Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЗАРАДИ КОПЧЕТО ДАНС НА МВР МУ КРОЯТ НОВ БАЛТОН

На прага на новата 2008 г. вътрешният министър Румен Петков определи отиващата си година като тежка за подопечното му ведомство. Равносметката той направи на 28 декември в родния Плевен, докато раздаваше подаръци на децата на загинали МВР-служители.
Ако изминалите 12 месеца са се сторили на МВР-шефа непосилни, любопитно е как ли ще опише предстоящата година, която освен че е високосна, вещае да е и много по-трудна от предшественицата си.
А че това ще е така, няма никакво съмнение по една-единствена причина - МВР лежи обезкръвено, след като изрязаха на живо Национална служба Сигурност от плътта му, за да се появи на бял свят детето-чудо ДАНС, съшито като някакъв нов Франкенщайн от парчетата на НСС, военното контраразузнаване и финансовото разузнаване.
Само преди шест месеца състоянието и бъдещето на МВР бяха описани от министъра в розови краски. Достатъчно е да си припомним отчета на Петков през юли 2007-а по повод двегодишното управление, в който той коментира реформата във вътрешното ведомство.
Тогава министърът отбеляза, че новият закон за МВР, приет през 2006 г., е създал правната рамка за усъвършенстване на структурата и управлението на министерството. Той гарантира условията за повишаване ефективността на борбата с престъпността във всичките й форми, ускорява и повишава ефективността на досъдебната фаза в наказателното производство, посочи вътрешният министър.
Едно от условията за повишаване на ефективността в борбата с престъпността, според МВР-шефа, бе обособяването на НСС в централизирана структура с увеличена оперативна възможност благодарение на новия ЗМВР. Бяха въведени механизми, позволяващи на тези две структурни звена (НСС и Националната служба Противопожарна безопасност и защита на населението) необходимата самостоятелност в рамките на голямата система - МВР, с огромните й информационни, справочни, материално-технически, методически и кадрови ресурси. Този доказал ефективността си европейски модел на структурно-функционална организация на силите и средствата беше приведен в действие в изключително кратки - за такъв тип промяна - срокове и показа отлични резултати, се казва в отчета.
Там още бе посочено, че НСС, освен чисто контраразузнавателната дейност, е важен източник на информация по направление на противодействието срещу организираната престъпност, прането на пари, злоупотребите с фондове на ЕС и корупцията. От съществено значение за борбата срещу тероризма, организираната престъпност и корупцията беше ефективното взаимодействие на Националната служба Сигурност с полицейските структури, особено на териториално ниво. В повечето случаи, поради чисто информационните функции на НСС, финалният етап на реализация на оперативните дела е пряко свързан с тясното взаимодействие между НСС и другите служби от системата на МВР, които притежават по закон полицейски и други необходими правомощия, посочи вътрешният министър в равносметката на свършеното през двете години управление.
Шест месеца, след като подчерта основната роля на НСС в структурата на МВР, определена му с новия закон за министерството, вътрешният министър е изправен пред поредното голямо изпитание - да не допусне сътресение в системата на МВР след изваждането на НСС, специализираната дирекция Защита на средствата за връзка и онази част от дирекция Оперативно-техническа информация, която обслужва ресорно националната сигурност.
На първо място поокастреното министерство се нуждае от спешна законова регламентация на това, което му остана от досегашните основни дейности. Това може да стане по два начина, като първият е по-лесен - да се редактират или механично да се изрежат онези текстове в досегашния закон за МВР, които се отнасят до НСС. Редактирането трябва да е задължително още в Част Първа на закона, където са описани основите на дейността на вътрешното ведомство, сред които с приоритет е защитата на националната сигурност. Доколкото точно този вид дейност е приоритет на новата ДАНС, логично е акцентът в закона да падне върху противодействието на престъпността.
Редакция се налага на чл. 6 от Глава 3 в ЗМВР, където в ал. 1 се казва, че основна задача на МВР е защитата на националната сигурност. Същото се отнася и до чл. 7, ал. 1 от Глава 4 Основни дейности: Събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически насоки, свързани с националната сигурност.
Излишни стават и текстовете от Глава 5 Устройство и органи на управление , които регламентират НСС като основно структурно звено на МВР. Такива са чл. 10, 11, 15. Трябва да се махне и цялата Глава 6, която подробно описва задачите на Национална служба сигурност.
След изтеглянето на специализираната дирекция Защита на средствата за връзка (ДЗСВ) и вливането й в ДАНС вътрешното ведомство се лишава и от всички дейности и задачи, свързани със крипографската защита. Според чл.113 (1) от сегашния закон за МВР, Дирекция Защита на средствата за връзка е орган по криптографска сигурност на класифицираната информация в Република България и в дипломатическите и консулските й представителства за придобиване, систематизиране и обработка на информация от чужди източници в интерес на националната сигурност и оперативен контрол на националния радиочестотен спектър. Самата дирекция трябва да се заличи от списъка на специализирани дирекции (чл.16, ал.3 от Глава 5 и чл.113 от Глава 9), с които разполага в момента МВР.
Редакцията на основния документ, регламентиращ дейността на вътрешното министерство, налага преразглеждане и заличаване на текстовете от Правилника за прилагане на Закона за МВР (приет през април 2006 г.), отнасящи се до НСС, ДЗСВ.
