Параграф22 Daily

§22 Новини

МВР изпъна бръчки с нормативна липосукция

Дълго мечтаното от служителите на МВР право на допълнителен труд се оказва с доста ограничения. Според новия проект за Закон за МВР, публикуван на сайта на ведомството, несъвместима със службата е търговската дейност, едноличната търговска фирма, съдружието в търговски дружества, управлението на дружество, търговското представителство и пълномощие. В чл. 156 на проекта е записано още че, работата на трудов или граждански договор също е неприемливо за служителите на министерството. Няма проблеми единствено, ако съответния служител участва в юридически лица с нестопанска цел, или пък в търговски дружества на самото министерство, за което обаче не може да получава възнаграждение. Чл. 156 посочва изрично, че не се смята за търговска дейност притежаването на акции, участие в приватизация с бонове и в кооперации със земеделски земи или гори с възстановено право на собственост.


Така че пред държавните служители в МВР се ширва полето на занаятите - като се почне от зидаро-мазачеството, та се стигне до часовникарството, стига, разбира се, желаещият да практикува допълнителен труд да не е едноличен търговец. Знаенето на чужди езици и практикуването им, литературното творчество на хонорар, също не попадат под ударите на закона.


Бедата е, че примерите за активни


литературни творци в редиците на МВР-служителите

са малко, за сметка на незаконната кохорта униформени, които припечелваха някой и друг лев като бодигардове в извънработно време. Те биваха добре приети в охранителните фирми или бизнесмени-работодатели заради това, че разполагаха с безплатно оръжие. Новият закон обаче не споменава и думичка за тази дейност, което означава че тя автоматично се нарежда сред несъвместимите със службата в МВР трудови упражнения.


Меракът за допълнителен труд и възнаграждения би намалял, ако полицаите и останалите служители във ведомството получат по-добро заплащане и мерки за мотивирането им чрез съизмерване на извършеното с финансови показатели. Това обаче е доста деликатна материя и по тази причина тя не е засегната подробно в проектозакона.


Все пак са предвидени някои промени в посока на държавната служба и кариерното развитие - например премахват се категориите (А, Б, В, Г, Д и Е) за държавните служители и съответните им специфични наименования. Съобразно изпълняваните функции и притежаваната квалификация се определят видовете длъжности за държавните служители (висши ръководни, старши ръководни, ръководни, старши експертни, експертни, изпълнителски и младши изпълнителски). Конкурсното начало при назначаването на държавна служба в МВР се запазва.


Що се отнася до професионалната кариера, в пенсия преминава досегашния модел на провеждане на конкурс. Новата система за кариерно развитие се основава на персонална оценка на изпълнението на длъжността. Показателите, които се включват са компетентност и професионална квалификация, принос за постигане на целите, отличия, награди и наказания. Проектозаконът предвижда въз основа на оценката на изпълнението на длъжността да се определя и допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност.


Румен Савов


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във