Параграф22 Daily

§22 Новини

21% е делът на "сивата" икономика в България

Данните за дела на сивата икономика в България показват тенденция на подобрение – ако преди 10 години сивия сектор е бил 30% от икономиката на страната, днес той е намален до 21%, съобщи вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков. Той допълни, че поредната инициатива на синдикалната организация е кампанията „Сивото убива“. Тя се фокусира върху борбата със сивата икономика в секторите с най-голямо наличие на недеклариран труд и „сиви“ практики в България.

Информационната кампания се реализира в изпълнение на проект №BG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е разработване и отправяне на препоръки за подобряване на регулаторната среда и ефективността на политиките за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България при спазване на принципа на открито и отговорно управление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във