Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Забулват Търговския регистър

Промени в Закона за Търговския регистър за защита на търговските марки и фирмените наименования разбуниха бизнеса. Работодателски организации, депутати от ГЕРБ и лично финансовият министър Симеон Дянков настояха на кръгла маса, проведена във вторник (8 юни) в Народното събрание, поправките да не се бавят повече. В същото време неправителствени организации настояват, че предвидените ограничения за публичен достъп до данните в регистъра ще ограничат правата на гражданите, ще ги лишат от информация, и ще ограничат прозрачността на пазарната среда. Критиците не приемат доводите, че ще бъде ограничен единствено достъпът до информация, която дава възможност за злоупотреби. Те не са убедени, че останалата й част, до която ще може да се достига при сегашния свободен режим, ще дава достатъчно данни за състоянието и дейността на фирмата.
Дянков посочи като недостатък натрупването на много сходни фирмени имена и липсата на конкретен срок за отстраняване на пропуските при попълване на регистъра. Председателят на икономическата комисия Стоян Мавродиев пък заяви, че трябва да се насърчи ползването на електронни документи и електронен подпис като стъпка към въвеждане на идеята за електронно правителство.С предлаганите изменения се надяваме да оптимизираме държавната администрация и това да доведе до по-качествени и икономични услуги в този сектор и да подобри отчетността пред обществото, коментира и председателят на правната комисия Искра Фидосова. Заместник правосъдният министър Жанета Петрова пък каза, че експертна група на министерството работи за отстраняване на проблемите, които се пораждат от изискването до края на годината да се извърши задължителна пререгистрация на търговците.
Същността на промените е противодействието срещу криминализацията на търговските отношения в разгара на кризата. В края на миналия месец депутатът от ГЕРБ и член на правната комисия Емил Радев заяви пред медиите, че е по-лесно да откраднеш фирма, в чиито активи има 10 имота, отколкото да откраднеш един-единствен имот на физическо лице. Според него предпоставка за това е свободният достъп до Търговския регистър и изобилието на информация в него. Включително и на лични данни, въпреки противоречието със Закона за защита на личните данни. Но всеки може да си извади пълномощно и от името на собственика да промени устава и дори да продаде фирмата. Изходът от това положение според управляващите е въвеждане на т. нар. контролиран достъп до регистъра чрез въвеждане на допълнителни изисквания. Промените предвиждат занапред да се изискват електронен подпис или специална регистрация за достъп, за да е ясно кои лица са черпили информация от елктронните масиви. Предлага се и от публичната база данни на регистъра да се премахне образецът от подписа на управителя на фирмата.
Представители на бизнеса вече са посочили на администрацията редица несъответствия с добрите европейски практики - недостатъчна защита на фирменото наименование, липса на възможност за попълване на пропуски в заявлението и в документацията в определен срок, преди да бъде отказана регистрация, липса на специална процедура за защита на личните данни, липса на бърза и евтина процедура за служебна ликвидация на дружествата, които са пропуснали да се пререгистрират в законоустановения срок. А както стана ясно от дебатите на кръглата маса, след изтичането на крайния срок за пререгистрация в края на годината ще останат предполагаемите 250 хил. до 400 хил. търговци, които подлежат на ликвидация. Възнаграждението на ликвидатор е 300 лв., което означава, че ако се запази сегашният ред, бюджетът ще олекне с най-малко 75 млн. лева.
В изпратено до медиите становище фондацията Програма достъп до информация изказа неодобрението си за предлаганите рестрикции при достъпа до Търговския регистър: Дебатът за публичността на информацията се връща години назад. Според представители на бизнеса не е приемливо образците от подписите на управителите, мениджърските договори и актовете за апорти да са обект на публичност, понеже това улеснява измамите и вече се присвояват цели дружества с активите им. Напомняме, че в сегашния си вид Търговският регистър е напълно съобразен със законодателството на Европейския съюз. С публичността на данните в Търговския регистър се гарантират стабилността на стопанския оборот, защитата на гражданите и самите търговци от измами, постига се сигурна и прозрачна среда за извършване на стопанска дейност. Пълната публичност на данните от Търговския регистър е единственият начин граждани и търговци да са сигурни на кого дават парите си в дадена сделка, от кого получават вещни права и в кого инвестират. Смятаме, че към момента изискваната от Закона за Търговския регистър информация, подлежаща на публикуване, не засяга по никакъв начин правото на защита на личния живот на търговците и във всички случаи е налице надделяващ обществен интерес от нейната общодостъпност. Що се отнася до измамите, според нас основно средство за предотвратяването им е именно публичността. Разследването на фалшифициране на подписи и кражбата на фирми, от друга страна, е работа на полицията. Не за пръв път се правят стъпки да се ограничи достъпът до публични регистри с мотива, че се защитават лични данни. Смятаме, че ограниченият достъп до Търговския регистър е от полза не за обществения интерес, а за интересите на определени кръгове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във