Параграф22 Daily

§22 Новини

1881 бързи производства са наблюдавали обвинителите от ОП-Пловдив през 2020 г.

Увеличаване на броя на внесените обвинителни актове в съда, повече дела за корупция, приключване на разследванията по досъдебни производства за тежки престъпления в срок до 8 месеца и бързо правосъдие за обвиняеми за подкупи, държане и разпространение на наркотици, кражби и измами, както и ниско ниво на делата с оправдани лица – един процент. Това са били тенденциите в работата на прокурорите от района на Окръжна прокуратура-Пловдив през 2020 г. Магистратите отчетоха работата си на годишно събрание вчера, което заради противоепидемичните мерки се проведе онлайн.  Гости бяха Десислава Пиронева - заместник-главен прокурор, Тодор Деянов - апелативен прокурор, Розалия Шейтанова - председател на Окръжен съд-Пловдив и ст. комисар Йордан Рогачев, директор на ОД на МВР-Пловдив. 

„През 2020 г. работихме в условията на пандемия, трябваше да се справяме с нови предизвикателства, но считам, че с колегите сравнително успешно изпълнявахме своите задачи, което е показателно и за резултатите“, посочи окръжният прокурор Румен Попов. 

Статистиката сочи, че през 2020 г. прокурорите от района на Окръжна прокуратура-Пловдив са внесели 2717 прокурорски акта спрямо 2962 лица. Осъдените и санкционираните с влязъл в сила съдебен акт през отчетния период са 2617 лица. Наблюдавани са били общо 15 958 досъдебни производства. Продължава тенденцията за засилена работа по образуваните бързи производства, като през периода са били наблюдавани общо 1881 броя. Решените дела за корупционни престъпления са 103. Увеличил се е броят на делата на специален надзор, като най-много са тези за нарушена карантина. Окръжна прокуратура-Пловдив е извършвала проверки по реда на надзора за законност за престъпления против околната среда – незаконни сметища и кариери, уличното осветление, незаконна сеч, състоянието на язовирите и др.

През годината под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив са били проведени множество специализирани полицейски операции за безопасността на движението,  битовата престъпност и държането и разпространението на наркотични вещества. Окръжният прокурор Румен Попов благодари  на ръководството на ОД на МВР – Пловдив за добрата съвместна работа по всички направления.

По думите му превантивните мерки дават резултат при предотвратяване на корупционните престъпления по пътищата, т.е. предлагане на подкупи от граждани, за да не бъдат санкционирани от полицейски служители за нарушения.  През 2020 г. Окръжна прокуратура-Пловдив е наблюдавала три пъти повече дела от този вид в сравнение с 2019 г., като тенденцията за увеличаване на броя на разследванията за подобен род престъпни прояви продължава и през 2021 г. За първото тримесечие на тази година делата са повече в сравнение с цялата 2020 г. 

Заради засиления полицейски контрол се отчита намаляване на броя на тежките пътнотранспортни произшествия, но пък се увеличава броят на производствата за шофиране в пияно състояние и след употреба на наркотични вещества. По-малък е броят на битовите престъпления – кражби, но е по-висок процентът на разследванията за общоопасни престъпления, документни престъпления и престъпления против дейността на държавни органи. 

В края на събранието заместник-главният прокурор Десислава Пиронева поздрави прокурорите за добрите резултати и пожела успешна работа и през тази година. Приоритетите през 2021 г. на Окръжна прокуратура-Пловдив са свързани с разследвания за корупционни престъпления, прането на пари, битовата престъпност, разпространението на наркотици, околната среда и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във