Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЗАХАРНА АФЕРА ВГОРЧИ ЖИВОТА НА БУРГАСКАТА МИТНИЦА

Само двама бивши митничари и един настоящ корабен агент останаха подсъдими по делото за една от най-крупните далавери в Бургас. През 1996 г. с тяхна помощ бяха внесени поне 50 000 т нерафинирана захар. Без платени митни сборове. Според обвинителния акт противозаконната дейност на митническите инспектори Кирил Бахчеванов и Пеньо Дичев, както и на корабния агент Родислав Арнаудов е нанесла щети на държавата в размер на около 1.1 млн. нови лева. Първите двама ще бъдат съдени за престъпления по служба (чл.282 от Наказателния кодекс), а Арнаудов ще отговаря само за съставянето на документ с невярно съдържание (чл.311 от НК). По делото трябваше да има още двама обвиняеми - държавният служител Васил Лазаров и честният частник Иван Илчев. Миналата есен обаче те сключиха споразумение с прокуратурата и обвиненията срещу тях бяха снети. Първата копкаНа 4 март 1996 г. моторен кораб Експер лийдър влиза в бургаското пристанище, натоварен с 25 500 т сурова захар. Митническият манифест е преведен от Георги Иванов, служител в агентиращата фирма Бихлюмовq и е разпределен за обработка на подсъдимия Кирил Бахчеванов, който по онова време е митнически инспектор на Западно и рибно пристанище. Манифестът е изготвен въз основа на представените от капитана на кораба три документа - два коносамента за 15 500 т и за 10 000 т, както и капитанска декларация за общото количество - 25 500 т захар.В книжата, съпътстващи товара, е отразено още един факт: освен собственик на агентиращата фирма, Христо Бихлюмов играе ролята и на спедитор, който трябва да уреди временния внос на 10 000 т захар, собственост на Ман Шугър България. Ето защо той попълва и депозира молба за учредяване на временен внос за това количество. Митническият манифест за общото количество захар на борда на Експер лийдър (25 500 т) е заведен под №105 в манифестната книга на пристанището, след което голямото надиграване започва. Според законовите процедури разтоварването на корабите става след изрично разпореждане на митницата и под неин контрол. В случая това е задължение на митническия инспектор Кирил Бахчеванов. Той трябва да разреши разтоварването и експедирането на стоката, да установи верността на всички документи, издавани от пристанището, да провери правилно ли са начислени митните сборове и да проконтролира внасянето им в държавната хазна. Нарежданията за разтоварване и експедиция на стоката се изготвят от спедитора, но задължително се заверяват от митническия служител, на когото е възложен манифестът.Според обвинителния акт по делото нареждането за разтоварване на всичките 25 500 т захар от борда на Експер лийдър е от 4 март 1996 г., но върху този документ подписът и печатът на митническия инспектор Бахчеванов не могат да бъдат установени. Нещо повече - двата екземпляра на нареждането за експедицията (от същата дата и за същото количество), са подпечатани с митничарски печат, който е различен от личния печат на Бахчеванов (№ 2061). След приключване на операцията пристанищната администрация издава отчетен коносаментен лист за разтоварени 25 460 т. захар и за начислени претоварни такси за това количество. Кой знае защо обаче на гишето за плащане на митните сборове захарта отново намалява до 10 000 тона. Точно това е количеството, отразено по-нататък във всички документи, необходими за освобождаването на стоката от митницата: митническият манифест, коносаментът към него, карго манифестът и генералният акт N68. Нито една от тези бумаги не е подписана от Кирил Бахчеванов, въпреки че това е негово задължение. И, за да бъде объркването още по-голямо, генералният акт N68 е подпечатан не от титулярната корабна агенция Бихлюмов, а от Марин Сървисис - агенция, която няма нищо общо с кораба Експер лийдър.Всичко това не пречи на Бахчеванов да оформи стоката, да завери митническата декларация и да удостовери с подписа си, че от борда на кораба са разтоварени само 10 000 тона захар. Той докладва преписката като приключена, след което вносителите на захарта плащат дължимите мита и такси, но за 10 000 тона. Къде изчезват останалите 15 500 т нито Бахчеванов обяснява на някого, нито пък се намира човек да попита. Прокурорът по делото е категоричен, че с действията си митническият инспектор Кирил Бахчеванов е ощетил държавата с 92.664 млн. неденоминирани лева.Повторението е майка на знаниетоНа 14 май 1996 г. в Западно и рибно пристанище пристига моторен кораб Аванти, който по документи е натоварен с 14 000 т сурова захар. Корабната агенция се казва Интершипинг ООД, собственост на бургазлията Янчо Патриков (35%) и Черноморска компания (65%), която е част от тогавашната империя Мултигруп.