Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Заливаме черния пазар в Европа с антики от необявени колекции

Николай Соларов е роден преди 50 години в гр. Трън. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет. Има дългогодишна практика като прокурор, включително и в родния си град. Работил е в Общинския съвет за духовно развитие. От седем години работи във Върховната касационна прокуратура. В момента е член на специализираното звено за борба с контрабандата на културно-исторически ценности, наркотрафика и трафика на хора.

Г-н Соларов, още в първите дни от мандата на кабинета Борисов проблематиката, свързана със собствеността на културното наследство, раздели общественото мнение. В началото на октомври Конституционният съд отмени текста от Закона за културното наследство, изискващ правото на собственост върху движимите културни ценности - притежанието на предмети, признати за национално богатство, да се доказва с официален документ. Според отменените разпоредби колекционерите, които не бяха в състояние да докажат произхода на предметите си поне с митническа декларация за внос, се превръщаха само в държатели на ценностите. После правителството прие, че притежателите на антики ще могат да доказват правото си на собственост върху тях с какъвто и да е документ за покупка... Попитахме обвинителя от ВКП Николай Соларов как ще се отразят тези решения върху работата на прокуратурата и МВР при противодействието на трафика и незаконната търговия с културни ценности ще помагат ли, или ще пречат?
- Конституционният съд е върховната съдебна инстанция в републиката и аз не мога да коментирам лаически нещо, което вече е влязло в сила. Оттук насетне ще работим съобразно онова, което е разписано и прието като конституционно обосновано. Лично мен отпадналите текстове не ме притесняват. Споровете около въпроса за придобивната давност са по-скоро теоретични по смисъла на вещното право. В никоя модерна правна система няма придобивна вещноправна давност, която да произтича от престъпление. На прима виста ми идва наум едно престъпление - вещно укривателство - член 216 от НК, то е продължено престъпление в българското право. Ако в който и да е момент се установи, че някой предмет или дори колекция са придобити по престъпен начин, няма проблем да бъде започнато наказателно производство по случая. Нито аз, нито колегите от специализираните звена в МВР се притесняват, че влиза в сила придобивната давност. Напротив - крайно време е всички колекции да излязат на светло. Петнайсетте набедени големи колекции, които са регистрирани или са в процес на регистрация, са само една малка част спрямо онова, което още се укрива. В последните шест-седем месеца тотално се изнасят ценности от страната. Неща, за които има оперативни данни в МВР, че са в състава на частни колекции, биват продавани. Европейският черен пазар се залива с предмети от т.нар. български колекции. Смисълът на закона Чилова беше именно да се извадят на светло предметите. Да се осветят от обществения контрол, от прокурорския надзор и от работата на полицията, за да може истината за всички предмети най-после да излезе наяве.
Създаването на инспекторат в Министерството на културата също разбуни духовете в средите на археолозите и музейните работници. Очаквана ли беше реакцията им за вас?
- Голяма част от тези дебати са поредната буря в чаша вода. Лично аз виждам в някои от изказванията преследване на користни цели. Крайно време е да бъде създадена и да заработи административна контролна институция в Министерството на културата. Не може прокуратурата да е пенкилер контролен орган за всичко, в цялата страна. Занимавахме се с парното и с какво ли още не... Ние правихме проверките по музеите, на които Министерството на културата 15 години не беше правило инвентаризация. Нещата са много по-сериозни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Липсата на качествен административен контрол над отделни музеи и дори отделни гилдии създаде множество предпоставки за възникване на престъпления. Доведе и до конкретни престъпления от отговорни длъжностни лица, за които сме образували дела. Доведе до факта, че имаме осъден на първа инстанция директор на Национален археологически музей и институт (б.ред. - директорът на Видинския исторически музей Фионера Филипова и бившия заместник-директорът на Националния археологически институт Дочка Аладжова бяха осъдени заради съзнателно занижени експертни оценки на антични предмети, задържани при опит за контрабанда).
Това ли е единственият случай, по който прокуратурата е образувала подобно дело срещу музейни работници?
- Не. При ревизията на документите на една от големите колекции, а вече и музей с претенции за световна значимост се оказа, че музейните работници от комисията не са видели експонатите, но са се подписали, защото им било казано нещо. По случая образувахме досъдебно производство, по което към днешна дата са повдигнати и обвинения.
Отнемането на част от правомощията на Националния археологически институт към БАН също предизвика негодувание в научните среди. Резонно ли е то?
