Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Заместничка на Цацаров гледа към европрокуратурата

Европейската прокуратура, която ще разследва престъпления и злоупотреби, свързани със средства на ЕС, още не е подредена, а България вече има кандидатура за европейски обвинител. По неофициална информация това е сегашният заместник главен прокурор Пенка Богданова, която е близка до обвинител №1 Сотир Цацаров. Магистрат Богданова дойде във ВКП от Пловдивската апелативна прокуратура, тя има близо 20-годишен стаж в съдебната система. Богданова е работила по направление Надзор върху досъдебното производство, Информация и анализ и Международно правно сътрудничество. Тя е състудентка и семейна приятелка на главния прокурор, който я покани за член на екипа му през януари. След като прие, прокурор Богданова призна, че най-много й допадат стопанските дела, тъй като в тях има по-голямо предизвикателство.


Предизвикателството, за което стягат заместничката на Цацаров, е напът скоро да стане факт. На 17 юли тази година Европейската комисия реши да усъвършенства наказателното преследване на извършителите на измами, засягащи данъкоплатците в ЕС, и предложи създаване на Европейска прокуратура (ЕП). Структурата ще повдига обвинения срещу заподозрените в националните съдилища.


ЕК предприе тази стъпка, тъй като според статистиката всяка година най-малко 500 млн. евро от средствата и приходите на ЕС изтичат заради измами. Като независима институция новата прокуратура ще запълни празнотата, която се оформя между наказателноправните системи на страните от ЕС, чиито правомощия свършват до националните им граници, и органите на ЕС, които не могат да провеждат наказателни разследвания.


Предвижда се ЕП да бъде интегрирана в националните съдебни системи, като европейските прокурори ще провеждат разследвания и ще повдигат обвинения в съдилищата в страните от ЕС. Те ще работят с екипи от национални служители и ще прилагат националното законодателство. Единната структура обаче ще гарантира, че отделните прокурори използват едни и същи подходи във всички страни.


Според комисарите допълнителните разходи за работата на ЕП ще бъдат ниски, тъй като цялата структура ще използва съществуващи национални ресурси. Националните съдилища ще отговарят за съдебния контрол, което означава, че решенията на Европейската прокуратура ще могат да бъдат обжалвани пред тях.


Обвинените в измами, свързани със средства на ЕС, ще имат повече права, включително и право на устен и писмен превод, достъп до материалите по делото и на адвокат. Комисията предлага също някои права, които вече съществуват в някои страни, да бъдат разширени: правото да се запази мълчание и лицето да се счита за невинно, достъп до правна помощ, представяне на доказателства и изслушване на свидетели.


След като ЕП заработи, службата за борба с измамите ОЛАФ вече няма да провежда административни разследвания на измами или други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. Тя вече ще се занимава с други нередности, включително и със сериозни нарушения от служителите на ЕС, които са без финансови последици.


Предложението на Еврокомисията за обединена прокуратура ще бъде разгледано от членовете на Европейския парламент и от правителствата на страните от ЕС. Отсега е ясно, че поради предишни споразумения Дания няма да участва в Европейската прокуратура, а Обединеното кралство и Ирландия трябва изрично да потвърдят участието си, ако решат изобщо да участват. Ако и други страни се въздържат от участие, се предвижда - ако поне девет държави го искат, да могат да създадат самостоятелно Европейска прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във