Оформянето на сделката е възложено на Родислав Арнаудов, служител на Интершипинг, който въз основа на капитанските документи съставя митнически манифест за учредяване на временен внос на 14 000 тона захар. Въпросният манифест е заведен под N125 от 14 май 1996 г. и е разпределен на митническия инспектор Кирил Бахчеванов. На 16 май 1996 г. Бахчеванов заверява с подпис и печат нареждането за разтоварване на захарта от Аванти, а Васил Лазаров - инспектор Корабна дейност в отдел Търговска експлоатация към Пристанище Бургас, съставя генерален акт N125 за разтоварването на всички 14 000 т, подписан от митническия служител Стефан Германов.На 17 май Кирил Бахчеванов подписва и подпечатва нареждане за експедицията на 4000 т захар в посока Захарен завод АД - гр. Русе, като позволява изчисляването на митните сборове и попълването на митническата декларация (№ 0684) да станат десет дни по-късно - на 27 май.В хода на разследването е установено, че това разсрочване е направено с цел споменатият инспектор Васил Лазаров да състави втори - огледален генерален акт. Той е заведен също под N125, но според него от Аванти са разтоварени само 4000 т захар. Именно този акт е подписан, подпечатан и пуснат за изпълнение от митничаря Бахчеванов. По този начин, твърди прокурорът по делото, държавният служител Васил Лазаров е съставил акт, имащ характера на официален документ, в който е удостоверил невярното обстоятелство - временен внос на 4000 т захар.Едновременно с пристанищната врътка и корабният агент Родислав Арнаудов съставя огледален митнически манифест (под № 125), в който също е вписано невярното количество от 4000 т захар. Причината е, че за тях вносителят има банкова гаранция, която трябва да бъде освободена.Според експертите по делото, от изпаряването на останалите 10 000 т захар държавата е загубила 113.302 млн. неденоминирани лева. Три пъти стомна за вода...На 26 юли 1996 г. в бургаското пристанище акостира моторен кораб Адамастос, натоварен с 26 250 т захар. Агентиращата фирма отново е Интершипинг ООД. Преводният митнически манифест за 5000 т захар е изготвен от служителя на фирмата Иван Илчев и е възложен на Пеньо Дичев. Той работи в системата от 1988 година. По онова време е митнически инспектор на Западно и рибно пристанище.Дичев завежда изготвения от Илчев преводен манифест под N178 от 26 юли 1996 г., като вписва в него името на кораба, агентиращата фирма, режима на стоката - временен внос и транзит, както и количеството на захарта, което ще се разтоварва - 5000 тона. Нареждането за разтоварване е издадено на 26 юли 1996 година. В него е записано, че от борда на Адамастос трябва да бъдат стоварени 26 250 т захар. Това количество е заверено както с подписа и личния печат на митничаря Дичев, така и със заветното правоъгълно клеймо Вносът разрешен. На същата дата, отново с подпис, личен печат и клеймо Вносът разрешен, Дичев заверява три нареждания за експедиция - на 3000 т, на 2000 т и на 21 250 т захар от Адамастос, преди стоката да е обмитена. След разтоварването пристанищната администрация съставя два генерални акта - N178 от 23 август 1996 г. (за 5000 т), и N178А от 23 август 1996 г. (за 21 250 тона), защото за кораба са подадени два митнически манифеста - за 5000 т от корабния агент Илчев и за 21 250 т от митническия инспектор Дичев. В края на операцията са внесени митни сборове само за 5000 т захар. Според вещите лица по делото на държавата са нанесени щети в размер на 394.833 млн. неденоминирани лева. Четвърти, неуспешен опитНа 16 октомври 1996 г. в документалната въртележка попада и моторен кораб Албатрос. В манифестната книга е записано, че на борда му са натоварени 14 000 т захар на режими временен внос и транзит. По това време участниците в сладката афера явно са се почувствали неуязвими, защото наистина са забравили всякаква предпазливост. Като агентираща фирма напред е изтикана неупотребяваното до момента бургаско дружество Бартекс Шипинг. В капитанската митническа декларация N398 от 17 октомври 1996 г. е посочено, че от Албатрос ще бъдат разтоварени 14 000 т захар.На 18 октомври митничарят Кирил Бахчеванов подписва, подпечатва и разрешава вноса на 2000 т захар за завода на Мултигруп - Кристал в с. Камено, а на 24 октомври пуска още 1000 тона.Междувременно в манифестната книга е заведен митнически манифест N273, в който е записано, че на Албатрос има 25 000 т захар. Печатите върху този манифест са на Бартекс Трейдинг (дружество, собственост на Мултигруп, с управител Спартак Жаров) и корабна агенция Мари транс шипинг.