Параграф22 Daily

§22 Новини

124 кандидати се явиха на писмения изпит за съдии в районните магистратури

В зала 272 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе писменият изпит по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет конкурс за заемане на 7 длъжности „съдия“ в районните съдилища - по една длъжноост в районен съд – Своге, Кърджали, Лом, Берковица, Велики Преслав, Айтос и Мадан.

На писмения изпит се явиха 124  кандидати от 154 допуснати до участие в конкурса. В присъствието на членовете на конкурсната комисия бяха изтеглени по един казус от гражданско-правните и наказателно-правните науки, както и един тест по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека. От явилите се кандидати  45 са предали в запечатан плик отговори по казуса от гражданско-правните науки и 79 – по казуса от наказателно-правните науки.

При регистрацията на участниците, както и при провеждането на писмения изпит бяха спазени предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки.

Кандидатите получили оценка от писмения изпит над 4,50 ще бъдат допуснати до устен изпит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във