Параграф22 Daily

§22 Новини

1573 лица са предадени на съд от Районна прокуратура – Бургас през 2020 г.

Общо 1510 прокурорски акта са внесли за разглеждане в районните съдилища от областта прокурорите от Районна прокуратура – Бургас през 2020 година. Припомняме, че през изминалата година към състава на Районна прокуратура – Бургас бяха присъединени и държавните обвинители от Несебър, Поморие, Средец, Царево и Малко Търново. Внесени в съд са били 801 обвинителни акта, 524 споразумения и 185 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Предадени на съд са общо 1573 лица.

През посочения период общият брой на осъдителните и санкционни решения на съда по внесени прокурорски актове е 1378, а осъдените и санкционирани лица са 1421. Наложените ефективни наказания „лишаване от свобода“ са 275, а условните такива са 680. Пробационни мерки са наложени при 152 съдебни решения, глоби при 713 съдебни акта. Лица са лишени от право да управляват МПС, да изпълняват определена длъжност или да упражняват определена дейност по 477 съдебни акта.

От осъдените и санкционирани лица през изминалата година най-много са тези за осъществени общоопасни престъпления – 795, за престъпления срещу личността са 75, за престъпления против правата на гражданите са 24, за престъпления против брака и семейството са 48, за престъпления срещу собствеността са 328, за престъпления срещу стопанството 35, за престъпления против дейността на държавни и обществени организации са 43, за документни престъпления са 38, а за престъпления срещу реда и общественото спокойствие са 15.

През изминалата година върнатите дела от съда на прокуратура са 1.85 % от общо внесените актове, а оправдателните присъди са 0.93 %.

През годината прокурорите от Районна прокуратура – Бургас са наблюдавали общо 12 580 преписки, от които 11 593 новообразувани, а решените в законоустановения срок са 11 975. По 1 965 преписки са били образувани досъдебни производства. В посочения период прокурорите от Районна прокуратура – Бургас са наблюдавали 8 378 досъдебни производства (без прекратените по давност), от които 1 100 бързи производства.

През 2020 година, по внесени искания на прокурори от Районна прокуратура – Бургас, е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 111 лица, а спрямо 24 е постановена мярка „домашен арест“.

Активна е била и работата на прокурорите по надзора за законност. През посочения период са проверени общо 3037 решения на Общинските съвети. Подадени пред Административен съд – Бургас са 4 протеста срещу общински наредби, правилници и тарифи, като всички са уважени. Проверки са извършени и по общо 378 преписки по надзора за законност.

Само за първия месец на 2021 година на съд са предадени 148 лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във