процедурите, по които се получават разрешения за работа с взривни вещества; за разрешенията, издавани от Национална служба Противопожарна и аварийна безопасност (която от 1 май 2006 г. вече се казва Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението), разрешения за обекти и т. н.
А пък
в секцията Търгове
е публикувано едно-единствено съобщение, което горе-долу гласи: На основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост Националната служба за сигурност обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи, представляващи част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящи се в Национална служба Сигурност, гр. София, бул. Черни връх № 45, с обща площ 3 (три) кв. метра, за инсталиране на 3 броя самопродаващи машини за топли напитки... Имотът се отдава под наем за срок от 18 (осемнадесет) месеца, първоначалната наемна цена е 38.40 лв. с ДДС за кв. метър наета площ на месец. Депозит за участие в търга - 1036. 80 лева.
Тази обява е подписана на 28 март 2007 г. от директора на контраразузнаването - главен комисар Иван Драшков, а начинанието му е повече от похвално.
Ако някой прави опит да търси в тези наши думи някаква ирония, по-добре да не си хвърля усилията на вятъра. Просто Иван Драшков е първият шеф на национална служба, който в най-новата история на МВР лично публикува във ведомствения уебсайт подобна обява. Така че тук чудното е само едно: по силата на каква логика депозитът за участието в търга е изчислен на 1036 лева. Че и 80 стотинки отгоре...
Стопанин на ИНТЕРНЕТ страницата на МВР
(с изключение на секция Пресцентър) е Дирекция Координация и информационно-аналитична дейност (КИАД). Според чл.118 от Закона за МВР тази структура събира, обработва, систематизира, съхранява, анализира, оценява, използва и предоставя информацията, която постъпва в МВР, на националните служби и специализираните дирекции, включително чрез създаване и използване на автоматизирани информационни фондове; проектира, разработва и внедрява нови информационни технологии; изгражда информационната и системната среда, необходими за функционирането на създадените автоматизирани информационни фондове; извършва експертна дейност в областта на компютърните технологии...
Тоест все задачи, изпълнението на които няма как да не се отразят и на официалния сайт на вътрешното министерство. В помощ на Дирекция КИАД е и Институтът за компютърни технологии, който е автор на дизайна на страницата и е съпричастен към развитието й. Богат информационен фонд притежава и страницата на пресцентъра на министерството, до която се стига през централния сайт. Изглежда обаче, вътрешноведомствените задачи на въпросната дирекция са толкова отговорни и важни, че на нейните служители не им остава никакво време за актуализация на ведомствения ИНТЕРНЕТ сайт, който по презумпция е създаден да улеснява обикновените граждани, медиите и бизнеса.
За беда някои от пропуските в сайта са дублирани и в английската му версия. Попаднете ли например на раздела Еuropean Section of the Ministry of Interior, един чужденец с право би си помислил, че на България й предстои да извърви още доста дълъг път, докато постигне заветната мечта: пълноправно членство в ЕС. Нещо, което, ако се съди по случващото се в държавата от месец насам, може и да е вярно. С две думи - shame, брато, мно-о-о-ого голем shame...

------------------
*Shame (англ.) - срам, резил, позор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във