Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЗАКРИВАМЕ СЛУЖБАТА, ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ОСТАВАТ

Юрий Юнишев, депутат от ОДС в 38-ото Народно събрание:На 20 март 2001 г. народните представители Юрий Юнишев, Иван Димов и Димитър Абаджиев от ОДС, Нансен Бехар от Българския бизнесблок и Евгени Димитров от Евролевицата внасят законопроект за изменение на Закона за съдебната власт, според който тогавашната Специализирана следствена служба се закрива, а следователите се преназначават на работа във Върховна касационна прокуратура. Г-н Юнишев, вашето предложение предвиждаше ли закриване на спецследствието?- Твърдя, че в Специализираната следствена служба, както и изобщо в следствената система, работят отлично образовани юристи. Твърдя, че голяма част от следователите работят на много високо, на европейско равнище. Въпреки тези обстоятелства в публичното пространство битуват два въпроса: мудно ли е наистина следствието и вследствие на него наблюдава ли се трудно съдопроизводство? Затова би трябвало ние, като законодатели, да подпомогнем съдебната власт с малка реконструкция на следствената система. С предложението за изменение на Закона за съдебната власт не се унищожават следователите от Специализираната следствена служба. На тях ще им бъде предложено да заемат съответните места като следователи към Върховната касационна прокуратура и в съответните окръжни прокуратури...Какво наложи точно 100 дни преди изборите да се внасят тези промени? Толкова ли са необходими?- По този начин би могло да се постави въпросът за всеки законопроект, който минава през пленарната зала.Тук става въпрос за по-глобален поглед върху работата на различните системи в съдебната власт. Не става дума за конфликти, за напрежение, за противоречия на каквато и да било личностна основа между каквито и да било институции. Това трябва ясно да се разбере.Каква точно ще бъде структурата на съдебната система?- В предложението по параграф 6 е казано ясно, че към чл. 122 от Закона за съдебната власт се добавя алинея 5, която гласи: В окръжните прокуратури и във Върховна касационна прокуратура има следователи, които осъществяват разследване по дела с особена фактическа и правна сложност. Ето там ще влязат професионалистите от спецследствието.Тази промяна - следствието отива в прокуратурата - не противоречи ли на конституцията?- Не, ще цитирам чл. 128 (от основния закон - бел. ред.), където е казано: Следствените органи са в системата на съдебната власт. Нищо повече от това. Никой не ги вади и не ги препраща към БДЖ или военната академия. Те си остават в системата на съдебната власт.Засилват ли се прерогативите на прокуратурата с тези промени?- Бих казал - мъничко. Предлага се в чл. 123 от Закона за съдебната власт да бъде създадена алинея 3, според която окръжният прокурор може да упражнява правомощията на директора на окръжната следствена служба. А те са: да представлява следствената служба, да прави предложения пред Висшия съдебен съвет за определяне броя на следователите, както и за тяхното назначаване, повишаване и т. н. Ако директорът на съответното окръжно следствие не използва тези свои права в интерес на работата, окръжният прокурор може да поеме тези функции. Не се абсолютизира прокурорската власт. Просто тя трябва да придобие възможностите, които са дадени на европейските прокуратури. Съществува препоръка R99 на Европейския комитет по проблемите на престъпността от 1999 година. В нея е казано, че във всички наказателно-правосъдни системи прокурорите решават дали да започнат или да продължат съдебното преследване, да провеждат съдебно преследване пред съдилищата, да обжалват съдебни решения и т. н. Това са обстоятелства, които не можем да пренебрегваме, когато усъвършенстваме нашата съдебна система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във