Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЗА КОГО БИЕ КАМБАНАТА?

ИЗБОРЪТ НА НАЧАЛНИЦИТЕПроектът на Министерството на правосъдието за изменения на Закона за съдебната власт е готов и в най-скоро време трябва да бъде внесен в парламента. Според авторите на документа, правата на министъра на правосъдието се увеличават значително и той се превръща в кадровик на третата власт. Преди да стигнат до Висшия съдебен съвет (ВВС), всички предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи ще минават през него. Нещо повече, правосъдният министър ще определя и новите шефове в съдебната система на ниво окръжни и апелативни съдилища и прокуратури. Изключение се прави само за председателите на върховните съдилища и главния прокурор.По каква схема ще стават назначенията? Въвежда се съвършено нова процедура за избор на окръжни и апелативни магистрати, принципът на която понамирисва на познатия соцметод колективът издига кадрите. Законопроектът предвижда двоен избор на съдебните началници: Първо кандидатите се отсяват с таен вот на общи събрания на трите гилдии в съдебната система;След това министърът на правосъдието парафира законосъобразността на предложенията и тогава Висшият съдебен съвет дава окончателната благословия. Какво ще се случи? Ако проектът мине през пленарната зала, до шест месеца след влизането на закона в сила съдиите, прокурорите и следователите трябва да проведат общи събрания. Тоест - до края на годината неудобните вече сини съдебни началници най-вероятно ще бъдат заменени с удобни жълти. Които, ако не слушат, също ще изпаднат зад борда, защото новият регламент дава право на правосъдния министър да преценява дали един несменяем магистрат притежава необходимите качества за изпълнение на професионалните си задължения. Ако впечатлението на министъра е отрицателно, той внася предложение за понижение на магистрата във ВСС, който пък взема окончателното решение.ОТЧЕТНОСТТААко проектозаконът за съдебната власт, разработен от Министерството на правосъдието, мине в този си вид през пленарната зала и бъде обнародван в Държавен вестник, всички началници в съдебната власт ще бъдат задължени ежегодно да се отчитат за свършената (и несвършената) си работа пред правосъдния министър. Рапорти ще дава включително и главният прокурор. От своя страна правосъдният министър ще пише обобщен доклад за дейността на съдебната система и ще го внася във ВСС. Тази част едва ли ще се хареса на независимата магистратура, особено на главния прокурор Никола Филчев, чиито права, според проекта, предстои да бъдат орязани значително.ГОРЕЩИЯТ КАРТОФПроектът предвижда възстановяване на Националната следствена служба (НСлС) под вънкашност нова и под име старо. Спецследствието ще продължи да съществува в досегашния си вид и с досегашните си правомощия, но под шапката на НСлС, която ще осъществява административното и финансовото ръководство на всички следствени служби и ще им оказва методическа помощ. Новият директор на НСлС ще бъде избиран от ВСС с тайно гласуване (с обикновено мнозинство). Ръководителят на спецследствието пък ще бъде заместник-директор на Националната следствена служба.На пръв поглед възстановяването на НСлС реабилитира професията на следователите. За да няма сърдити обаче - според заплатите те остават трета категория магистрати и ще получават 90% от месечните възнаграждения на съдиите и прокурорите.АДВОКАТИТЕОт тях също трябва да се очаква реакция, макар тяхната гилдия да стои все още настрана от конфликта. Изглежда, професията адвокат не звучи гордо за Новото време - според авторите на проектозакона на адвокатите трябва да се отнеме възможността да стават съдии и прокурори в апелативните и върховните съдилища и прокуратури, както и следователи. Работата като адвокат няма да се признава за юридически стаж. Най-вероятно това ще предизвика ответен удар в съответната посока - съдиите, прокурорите и следователите да нямат право да станат адвокати при напускане или пенсиониране.КОНКУРСНОТО НАЧАЛОКонкурсното начало и атестацията са нововъведенията за младшия магистратски кадър и поне докато придобият статут на несменяемост младите магистрати ще трябва непрекъснато да се доказват. А законопроектът удължава времето за придобиване на такъв статут. Сега магистратите стават несменяеми след тригодишна работа като съдии, прокурори и следователи. Проектът предвижда от този срок да се изключи времето, когато човекът е работил като младши съдия или младши прокурор (обикновено две или три години).Статутът на несменяемост ще се дава след задължителна атестация, която се прави три месеца след изтичане на тригодишния срок. Атестационните комисии ще се назначават от апелативните съдии, апелативните прокурори и от директора на НСлС. Крайната дума дали магистратите вече са годни да бъдат несменяеми принадлежи на ВСС. Ако магистратът не издържи изпита, отрицателната оценка, която получава, ще се смята за предложение за освобождаването му от длъжност. КВАЛИФИКАЦИЯТАПроектът на Новото време поставя началото и на уеднаквяването на съдебната практика. С други думи казано - районните и окръжните съдии няма да могат да вземат различни решения по един и същи казус. Това ще стане практика с институционализирането на училището за магистрати, което беше създадено по времето на бившия правосъден министър и днешен конституционен съдия Васил Гоцев (1997-1999 г.). Според проекта, то се превръща в Национална академия за професионално обучение към Министерството на правосъдието и ще се грижи за постоянната квалификация на магистратите. Програмите за обучение ще се утвърждават от ВСС, а успешно завършилите Академията ще се ползват с предимство при назначаване на работа, преназначаване, повишаване и увеличаване на заплатата. Курсът за обучение е две години и се зачита за трудов стаж. Успешно завършилите се назначават като младши съдии, прокурори или следователи в окръжна следствена служба и са длъжни да работят десет години в органите на съдебната власт. Всеки, който напусне преди изтичането на този срок, възстановява разходите по обучението си.ОТНЕМАНЕ НА ПРИДОБИВКИЕдва ли магистратите ще се зарадват на идеята да бъдат лишени от някои социални придобивки. Проектът предвижда при освобождаване от длъжност, независимо от основанието за това, магистратите да имат право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни заплати, колкото години са прослужили в органите на съдебната власт, но не повече от 20. Сега, при пенсиониране, всеки магистрат, който през последните десет години е работил в системата на съдебната власт, има право на 20 заплати. Намалява се и отпуската на магистратите с пет дни (от 35 на 30 дни).Проектът предвижда още всички магистрати да декларират доходите и имуществото си при встъпването им в длъжност. Останалите ежегодно ще подават декларации най-късно до 31 май в Сметната палата. В момента по Закона за публичния регистър доходи декларират единствено висшите магистрати.СИГУРНОСТМечтата на магистратите да си имат бодигардове е на път да се сбъдне, но няма да имат право на лично оръжие. Законопроектът предвижда съдебна охрана, която ще ги пази при необходимост, но никъде не е посочено какво се разбира под понятието необходимост и кой я определя. Съдебната охрана ще съдейства и при призоваването на лица, както и при съдебното изпълнение. Съдебната охрана поема и следствените арести.Публичните дискусии по законопроекта тепърва предстоят, още повече че тежката си присъда за неговото съдържание не е произнесъл Висшият съдебен съвет. А неговото бъдеще със страшна сила виси на косъм. Предстои думата да бъде дадена на парламентарните лобита на двата отбора - на МВР и на прокуратурата (от една страна) и на Антон Станков и следствието (от друга). Накъде ще наклонят везните двамата върховни съдии - Иван Григоров (Върховен касационен съд) и Владислав Славов (Върховен административен съд) не е ясно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във