За промени в ЗМВР за първи път се заговори при дискусията по време на първото официално обсъждане на закона за агенцията в парламента. Тогава вътрешният министър все още не беше залюбил ДАНС и се опъваше на идеята МВР да се прости завинаги с контраразузнаването. Заместникът му Камен Пенков понечи да прокара в правната комисия на НС предложения на министерството за промени в НПК и ЗМВР, които обаче се отнасяха до използването на специални разузнавателни средства, а не до философията на основния закон за ведомството. Желанието на ръководството на МВР е законът за НАС да бъде разглеждан пакетно с нашите предложения по НПК и Закона за МВР, обяви той пред депутатите тогава.
Предложенията обаче така и не минаха, а през септември един от бащите на ДАНС, председателят на парламентарната група на БСП Михаил Миков, заяви, че в МВР вече има идея за ново звено на мястото на НСС. Ние ще подкрепим предложенията, когато се появят, заяви той и уточни, че функциите на новото звено ще са насочени към подобряване на разузнавателния капацитет на МВР.
Механичното заличаване на онези пасажи за НСС действително е по-лесният и по-бърз начин, който ще отговори на новата ситуация в МВР след ДАНС. Все по-чести обаче стават коментарите, че няма смисъл от редакция на сега съществуващия Закон за МВР, а министерството просто има нужда от нов закон.
Последен в тази посока се изказа вече бившият професионалист № 1 на ведомството Илия Илиев. На пресконференцията си на 1 януари, когато обясни мотивите си за напускането си, той коментира и този въпрос. Смятам, че сега пред МВР предстоят сериозни и организационни и структурни промени. Ръководството на МВР в лицето на министър Румен Петков, на г-н Валентин Петров и колегите могат да решат нещо друго. Моето лично мнение е, че трябва да не се прави закон за изменение и допълнение на закона за МВР, а би трябвало да се направи нов закон за МВР. При условие че излиза цялата структура на Национална служба Сигурност и минава в агенцията, за МВР трябва да се изготви нов закон, каза Илиев.
Бившият главен секретар предложи също в рамките на МВР да се ситуират три нови структури. Да ги наречем генерални дирекции - едната е Генерална дирекция Полиция, втората - ГД Борба с организираната и тежката престъпност, и третата - ГД Пожарна безопасност и защита на населението, посочи Илиев. Според него функциите в МВР свързани с борбата срещу трафика на хора и противодействието на тероризма, които досега изпълняваше и НСС, трябва да бъдат изведени и вменени на новата национална служба Борба с организираната и тежка престъпност. Тя да бъде изградена на базата на съществуващата сега дирекция ГДБОП, която има обособени териториални структури, предложи ген. Илиев. При условие че се създаде нова дирекция, тя няма да може да сработи дълго време. Тя няма необходимия капацитет, състав, сграден фонд, изградена инфраструктура. Докато в момента ГДБОП има структури в цялата страна. С едно допълнително въвеждане на функции, нищо че те ще бъдат дублирани с тези на агенцията, тя може да започне работа веднага, каза бившият главен секретар.
Доколко е рационално предложението на ген. Илиев да се възстанови статуквото в МВР преди приемането на закона от 2006 г., в който освен НСС имаше национални служби Полиция и Борба с организираната престъпност, е въпрос, на който трябва да се отговори след внимателен анализ на приоритетите на МВР през следващите години.
Създаването на служба Борба с организираната и тежка престъпност обаче би реабилитирало някогашната НСБОП, която с новия закон се смали до главна дирекция в Генерална дирекция Полиция към Национална служба Полиция. А списъкът от дейности и задачи, които стоят пред звеното за борба с мафията са толкова много, че някак не се побират под полицейската фуражка. Глобализирането на организираната престъпност и превръщането и в трансгранична също изискват едно ниво на организация, което надхвърля структурата на обикновено дирекция, пък била тя и главна.
Ако предложението на ген. Илиев се реализира, тогава новата служба Борба с организираната и тежка престъпност би могла да стане естественият партньор на ДАНС. За организираната престъпност ще е неприятно да знае, че работят две структури по тях. Въпросът е как вече ще се стигне до взаимодействието между двете структури, заяви на пресконференцията ген. Илиев.
Бедата е, че у нас все още е валидна практиката първо да режем, а после да мерим. Така от нищото се появи идеята за агенцията за национална сигурност - без да има нова и отговаряща на новите изисквания след приемането ни в ЕС стратегия за национална сигурност.
Според спецовете на ДАНС също и предстои тежка година - трябва да се подготви правилник за прилагането на закона, да се опишат функционалните задължения на служителите й, да се състави щата, да се направят промени в други закони... В тази посока логично е предупреждението на бившия зам.министър на отбраната Велизар Шаламанов, че тепърва ще има изненади в работата на ДАНС. Според него при създаването на ДАНС не е направен т. нар. операционен анализ за ефективността от дейността й, какви резултати може да постигне и колко ще струва изграждането й. А ген Илиев посочи, че й предстои много работа докато започне да функционира и да си взаимодейства с МВР. Дано да не се допусне вакуум в този период, който да е за сметка на държавата и престъпниците, които ще си променят начина на мислене и начина на действие, посочи бившият главен секретар на вътрешното ведомство.
Подобен вакуум заплашва и самото вътрешно министерство, ако работата по законовото му устройство е неадекватна на специфичните нови условия след раждането на ДАНС. Страшно е ако той съвпадне с проблемите в прохождането на агенцията, които със сигурност ще се появят. Защото докато умниците умуват как да скроят новия МВР-балтон, та да пасне на копчето ДАНС, както сочи народната мъдрост, лудите ще се налудуват...

Facebook logo
Бъдете с нас и във