Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Законът за нотариусите - втори дубъл

До дни в пленарната зала на парламента се очаква да влезе за обсъждане на второ четене преминалият през доста коментари и противоречиви становища законопроект за изменение и допълнение на Закон за нотариусите и нотариалната дейност. Нормативът е изключително важен, тъй като засяга почти всеки български гражданин. В началото на март тази година депутатът от Атака и заместник-председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление Николай Пехливанов определи някои текстове в проектодокумента като чисто лобистки. Според него те обслужвали интересите на нотариусите и банките и били в ущърб на гражданите и бизнеса. Към неговото мнение се присъединиха още доста критици, които атакуваха новите разпоредби с аргумента, че те ще направят процеса по изповядване на сделките по-дълъг, по-тежък и по-скъп. Нещо повече, според критиците новите текстове не внасяли по-голяма яснота за произхода на средствата. По отношение на специалните сметки пък, които нотариусите ще трябва да откриват, се създавали предпоставки за допълнителното им облагодетелстване чрез получаване на комисиони. Всички тези критики накараха председателя на парламента Цецка Цачева да върне закона за нотариусите и нотариалната дейност за допълнително обсъждане и ревизиране. Изказаните съмнения породиха доста задълбочен дебат в комисиите и част от текстовете бяха преработени и изчистени от специалисти, експерти и депутати и вече са одобрени от Комисията по правни въпроси на Народното събрание. Дали обаче, когато влязат за новото обсъждане в пленарната зала, ще успеят да тушират очертаващата се ожесточена полемика, остава да видим.
В крайна сметка нека не забравяме, че всъщност целта на новия норматив е най-сетне
да се сложи прът в колелата на имотната мафия
От години при сделки с недвижимости изповядването се извършва на различна от посочената в нотариалния акт цена, за да се избегне плащането на по-високи данъци. Сегашните промени имат за цел да се оптимизира именно заплащането на истинските налози по сделките.Това е и реална мярка срещу имотните измами и прането на пари, смятат от Министерството на правосъдието. Не на такова мнение обаче е основният критик на законопроекта Пехливанов. Между първо и второ четене на текстовете той внесе промени, с които целеше всички затруднения по сключването на сделките да бъдат компенсирани с поемането на отговорност от страна на нотариусите. Според него редно било те да извършват проверки за тежести върху имота, обект на сделката, което е изцяло в интерес на гражданите и особено болна тема в период на криза, когато броят на измамите нараства, а не да бъдат просто администратори на процеса без никакви отговорности. По думите на Пехливанов въпреки първоначалните сигнали от страна на Камарата на нотариусите, че предложението може да се обсъжда и дори да бъде прието, Комисията по правни въпроси в крайна сметка го е отхвърлила. Пред в. БАНКЕРЪ депутатът от Атака каза, че сериозен дебат по темата не се е състоял и реално особена промяна в първоначалния вариант на закона няма. Според него така предложените текстове далеч не могат да изчистят сивотата в сектора, а още по-малко да решат проблема с т.нар. пране на пари в него, защото такова нещо на пазара на имоти просто не съществувало. Според Пехливанов така предложените промени ще засегнат само редовите граждани на страната. Атакистът продължава да отстоява тезата си, че при имотните сделки дължимият данък трябва да бъде на база данъчна оценка.
Безспорният капацитет по нотариално и семейно право и преподавател в Юридическия факултет на СУ Климент Охридски Красимир Димитров, който участва като експерт в работата на правната комисия, е на друго мнение. Според него основната цел на внесения законопроект е
плащанията между страните да се извършват по банков път
нещо, което отдавна е практика в целия цивилизован свят. Пред в. БАНКЕРЪ Димитров заяви, че предложеният от Пехливанов текст плащанията да бъдат извършвани в брой в нотариалните кантори е отпаднал, защото, от една страна, обезсмисля основната цел на законопроекта, а от друга, възлага на нотариусите неприсъщи функции. Димитров обясни, че в правната комисия е работила специално създадена работна група с представители на всички парламентарни партии. Почти всички (с изключение на депутатите от Атака) са се спрели на варианта да има минимален размер на плащанията по банков път до 10 хил. лв. (макар че МС внася друг норматив, с който неговите плащания са до 5 хил. лева).
Вторият щекотлив въпрос, по който е имало сериозен дебат, е предложената в проектотекстовете декларация, че
сумата, вписана в нотариалния акт
е действително уговорената от страните. В крайна сметка и по този въпрос се стига до консенсус и сега този документ няма да бъде отделен, а ще се вписва в самия нотариален акт.
По отношение на предложението нотариусите да извършват проверки за наличието на вещни тежести Димитров смята, че това е абсолютно излишно, тъй като на практика такава проверка се прави не само от нотариуса, но и от самите страни по сделката.
Докладът на правната комисия вече е факт. През изминалата седмица тя прие на второ четене законопроекта с гласовете на ГЕРБ, като против са гласували само двамата депутати на Атака. В пленарната зала влиза документ, в който остават текстовете, при които купувачът и продавачът са длъжни да декларират пред нотариуса реалната цена на имота, а плащането задължително трябва да се извършва само по банков път по специална сметка на нотариуса или по сметка на избрана от страните банка.
