Параграф22 Daily

§22 Новини

1.6% е делът на цигарите без платени данъци за второто тримесечие на 2021 г.

Само 1.6% от потреблението на цигари през второто тримесечие на 2021 г. е без български акцизен бандерол, и съответно, без платени данъци, показват данните от традиционното изследване на празните цигарени опаковки, което се извършва по поръчка на компаниите от „Инициатива срещу незаконната търговия“.

Данните бяха представени пред представители на Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, Главна прокуратура, Върховна касационна прокуратурата, Министерство на икономиката и Института за тютюна и тютюневите изделия на онлайн среща, на която от тютюневите компаниите заявиха, че институциите у нас са постигнали устойчив резултат в борбата срещу контрабандата. Данните за 2-ро тримесечие сочат намаление с 0.2 процентни пункта спрямо 1-во тримесечие на настоящата година и с 1 процентен пункт по-нисък от същото тримесечие на 2020 г. За пореден отчетен период България е и с най-нисък дял на нелегалния пазар на цигари от страните-членки на ЕС, в които това изследване се провежда.

Данните на Агенция “Митници” са съпоставими с резултатите от проучването, заяви Павел Тонев, директорът на Агенция “Митници”,  като посочи, че за второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. приходите от акциз за цигари отбелязват ръст от 11,1% до 669,9 млн. лева. Ръст  от 11% се наблюдава и в количествата  освободени за потребление цигари.  Тенденцията продължава и през третото тримесечие на 2021 г., уточни Тонев като посочи, че тези резултати са постигнати въпреки усложнената противоепидемична обстановка, както и на фона на налагането на пазара на нови продукти за пушене, които са неакцизни и целят да заменят конвенционалното потребление.  За периода януари - септември  са задържани  над 24 млн. къса нелегални цигари, което е два пъти повече от задържаните през същия период на 2020 г., задържаните количества тютюн за пушене се запазват на сходни нива от около 8 300 кг, заяви още директорът на Агенция “Митници”.

Компаниите от „Инициативата срещу незаконната търговия“ заявиха, че поставеният фокус от институциите върху борбата с контрабандата дава дългосрочни и стабилни резултати, и въпреки усложнената епидемична обстановка, усилията трябва да продължат.

Компаниите потвърдиха пред държавните институции, че въпреки усложнената епидемична обстановка, проучването чрез събиране и анализ на празните опаковки от цигари, продължава да се провежда всяко тримесечие в съответствие с действащите противоепидемични мерки в страната и резултатите се представят регулярно и пред обществеността.

Анализът на опаковките на цигари без български акцизен бандерол, събрани в рамките на изследването през второто тримесечие на 2021 г., показват че сред тях преобладаващата част са опаковки, обозначени за безмитна търговия, но и такива с неизвестни марки от типа illicit whites (марки без аналог на легалния пазар, които са създадени единствено с цел незаконно разпространение), както и фалшификати на известни международни марки, имитиращи опаковки, предлагани на гръцкия пазар – със здравни предупреждения на гръцки език. Като цяло, се запазва тенденцията едни и същи марки да остават водещи по дял на незаконния пазар вече години наред.

Делът на потребление на цигари без български акцизен бандерол се отчита във всеки от 20-те града от основната извадка на изследването, като целта е да се насочи вниманието на правоприлагащите органи към градовете, в които то се е увеличило или е по-високо от средното за страната, както е във Видин, Пловдив, Хасково, Пазарджик, Благоевград. Същевременно, през последните няколко години се отчитат и градове с нулево ниво на незаконно потребление, като през 2-ро тримесечие това са два големи града - Плевен и за втори пореден път - Стара Загора.

Сред допълнителните 6 града, които се проследяват извън основната извадка, се отчита изключителен успех в Свиленград – пограничен град, в който в годините назад са събирани и отчитани сериозни количества опаковки без български акцизен бандерол, за да се достигне до нулево ниво за първи път през 2-ро тримесечие на тази година. Димитровград също заслужава да бъде отбелязан като град с отчитане на нулево потребление на цигари без бандерол в две поредни тримесечия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във