Параграф22 Weekly

§22 Анализи

За прословутите антики и Соларов

На 15 януари миналата година Видинският районен съд постанови условни присъди по една година за двете споменати от прокурор Сантиров дами - директорката на Видинския историческия музей Фионера Филипова и бившата зам.-директорка на Националния археологически институт с музей към БАН Дочка Аладжова. Тогава те бяхаа признати от съда за виновни в това, че двете умишлено и съзнателно за занишили експертната оценка на над 5000 антични предмети и монети с повече от един милион лева, след като антиките (на снимките вдясно) преди това бяха заловени на ГКПП „Връшка чука при опит да бъдат изнесени контрабандно през границата. Освен условните присъди и заплащане по над 2000 лева за разноски по делото, на Филипова и на Аладжова тогава им бе отнето за три години правата да бъдат вещи лица в своята област, а съдът остави в сила и наложените им преди мерки за неотклонение - парични гаранции в размер на от по 10 хиляди лева.
На пети октомври м.г. Софийският апелативен съд разгледа жалбите на двете експертки Филипова и Аладжова, както и оспорването на присъдите от страна на двамата заловени на границата контарабандисти Апелативните магистрати тогава откриха съществени процесуални грешки в действията на видинските си колеги и върнаха делото на първоинстанционния съд във Видин, но и до днес все още няма насрочена дата за повторното стартиране на съдебния процес. Занимателно е обаче как Софийският апелативен съд възприема в мотивите си за какво всъщност става въпрос: „ Видно от заключението на петорната
комплексна археологическа и нумизматична оценителна експертиза (л.61-100, том II), всички описани в настоящата експертиза нумизматични и археологически материали, с изключение на бронзова апликация с форма на глава на менда (щ 46 от обект 3, раздел II) са автентични, произхождат от територията на Р.България и представляват част от нейното културно-историческо наследство. Иконографските, стиловите и технологичните им характеристики, както и датировката им, ги конституират като движими паметници на културата по смисъла на чл. 3 от Закона за паметници на културата и музеите. Общата сума, на която възлизат оценките на всички материали, включени в настоящата експертиза, е 1 144 477 (един милион сто четиридесет и четири хиляди, четиристотин четиридесет и седем лева).
Заключението на комплексната експертиза е, че 2368-те монети и 463-те предмета, определени от подсъдимите А. и Ф. като не паметници на културата и с нулева стойност, са на обща стойност 1 095 519 лв., сред които три от обектите, а именно:
- Статуетка- солница, сребро с позлата, представляваща гол мъж, седнал върху двойно профилирана цилиндрична поставка, украсена с релефен позлатен шнур с привързани към дланите му позлатени ударни музикални инструменти/ щ 119 от Раздел II, обекти 1 и 21;
- Статуетка - солница, сребро с позлата с формата на мъжка глава с гротескни черти на лицето, с дълъг крив нос, достигащ до горната устна и изплезен език и - Ваза - солница, сребро с позлата с формата на амфрориск, без дръжки, със сферично издължено пресечено-конусовидно столче, с релефна розета в долната част / щ 121 от Раздел II, обекти 1 и 2/ са изключително редки паметници на римската скулптура и торевтика, нямат известни аналози и могат да бъдат определени като движими паметници на културата от световно значение. Общата цена на посочените три обекти, съгласно заключението на повторната експертиза, е 990 000 лева. Не се знае с какъв изход ще е битката с античната мафия, която е повел прокурорът от Върховната касационна прокуратура Николай Соларов. Може би част от отговора на въпроса ще стане известен след като приключи върнатото на кота „0 дело срещу Фионера Филипова и Дочка Аладжова, за да се разбере тогава и доколко са основателни думите на висшия обвинител Николай Соларов, че двете дами са част от античната мафия в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във