- Никъде в модерните европейски правни системи не е възможно един орган, който и да е той, каквито и велики професионалисти да работят в него, да разрешава провеждането на археологически разкопки, после да ги извърши и накрая сам да регулира дейността си. Лозунга Вся власт советам вече го преживяхме. Надявам се този инспекторат в Министерството на културата да заработи по-бързо. Но съм изненадан от съпротивата на определени представители на научните среди срещу факта, че ще бъдат проверявани от служителите на инспектората, които нямали техните титли и степени. Не е нужно тези служители да са професори, това е излишен лукс. Професорите са по-полезни в научното поприще. Младите непокварени хора, които желаят да работят, ще са най-подходящи.
Може ли да се говори за мутризация на археологията? Чуха се подобни твърдения.
- Този израз е безнадеждно остарял. Ако е имало мутризация на археологията, надявам се, че вече е приключила. През последните четири години и ние с работата си допринесохме за ликвидирането й. Това е признато от най-добрите специалисти в противодействието на незаконния трафик на антики. Европейските и американските ни колеги работят с доверие с нас. Никой не говори за прокурорски чадъри над иманярите и съответно за протекции и мутризиране на археологията.
След като споменахте за текущата си работа, какви обвинения да очакваме да внесете в съда в близко бъдеще?
- Преструктурирането в полицията малко поохлаби контрола на първо ниво и през това лято пак се прояви с известен бум на иманярските набези на най-ниското ниво. Големият проблем са дилърите - средното ниво. Те поръчват разкопките. Те са посредникът между безработния копач и купувачите в Мюнхен, Базел, Лондон и зад Океана. Така че работим в тази посока. Имаме качествено нови успехи. Предстои за пръв път у нас повдигането на обвинение за пране на предмети. Става дума за човек, свързан и с научните среди, и с частното колекционерство. Познат е в съдебната система. Надявам се, че този път прокуратурата и полицията са си свършили качествено работата. Става въпрос за нещо принципно ново, което сме успели да разкрием и докажем.
Кои са основните трудности в работата ви?
- Затрудняваме се с експертизите - малко са експертите. Имали сме спънки от ръководители на научни звена, които забраняваха на служителите си да изготвят експертизи, възложени от прокуратурата, което е грубо нарушение на закона. Успяхме да се справим, но големите дела се бавят... Финансите не стигат. В Италия например този въпрос е решен. Крайно време е тези, които формират бюджетите, да разберат, че при подобни дела става дума за много пари. В този престъпен бизнес се въртят суми, категорично съизмерими с печалбите от наркотрафик и проституция. Нещата, които се връщат, освен че са безценни, сами по себе си като научни данни и предпоставка за запазването на националния ни идентитет в този все по-глобализиращ се свят, са с огромна материална стойност. Например станалите прословути сребърни чинии от намереното край Пазарджик Аланско съкровище са продадени за 30 000 фалшиви г. марки, а крайната цена за девет от 14-те предмета е 3 млн. евро. За толкова са ги купили гръцките музеи.
А кога прокуратурата ще се захване с българските колеги на Теос Армас, Нино Савока и Джакомо Медичи?
- Това е третия етап от работата ни. Има български дилъри на световно ниво. Това е дейност, която за съжаление в България се е развивала още от втората половина на 60-те години на ХХ век. И от структури, свързани със службите и лица от икономическата имиграция. В тази сфера има много популярни търговци на антики с български произход и в Европа, и в Америка. Тук ще ни е необходимо още по-тясно сътрудничество с колегите от другите държави, както и с Интерпол, с Европол и Евроджъст. Новото ръководство на културното ведомство най-после трябва да приеме прекрасното американско предложение за двустранна спогодба за сътрудничество в тази област. Такива спогодби САЩ са подписали с Кипър, с Турция, с Италия, все страни, които са потърпевши и от които тръгват артефактите, които попадат в частните и музейните колекции по целия свят. Има вече уникални тракийски предмети в Далечния изток и дори цели тракийски колекции с български произход в големи световни музеи. Има музеи в скандинавски страни с предметите, чийто произход определено е от България... Излизат данни, макар и трудно, за редица предмети, изнесени още през 70-те години на миналия век. В Европа съществуват различни становища по отношение на тези предмети. Има стари колониални държави, които са натрупвали музейни експозиции от подобни предмети.
Вашият отдел застана в основата на звено за разследване на престъпленията с културни ценности. На практика станахте първото специализирано междуведомствено звено за разследване на определен тип престъпления. Ще са разширява ли този екип?
- Категорично в прокуратурата се работи за утвърждаване на звеното. Досега нямаме паднали обвинения. Чакаме новата си структура и регламента на новите си разпоредителни и контролни функции. Обучаваме прокурори, вече три пъти правим семинари. Искаме във всяка една окръжна прокуратура да има обвинител, преминал това обучение. Категорично не можем да си затваряме очите пред фактите и да твърдим, че сме извън ареала на трафикантите. Напротив - България е един от основните източници на стока за черния пазар на антики в Европа и света.

Facebook logo
Бъдете с нас и във