Това количество съответства на записаното в генералния акт (N273), издаден и подписан от пристанищния инспектор Васил Лазаров за разтоварени 25 000 тона. В митницата обаче Кирил Бахчеванов предоставя за подпис друг генерален акт (с неизвестен автор), който носи същия номер, но е за... 3000 т захар. Както вече стана дума, усещането за безнаказаност на аферистите им изиграва неприятен номер. Най-напред се оказва, че фирмите Бартекс шипинг и Мари транс шипинг не съществуват. Малко по-късно става ясно, че стоката на Албатрос е оформена с два митнически манифеста - за 3000 т и за 25 000 т, макар в манифестната книга да пише, че корабът превозва... 14 000 т захар. А накрая е установено, че реално са обмитени само 3000-те тона, а на държавата са нанесени щети в размер на 494.268 неденоминирани лева. Подсъдимите Тридесет и седем годишният митнически инспектор Пеньо Дичев трябва да отговаря пред съда за това, че през юли - август 1996 г., в качеството му на длъжностно лице е нарушил служебните си задължения (чл.282 от НК). Той е завел и приключил митнически манифест N178/26. 07. 1996 г. за 5000 т сурова нерафинирана захар, внесени на режим временен внос и транзит с моторен кораб Адамастос, вместо реално внесените 26 250 тона. Тридесет и седем годишният митнически инспектор Кирил Бахчеванов е обвинен за това, че в периода 4 март - 13 декември 1996 г., в условията на продължавано престъпление и като длъжностно лице, е нарушил служебните си задължения, завеждайки и приключвайки митнически манифест N68/4. 03. 1996 г. за 10 000 т захар, внесена на режим временен внос с моторен кораб Експер Лийдър, вместо реално внесените 25 500 тона.Освен това Бахчеванов е съставил манифест N125/14. 05. 1996 г. за 4000 тона захар, внесени на режим временен внос с кораб Аванти, вместо реално внесените 14 000 тона. Същото престъпление той е извършил и при завеждането на митнически манифест N273/18. 10. 1996 г. за 3000 т захар, внесени на режим временен внос и транзит с кораб Албатрос, вместо реално внесените 25 000 тона. Третият подсъдим - 38-годишният Родислав Арнаудов, в момента е корабен агент във варненската фирма Петромар ООД, но продължава да живее в Бургас. На 14 май 1996 г. като длъжностно лице - корабен агент в Интершипинг ООД, той е съставил официален документ - преводен митнически манифест N125/14. 05. 1996 г., в който удостоверява невярно обстоятелство. Според този документ от кораб Аванти са разтоварени само 4000 т захар на режим временен внос вместо реално разтоварените 14 000 тона. Всички останали държавни служители и частни предприемачи, имащи нещо общо със захарната афера, са или свидетели по делото, или изобщо нямат нищо общо със случая. На час по лъжичкаСледственото дело е образувано през 1998 г., като петимата обвиняеми са оставени на свобода с мярка за неотклонение подписка. По онова време обект на разследване са общо осем случая на внос на захар - с корабите Експер лийдър, Аванти, Адамастос, Албатрос, Художник Мур, Дорифорус, Мелъди и Пелла.Близо година и половина по-късно материалите за Художник Мур, Дорифорус, Мелъди и Пелла са отделени в друго дело, чиято съдба засега е неизвестна.Обвинителният акт по делото - майка е внесен в съда на 24 юли 2003 г., а три месеца по-късно - на 6 октомври, подсъдимите Иван Илчев и Васил Лазаров сключват сделка с прокуратурата: тя снема обвиненията срещу тях, а те ще свидетелстват срещу довчерашните си партньори. Първото заседание бе насрочено за 9 февруари 2004 г., но по искане на защитата съдът не даде ход на делото. Адвокатите на тримата подсъдими поискаха отвод на вещите лица, работили по съдебно-техническата експертиза. Мотивът е, че те били служители на Агенция Митници, която е конституирана по делото като граждански ищец. Съдът уважи искането на адвокатите, назначи нова тройна експертиза и определи, че делото започва на 14 юни 2004 година. Междувременно стана ясно, че срещу двама от захарните герои - митничарите Пеньо Дичев и Кирил Бахчеванов, са предявени граждански искове. Ако бъде признат за виновен, Дичев ще трябва да плати 394 834 лв., а Бахчеванов - 700 234 лева. Плюс всички лихви, натрупани от 1996 г. насам и преизчислени в... деноминирани левове. Сиреч, без трите последни цифри... Никъде в обвинителния акт, писан от заместник-председателя на Бургаската окръжна прокуратура Жанет Красимирова, не става дума кой е реалният вносител на захарта. С други думи - за пореден път на съд са изпратени бушоните, докато мозъците на аферата продължават да са на свобода. Или поне онези, които са имали щастието да оживеят до днес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във