Параграф22 Daily

§22 Новини

21 август е крайният срок за фирмите да приложат мерките срещу прането на пари

До 21 август фирмите, задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да приведат дейността си по изискванията на закона. Сроковете са били многократно удължавани. Очакването е да няма ново удължаване, каза пред "Хоризонт" адвокат Асен Апостолов. Законът възлага вътрешни задължения на фирмите и организациите да прилагат политики и процедури срещу подобни практики.

Темата набира популярност по аналогия с регламента за защита на личните данни GDPR през 2018 година, посочи адвокат Апостолов. От една страна законът засяга институциите, опериращи във финансовия сектор като банки и инвестиционни посредници. От друга обаче се простира върху разнородни по вид фирми и самостоятелно наети специалисти. „Например търговците на едро, адвокати, счетоводители, нотариуси, юридически лица с нестопанска цел. Всички тези лица следва да осъвременят, казва законът, своите вътрешни правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма или съответно да приемат такива правила, ако все още нямат.“

Освен вътрешните правила, всяко задължено по закона лице следва да изготви и оценка на риска на дружеството, поясни юристът. „На практика трябва да се оцени доколко дейността на дружеството е застрашена да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.“ Това става чрез анализ на клиентите на съответната фирма, географските райони, в които тя оперира, дали се разплаща в брой или по банков път и чрез други подобни маркери.

За сдруженията и фондациите с нестопанска цел срокът е малко по-дълъг от общия и е до 13 септември, уточни юристът.

ДАНС е надзорен орган в този сектор. Диапазонът на санкциите е широк. На санкции подлежат не само фирмите, но и техните управители и изпълнителни директори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във