И тъй като по изчисления на критикарите на закона
тези текстове обслужвали оборот за 10-12 млн. лв. годишно
събирани от такси, потърсихме и председателя на Камарата на нотариусите - Димитър Танев. Пред в. БАНКЕРЪ той каза, че когато се говори за лобизъм, не е лошо да се погледнат фактите. За една година има приети две поправки на този закон. И с двете се въвеждат само задължения към нотариусите. Така например за справка по документите по ЕСГРАОН и за разрешенията за справки по личните карти. Реално това са промените. Дали е имало лобизъм? Да, ако експертните становища, които сме давали, се наричат така, тогава е имало. И това трябва да бъде шаблон за всички останали опити да се лобира. Ние искаме да извадим този вид сделки на светло.
Танев не може да си обясни защо към тях е имало обвинения в лобизъм за текстовете от закона, които са свързани с банковите плащания. Това според него си е изцяло данъчен норматив, който цели увеличаване на приходите в хазната. Не е нормално една сделка, която реално е на стойност сто хиляди лева, да се изповядва на цена 10 хил. лева. Всеки юрист знае, че и в момента това е наказуемо, защото се спестява както местен данък, така и данък общ доход. А укриването на данъци не е нарушение, като да откъснеш цвете в парка, смята Танев, а си е престъпление по Наказателния кодекс. Затова ние предложихме и образец на декларацията, която участниците в сделката подписват. Чрез нея трябва се носи отговорност освен за данъчни престъпления и за даването на невярно изявление пред нотариуса.
Според него въпросът с банковите плащания е просто съвсем излишен. В Европейския съюз, от който все пак и ние сме част, отдавна е забравена възможността за плащане в брой. Дори в съседна Македония от 3-4 години всички плащания стават по банков път.
Едновременно с промените в Закона за нотариусите влиза и изменението на
Закона за гражданската регистрация
което също засяга работата на нотариусите. Удостоверенията за наследници вече ще се издават от тях, а не както досега от общините. Тази промяна също се налага за преодоляването на проблемите и противодействието на имотните измами. Много сделки се реализират, като се представят фалшиви удостоверения за наследници. Реално това е документ с голяма доказателствена стойност, тъй като установява едно скрито преминаване на собствеността от едни в други лица вследствие наследственото правоприемство.
Факт е, че никъде в ЕС и въобще в Европа удостоверенията за наследници не се издават от общините. Те се издават или от съд, или от нотариуси. Предложеното изменение на Закона за гражданската регистрация цели даване на публичност на наследяването. Удостоверяването от нотариуса ще дава възможност да се определят наследствените квоти. Според проектонорматива удостоверенията за наследници ще се вкарват в информационната система на Нотариалната камара безвъзмездно, за да може във всеки един момент да се направи справка от всяка точка в страната кое лице какъв наследник е оставило. Според вносителите това има значение и за данъчните органи, за следствието, за съдебни изпълнители, за адвокати по повод съдебни дела и т.н.
Всеки практикуващ юрист е наясно какъв огромен труд ще се спести от една такава справка, подчертават от Нотариалната камара.
Председателят й Димитър Танев е категоричен, че удостоверяването на наследяването при нас е много архаично. И много често не може дори да се говори и за грешки на общинските служители по простата причина, че в момента няма писана процедура, по която се издава изобщо удостоверение за наследници. А такава трябва да има, защото в ЕС се подготвя създаване на нов регламент за международно наследяване и издаване на единен международен сертификат за наследяване. Това се прави именно за борбата с измамите, за даване на публичност с оглед фискални изисквания, предотвратяване на съдебни спорове, на бавене и отлагане на дела.
Според Красимир Димитров в предложения законопроект удостоверението за наследници се превръща в нов документ с различна официална доказателствена сила. В него ще се посочват не само кои лица са наследници по закон, но и какъв е размерът на техния наследствен дял. Именно определянето на тези факти изисква тълкуване на закона за наследството, а това е юридическа дейност и не може да бъде извършвана от лице без съответната квалификация (в случая - общински служители). Ето защо Димитров смята, че именно нотариусите са най-подходящите за това, в противен случай този документ би трябвало да се издава от съда.
Изключително важен и нов момент в проектозакона е изискването за вписването на тези удостоверения в специален регистър, който им придава публичност и при сделка всеки може да разбере дали я сключва с всички правоимащи.
Истината е, че макар и определян от някои като лобистки, с този акт
работата на нотариусите се увеличава
и една голяма част от тях не са много съгласни да поемат и тази тежест, но така или иначе промяната трябва да бъде извършена. Естествено, и при това изменение някои заподозряха нотариусите в лобизъм, защото щели да вземат такси. По този повод Танев каза за в. БАНКЕРЪ: Да. Има лобизъм, но той е в интерес не за гилдията на нотариусите. Защото има съпротива от колеги, които казват - аман от тези справки. Той е в интерес на цялото общество. Зад него застана Съюзът на юристите в България, а на нотариуса му се вменява задължение, а не права.
Истината е, че тези справки всъщност ще забавят сделките, но затова пък ги правят по-сигурни. Според експерти никъде в Европа не се издава удостоверение за наследници за пет минути. От камарата твърдят, че в предвидената при тази промяна процедура оформянето на документите ще остане възможно най-бързо в България.
В същото време ще се спестяват огромни пари по съдебни разходи, които биха се появили при съдени спорове. Или простичко казано - увеличава се правната сигурност. Да не говорим, че това е пътят, по който може да се сложи край на корупцията при издаване на удостоверения в общините.

Facebook logo
Бъдете с нас и във