Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Знаковите процеси остават на самотек

Новият ВСС закри комисията за контрол върху делата с обществен интерес

В новия Висш съдебен съвет няма да има комисия за контрол върху знаковите дела. Това стана ясно в четвъртък (11 октомври), когато бе приет новият правилник за работата на институцията.


За сметка на това към кадровия орган ще бъде сформиран Обществен съвет, в който ще членуват неправителствени организации с активни позиции по проблемите на съдебната система. Бившият депутат от ГЕРБ Юлиана Колева, която участваше в работната група за изработването на новия правилник, обясни, че съществуването на комисия за проверка на обществено значимите дела е вредно за системата. Делата не могат да бъдат делени на обществено значими и незначителни, коментира Колева и подчерта, че това решение е било взето с пълно единодушие от всички членове на съдебния съвет.


Повечето от членовете на съвета още преди да бъдат избрани предлагаха в своите концепции да се премахне тази специализирана структура. Закритата комисия се занимаваше основно с развитието на делата, следени от Европейската комисия, около сто на брой. По-важните сред тях бяха делата за измамите с европари срещу Марио Николов и Асен Друмев, делото Маргините, процесът срещу бившия шеф на ТЕЦ-а Вальо Топлото, срещу бившия военен министър Николай Цонев, Красьо Черния и т.н. Независимо от наличието на подобна комисия обаче всички споменати дела и още много други приключиха и привършват с оправдателни присъди. Съдът възприемаше търсенето на сметка за неговата работа от страна на съдебните кадровици като намеса в неговата работа и нерядко на практика бойкотираше действията на тази комисия.


Най-фрапиращият случай беше претърпелият фиаско опит на комисията да потърси сметка от магистратите защо още от първото му заседание бе отложен знаковият процес Наглите. Съдията-докладчик в процеса Виолета Магдалинчева възропта, че Висшият съдебен съвет няма право да оказва подобно влияние, избухнаха вълнения сред съдиите и в крайна сметка членовете на комисията се отказаха от намеренията си заради масовия отпор сред магистратите. Така че ползата от подобна комисия не се виждаше, макар редовно да се правеха отчети за движението на делата от особен обществен интерес.


Все пак от ВСС заявиха, че ще продължат да информират Брюксел за състоянието на следените от Европейската комисия дела, но все още не е ясно кой ще поеме това задължение.


Другата основна разлика в структурата на предишния и настоящия ВСС е създаването на Комисия по публична комуникация, която ще отговаря за връзките с останалите институции, медиите и неправителствените организации. Към тази комисия ще бъде създаден и т. нар. граждански съвет, за който бе споменато. В близко бъдеще всички неправителствени организации с интереси към съдебната реформа ще получат предложение за участие в него .


Проблемът с прекомерната заетост на магистратите стана причина за създаване и на комисия за решаване на проблема с натовареността на съдии и прокурори. Тя ще бъде съставена от десет души, почти половината от състава на целия съвет. Въпросната комисия ще бъде разделена на две подкомисии, едната от които ще отговаря за кадровите проблеми на съдиите, а другата - на прокурорите. За председател бе избран бившият апелативен съдия Калин Калпакчиев. Основната й задача ще бъде да изготви стандарти за натовареността, за да се тушира напрежението в системата. На база обобщената статистическа информация за дейността на органите на съдебната власт два пъти в годината ще се анализира и отчита степента на натовареност на магистратите.


По предложение на председателя на Върховния административен съд Георги Колев кадровиците увеличиха броя на членовете на комисията по дисциплинарни производства от пет на седем.


В правилника за работата на съвета е заложено всички проекторешения, които се внасят за обсъждане в комисиите, да бъдат публикувани, като се спазят разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ще се публикуват и кратки протоколи от заседанията на комисиите. Предишният състав на ВСС беше решил участията в комисиите да се сведат до две и за всяко да се взимат допълнителни хонорари. Сега членовете на ВСС ще могат да участват в между две до четири комисии, но на този етап не е обсъждан въпросът за допълнително възнаграждение.


До следващото заседание комисията по предложения и атестиране трябва да изработи правила за провеждането на избори на административни ръководители, които ще включват ред на номиниране, стандарти, на които трябва да отговарят подготвените от кандидатите концепции, правила за провеждане на събеседването и т.н. Идеята бе на члена на съвета Галина Карагьозова, която припомни, че предишният състав на кадровия орган е бил критикуван и за тази процедура. В обсъждането на правилата могат да участват и членовете на съвета, които не влизат в състава на комисията по предложения.


Висшият съдебен съвет стартира процедура за избор на директор на Националната следствена служба (НСлС) , който е и заместник главен прокурор. Мандатът на сегашният шеф на следствието Бойко Найденов изтича в началото на следващия месец. Във връзка с предстоящия избор съветът одобри и подробен образец на кадрова справка, която ще се прилага при всеки избор на административен ръководител.


nbsp;


nbsp;


КОМИСИИ


Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи


Галя Георгиева


Даниела Костова


Елка Атанасова


Камен Иванов


Камен Ситнилски


Милка Итова


Магдалена Лазарова


Румен Боев


Светла Петрова


Ясен Тодоров
Комисия Професионална етика и превенция на корупцията


Васил Петров


Галя Георгиева


Даниела Костова


Димитър Узунов


Незабравка Стоева


Мария Кузманова


Румен Боев


Юлиана Колева


Ясен Тодоров


Галина Карагьозова
Комисия по анализ и отчитане на степента на натовареност на органите на съдебната власт


Галина Карагьозова


Калин Калпакчиев


Камен Ситнилски


Румен Боев


Юлиана Колева


Румен Георгиев


Камен Иванов


Мария Кузманова


Милка Итова


Елка Атанасова
Комисия по дисциплинарни производства


Васил Петров


Галя Георгиева


Милка Итова


Юлия Ковачева


Ясен Тодоров


Светла Петкова


Михаил Кожарев
Комисия Бюджет и финанси


Димитър Узунов


Камен Иванов


Каролина Неделчева


Румен Георгиев


Михаил Кожарев
Комисия Публична комуникация


Соня Найденова


Даниела Костова


Калин Калпакчиев


Каролина Неделчева


Магдалена Лазарова
Комисия по правни въпроси


Каролина Неделчева


Незабравка Стоева


Юлия Ковачева


Румен Боев


Юлиана Колева
Комисия Международна дейност


Соня Найденова


Милка Итова


Магдалена Лазарова


Мария Кузманова


Михаил Кожарев
Комисия Професионална квалификация, информационни технологии и статистика


Галина Карагьозова


Даниела Костова


Елка Атанасова


Румен Георгиев


Мария Кузманова


Юлия Ковачева


Михаил Кожарев
Комисия Съдебна администрация


Галя Георгиева


Димитър Узунов


Елка Атанасова


Каролина Неделчева


Магдалена Лазарова
Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС


Галина Карагьозова


Камен Ситнилски


Незабравка Стоева


Калин Калпакчиев


Васил Петров


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във