Параграф22 Daily

§22 Новини

20 дела е внесла в съда за нарушаване на противоепидемичните мерки ОП – Шумен

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Шумен Маргарита Георгиева отчете съвместната дейност с Областна дирекция на МВР – Шумен на работно съвещание. На срещата присъстваха още двамата й заместници – прокурор Орлин Куздов и прокурор Делян Димитров, ИФ административен ръководител на Районната прокуратура - Соня Александрова, директорът на ОД на МВР – старши комисар Ялчън Расим и ръководни служители от структурата.

В изявление след съвещанието, прокурор Георгиева първо изказа своята благодарност за доброто взаимодействие между ръководството на прокуратурата и ръководството на ОД на МВР в област Шумен. „При намалено социално функциониране в условията на пандемия и на създаване на нова организация на работа на окрупнената Районна прокуратура, изминалата 2020 година премина без сътресения и в конструктивен диалог“, изрази тя своето удовлетворение пред присъстващите.

През 2020 година в област Шумен са регистрирани 1639 престъпления, от които разкрити са 946. Процентът на разкриваемост е 57,72%. За сравнение през 2019 г. са регистрирани 1904 престъпления, от които са разкрити 52,94%.

През изминалата година са образувани 1849 досъдебни производства. Пет от разследванията са за извършени умишлени убийства. Всички те са разкрити, извършителите им са задържани и имат повдигнати обвинение. Останалите досъдебни производства се разпределят по следния начин: 698 за общоопасни престъпления (увеличение спрямо 2019 г.); 472 за престъпления против собствеността (спад спрямо 2019 г.); 211 за престъпления против личността (спад); 178 за престъпления против стопанството и др.

Драстично намаление отчете окръжният прокурор на Шумен по отношение на извършените грабежи. През 2020 г. са образувани 8 досъдебни производства за престъпления от този род, а през 2019 г. те са били 16. 

На територията на област Шумен няма образувани досъдебни производства за телефонни измами. През 2020 година са отчетени единични опити да бъдат извършени такива. Прокурор Георгиева отдаде това на засилената превантивна работа на прокуратура и полиция в региона.

С оглед обявената пандемична обстановка и предприетите законодателни мерки за ограничаване заболеваемостта от COVID-19, през 2020 г. са наблюдавани 84 досъдебни производства за нарушаване на карантината. Внесени в съдилищата са 20 дела срещу 20 лица, от които осъдени са 18 души.

Едно от приоритетните направления в работата в ПРБ и МВР е противодействието на битовата престъпност. Съобразно указанията на Главния прокурор, на територията на област Шумен под ръководството на Окръжна прокуратура - Шумен, през 2020 година са проведени 22 специализирани полицейски операции, насочени срещу битовата престъпност, в 36 населени места. В резултат на тези действия са образувани 64 досъдебни и бързи производства. Приключено е разследването по 56 от тях. Обвинени и задържани са 10 лица. Освен работата по разследването са извършени голям брой проверки на лица и МПС, проверка на лица от криминалния контингент, задържани са лица обявени за издирване, извършена е и административно-наказателна дейност.

Друг приоритет в работата на ПРБ и МВР през 2020 г. е противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества. По тази линия в областта са проведени общо 35 специализирани полицейски проверки в 67 населени места. Образувани са общо 23 досъдебни производства. Привлечени като обвиняеми са 8 души.

През изминалата година в шуменския съдебен район са наблюдавани общо 211 досъдебни производства, свързани с наркотични вещества. За сравнение през 2019 г. те са били 182. Увеличение бележи броя на внесените в съда дела - 56 срещу 58 лица. Осъдени са 57 от тях. В голяма част от случаите се касае за дизайнерска  дрога – т.нар. „чай“.

Прокурор Маргарита Георгиева отбеляза ръст в броя на наблюдаваните дела за престъпления против данъчната система. През 2020 г. те са 105, а през 2019 г. - 98.

В прокуратурите от шуменския съдебен район през 2020 г. са решени 2833 досъдебни производства, от които 205 в Окръжната прокуратура и 2628 в Районната прокуратура. В съдилищата са внесени 609 дела, което е 21,50% от решените 2833 дела. По внесените в съда прокурорски актове са осъдени 339 лица, от които на „лишаване от свобода“ - 94 лица; на „пробация“ - 116 лица; с наказание „лишаване от права“ са 140 лица и с „обществено порицание“ са наказани 14 лица.  

Беше заявена категоричност на действията по отношение на противодействие на битовата престъпност и противодействие на престъпленията свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества. „Длъжници сме на обществото по отношение разпространението и употребата на т.нар. „чай за пушене“ и в тази насока следва да продължи превантивната работа и ресурсното осигуряване на разследващите“ допълни прокурор Георгиева.

В заключение окръжният прокурор на Шумен подчерта, че „през 2021 г. основен приоритет в работата на прокуратурата и структурите на МВР в района остава подобряване срочността и качеството на разследването и проверките“. Тя допълни, че „постигнатото в тази насока следва да продължи да се затвърждава и надгражда“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във