Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЗАДАВАТ СЕ НОВИ ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ

Странни неща започнаха да се случват в държавата. Улисани да изковат колкото се може повече закони за отрицателно време, управляващите се престараха, а някои - направо го удариха през просото. Колкото и да не ни се иска да правим подобни квалификации, просто други думи за качеството на проекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата (внесен на 12 ноември от правителството в Народното събрание и вече минал на първо четене) няма. Проектът е изготвен от транспортното министерство, без да е съгласуван с ръководствата на МВР, Дирекцията на националната полиция и КАТ. Според експерти от вътрешното министерство, ако проектът бъде приет в този му вид, най-малкото, което ще се случи на българските шофьори, е да си сменят отново свидетелствата за правоуправление. На фона на предновогодишната истерия, свързана с изтичането на крайния срок на сегашната подмяна на шофьорските книжки, перспективата за нова всенародна хамалогия в тази посока изглежда не само отчайваща, но и буди пълно недоумение.В мотивите на вносителя (Министерски съвет), между другото пише:Предложеният проект има за цел по-пълно хармонизиране на законодателството на Република България с изискванията на правото на Европейския съюз. В законопроекта са предложени изменения, свързани с по-подробното регламентиране на категориите превозни средства за нуждите на типовото одобрение с оглед поставените от Директива 92/53/ на ЕЕС изисквания. В съответствие с предлаганите изменения се променят разпоредбите, които регламентират свидетелствата за управление на моторни превозни средства... Законопроектът предвижда промени, които осигуряват възможност за признаване валидността на издадените в държави членки на Северноатлантическия договор, свидетелства за управление на моторни превозни средства без изпит и такси... ... В законопроекта се регламентират условията, при които могат да бъдат обучавани кандидатите за водачи на моторни превозни средства от различните категории...... Направени са и изменения, свързани с детайлизиране на съдържанието на редица правни норми с цел избягване на тяхното противоречиво тълкуване и прилагане и прецизиране на разпоредбите от редакционна гледна точка.Ако така цитираните намерения бяха облечени и в съответните редакции, нямаше да има нищо лошо. Но какво става на практика?Вместо съществуващите в момента девет категории моторни превозни средства се въвеждат нови 17 категории пътни превозни средства (чл. 149 от проекта). Ако този текст бъде приет - най-вероятно ще се случат две неща: или ще ни удари поредната вълна за всеобща и задължителна подмяна на шофьорските документи - свидетелство за правоуправление и регистрационен талон на возилото, или ще се наложи да се бръкнем само за нов талон. Той пък (съобразно евро- и НАТО-стандартите) трябва да бъде шарен, ламиниран и гарниран с цветна снимка на возилото. Член 149 от сега действащия закон е пренаписан като нов член 150а. От неговата нова алинея втора става ясно, че За определяне правоспособността на водачите моторните превозни средства се делят на следните категории, различни от тези по член 149... (това всъщност са деветте категории моторни превозни средства от стария закон).Кашата става пълна, когато стигнем до ал. 3 на чл. 150а. В нея се описват условия за издаване на ограничено свидетелство за управление на пътни превозни средства от някои кодове (подкатегории). Приемането им също води до пълна или частична подмяна на шофьорските документи. Просто защото в сега издаваните книжки място за вписване на такива подкатегории не са предвидени. А в КАТ не разполагат и с технология, която да позволи ламинираната и херметизирана шофьорска книжка да се деламинира и разхерметизира, за да бъдат нанесени новородените подкатегории.Според идеолозите на проекта, досегашната категория L (моторни превозни средства с по-малко от четири колела) вече се дели на МПС-та тип от L1 (мотор с две колела и двигател не по-голям от 50 куб. см) до L5 (МПС с три колела, със симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина на превозното средство, с двигател с работен обем над 50 куб. см - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене, или с конструктивна максимална скорост над 45 км/час, независимо от вида на задвижването). Край на цитата. Параграф 22 обявява конкурс сред читателите си на тема: За какво МПС е отредена подкатегория L5, има ли изобщо такова МПС, кой от световните концерни го е произвел и кога?.Същата работа е и с категорията М, която обхваща всички МПС-та, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници (макар тук подкатегориите да са само три). Ремаркетата и полуремаркетата вървят с буква О и са разпределени в общо четири подкатегории, буква G обхваща всички джипове и високопроходими возила и тъй нататък. Особено място в проекта е отделено на автобусите - категория М. Тя също подлежи на деление - на подкатегории М1, М2 и М3, а подкатегории М2 и М3 са доразбити на класове I, II и III (от една страна) и А и В (от друга). Смисълът им обаче на практика е еднакъв: трябва да е ясно дали возилото събира 8, 22 или повече седящи пътници; има ли право водачът да качва правостоящи, или го прави на своя глава; въпросните правостоящи могат ли да се придвижват свободно в салона на возилото, или са принудени да се возят клекнали (тип софийска маршрутка). Преведено на български, цялото това многообразие би трябвало (според нашето скромно мнение) да се опише така: автобус за градски транспорт, автобус за междуградски транспорт; микробус. Спираме с тази тема, защото съвсем се омотахме в кълчищата на проекта. Само ще допълним, че категориите, подкатегориите, класовете и кодовете (не се стряскайте - има и кодове), в които са класифицирани возилата и водачите им, заемат общо 5 (пет) страници от проекта.