Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Забраните и формализмът на мушка в променения НПК

Премиерата на промените в Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) се състоя в сряда (27 януари) в парламента, където народните избранници се стягаха за за разгорещена битка около други промени - тези в кабинета. Преди обаче тя да се разрази, законодателите изслушаха на първо четене предложенията на правосъдния министър Маргарита Попова за ремонт на НПК.
Досегашният Наказателнопроцесуален кодекс е твърде формален, има твърде много забрани, които не дават възможност на държавните органи да се справят с борбата с престъпността, заяви в експозето си тя. Според нея в НПК се предлагат неадекватни решения за постигане на крайния резултат, а забраните отдавна са забравени в модерните и цивилизовани държави.
Предлагаме да може да бъде ангажиран в по-голяма степен държавният ресурс в разследването на тежката престъпност, да се опростят процедурите и да се разширят правата на пострадалия в наказателния процес. Неразумно е да съществува забрана ресурсът на българската полиция да бъде включен в разследването на тежката престъпност, обяви от трибуната министър Попова. Полицейските органи в МВР да бъдат ангажирани в процеса на разследването, трябва да се даде възможност на полицаите и на военните служители, когато са пристигнали първи на местопроизшествието или местопрестъплението, преди разследващия, да могат да дадат обяснения пред съда. Предвижда се също така и полицейските служители, които извършват разследващи дейности, да могат да свидетелстват пред съда, а доказателствата, събрани в досъдебната фаза, да могат да се ползват в съдебния процес. Необяснимо е, че при ограничения ресурс на държавата събраното не може да се ползва в съдебната фаза за преценка на доказателствените средства, учуди се Попова.
Повечето от измененията и допълненията в НПК са свързани именно с доказателствената част на разследването и с опростяването на този процес. В тази посока са промените в текстовете, определящи коя информация може и трябва да се използва като доказателствен материал (чл.177, ал.3). Досега данните, получени по реда на Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) преди образуването на наказателното производство или по друго производство, не можеха да се ползват като доказателства. Ако предложенията на правосъдното министерство бъдат гласувани, ще стане възможно данните, придобити по реда на ЗСРС (и чието повторно събиране много често е невъзможно), да могат да се използват като доказателства в наказателния процес. Освен това проектът разширява възможността в съдебната фаза на процеса да се ползват доказателствени материали, които според досега съществуващия НПК не можеха да се използват. Предлага се в съда вече да могат да се четат показанията на свидетел, както и обясненията на обвиняем, дадени пред орган на досъдебното производство в присъствието на неговия защитник.
Проектът осигурява значително по-широк кръг от възможности за доказване, тъй като отпада забраната събраните след изтичането на срока на разследването доказателства да се използват като доказателствени материали. За първи път се допуска също и разпит на свидетел извън пределите на страната, чрез видео или телефонна конференция, като се създават и специални процесуални правила за провеждането на този вид разпит.
Авторите на проектозакона са категорични, че с приемането на тези текстове формализмът в наказателното производство ще бъде значително ограничен, а самото производство - ускорено. След редакцията на чл.212, ал.2 от НПК вече се допуска незабавното образуване на досъдебно производство не само при извършването на оглед на местопроизшествието и свързаните с него претърсване, изземване, разпит на очевидци. Това вече ще става и при всеки оглед, претърсване, изземване или разпит на свидетел, без изискването това действие да е свързано с огледа на местопрестъплението.
Промените в НПК предвиждат и по-облекчена процедура при предявяване на обвинението. Премахват се възможностите да се отлагат тези действия, ако например обвиняемият не е упълномощил защитник без уважителни причини. За предявяване на обвинението обвиняемият ще има възможност в тридневен срок да организира защитата си, след като предварително е информиран, че са предприети такива действия. Ако обвиняемият не се е възползвал от това право и не е упълномощил защитник без уважителни причини, той няма да получи втора такава възможност. Авторите на проекта въвеждат и институцията на запасния защитник в определени случаи.
Новите предложения допускат възможността прокурорът да протестира връщането на делата на досъдебното производство. Според вносителите това ще ускори наказателния процес, защото ще се ограничат случаите на неоснователно върнати дела. Ускоряване на наказателното правосъдие цели и предложението да отпадне правомощието на въззивния и на Върховния касационен съд (ВКС) да връщат делата на досъдебна фаза поради допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на обвиняемия и на неговия защитник.
Същевременно промените в НПК са насочени и към правата на участниците в процеса, като значително се разширяват тези на пострадалия. Ако се приемат предложенията на екипа на Попова, той вече ще може да прави искания, бележки и възражения. В рамките на досъдебното производство обвиняемият пък може да ползва като защитник съпруга си, а също възходящ или низходящ роднина, ако в този момент не разполага с адвокат.
Премиерата на промените в НПК не мина леко и без вълнение в парламентарната зала. Представителите на Синята коалиция обявиха, че няма да ги подкрепят, защото не били съгласувани с тях. От ДПС не приеха промените по същество. Депутатите от БСП също с половин уста коментираха предложенията, като заявиха, че обсъждането на тези въпроси не е подходящото време, за да се уточняват коалиционните отношения между ГЕРБ и ДСБ. Така че още при първото четене на предложенията на правосъдното министерство пролича, че предстои и вълнуващ втори прочит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във