Параграф22 Daily

§22 Новини

246 кандидати се явиха на писмен изпит за 25 длъжности прокурор

В три от аудиториите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на ВСС конкурс за първоначално назначаване и заемане на 25 длъжности „прокурор“ в 10 районни прокуратури. Шест длъжности са обявени за Районна прокуратура – Бургас, по три за районните прокуратури в Монтана, Силистра и Шумен, по две за тези в  Благоевград, Враца, Кърджали и Самоков и по една длъжност за Видин и Хасково.

В зала № 272, в присъствието на членове на конкурсните комисии и на кандидати от зали № 255 и № 292, се изтеглиха: казус по наказателноправни науки и тест по Право на Европейския съюз и в областта на правата на човека. От допуснатите до участие в конкурса 377 кандидати на писмения изпит се явиха 246.

При регистрацията на участниците, както и при провеждането на писмения изпит, бяха спазени действащите противоепидемични мерки, при съблюдаване предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки.

Кандидатите получили оценка не по-ниска от 4,50 на казуса и не по-ниска от 4.50 на теста ще бъдат допуснати до устен изпит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във