Онова обаче, което засяга всички ни (без значение дали имаме книжка, или сме обикновени пешеходци), е чл. 151. Именно в него (до голяма степен) е изкристализирал самодейният абсурдизъм, обладал авторите на проектозакона:Ал. 1 гласи: Свидетелство за правоуправление на МПС се издава от органите на МВР на лице, което е физически годно да управлява МПС от съответната категория, преминало е обучение за водач на МПС и е издържало успешно изпит. Ал. 2 внася съответните уточнения: Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите С1, С, D, D1, Ттб (тролейбус) и Ттм (трамвайна мотриса) трябва да са и психически годни.Ключовата фраза е в алинея втора, ред последен: ТРЯБВА ДА СА И ПСИХИЧЕСКИ ГОДНИ. Колко точно и колко ясно е казано: всеки луд може да си извади любителска книжка за кола, джип, мотопед или мотоциклет, стига да има ръце и крака и да вижда с двете очи едновременно.Продължаваме обаче по-нататък. В чисто новата алинея 2 на чл. 168 пише: Органите, които извършват принудително преместване на пътни превозни средства, са длъжни да уведомят собственика на пътното превозно средство за новото му местонахождение. Иначе казано - като ти вдигне паякът колата, на мястото й автоинкасаторите ще са длъжни да оставят или нарочна указателна табелка (къде да си търсиш возилото), или служител на пост (който любезно да ти предостави безценната информация). И в двата случая обаче без допълнително заплащане (я на табелата, я на служителя) едва ли ще се размине.Друга впечатляваща промяна засяга чл. 170, ал. 1 от стария закон, която гласи: Контролът по спазване на правилата за движение и на изискванията, определени от закона и издадените въз основа на него нормативни актове, се осъществява от съответните служби по тази глава с използването на явни форми. Според авторите на проекта за промяна, фразата с използването на явни форми е изиграла своето време и е нужно да отпадне.Какво се крие зад това нововъведение, не е трудно да се досетим - всички катаджии отново потъват в храсталаците, а задължителните досега временни знаци (указващи, че скоростта се измерва с радар, например) изчезват.Изключително фамозни са подготвените поправки на досегашния член 182. И, ако срещу промените в ал. 1, с които се увеличават глобите за превишена скорост, никой не може и не бива да възразява, новородената алинея 2 вкарва органите, налагащи наказанията, в истински Параграф 22:Когато нарушението по ал. 1, т. 4 и 5 е извършено повторно (превишена скорост отнесена глоба - бел. ред.), нарушителят се наказва с глоба 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 3 месеца.Според експерти, тази разпоредба тотално ще забатачи прилагането на закона, защото става дума за отнемане на права - нещо, което задължително минава и през съдебна процедура. И като теглим чертата, според Европейската конвенция за защита правата на човека, Хартата на ООН за правата на човека и всички останали наши и международни документи, какво се получава? Че съдебните спорове по този текст като нищо ще се точат поне две-три години. С всичките му процедури - съдебни заседания, експертизи, адвокати и тъй нататък.Един от истинските абсурди обаче започва с чл. 183. От неговата ал. 1 се отменя точка 4, която засяга всеки шофьор, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или каска. При това положение се пита: за какво ги харчихме неотдавна парите (август-септември 2001 г.) за масираните телевизионни рекламни кампании от типа Слагай си колана! и Да спасим 200 човешки живота!Абсурдите обаче продължават с въвеждането на новата т. 9 (ал. 2) на същия този член 183 - яка глоба чака всеки, който управлява моторно превозно средство с износени гуми. Нещо, което си го пише от години в стария закон, но в т. 4 на същата алинея (неотменена дори след първото гласуване на проекта в пленарната зала).В алинея 3 на член 183 се създава нова точка 8: Водач, който използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на приспособление, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му, се наказва.... Похвално е, че авторите на проекта са се съобразили с навлизането на високите технологии в живота на българина. Чудно обаче защо ли са пропуснали да забранят на водача и цяла камара делнични и съвсем патриархални нещица от типа пиене на горещо кафе по време на движение, събличане и обличане (на сака, палта и пуловери), ръкомахането през прозореца към диваците на пътя, разговора със спътниците, смяната на пелените на бебето на задната седалка, храненето на кучета и... тъй нататък. Иначе казано - хубаво е да си има подобна алинея, но тя да си е по-простичка, някак си българска: Забранява се на водача на МПС да извършва всякакви дейности, отвличащи вниманието му по време на движение.... Нещо, което ще разберат и в Европа, и в НАТО даже. Стига да е преведено като хората.Спираме дотук, защото абсурдът продължава. На второ четене.

Facebook logo
Бъдете с нас и във