Параграф22 Daily

§22 Новини

4 години затвор за адвокат, присвоил над 144 хиляди лева

Върховният касационен съд потвърди решение на Пловдивския апелативен съд, с което е наложено наказание в размер на четири години лишаване от свобода на подсъдимия адвокат Лука Бельов. По отношение на бившия зам.-кмет на община Ракитово Момчил Арнаудов наложеното наказание от две години лишаване от свобода е отложено с изпитателен срок от три години.

Пред Апелативен съд – Пловдив делото стартира по протест на Окръжна прокуратура – Пазарджик и жалби на Бельов и съпроцесника му Арнаудов. Апелативните магистрати намалиха с една година петгодишната присъда за адвоката и потвърдиха ефективното наказание на бившия зам.-кмет на Ракитово от две години лишаване от свобода, постановени от Пазарджишкия окръжен съд.

През 2019 г. Лука Бельов е признат за виновен от Пазарджишкия окръжен съд за това, че в периода от 03.12.2009 г. до 08.04.2010 г., в гр. Пазарджик, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил 144 550 лева, собственост на Община Ракитово, които владеел. Сумата е постъпила по негова молба, по посочени също от него банкови сметки, по превод от частен съдебен изпълнител с длъжник акционерно дружество от гр. Пловдив и взискател Община Ракитово. Основанието за това е изпълнителен лист, издаден в полза на общината. След това парите са изтеглени от Лука Бельов на каса в банка. Преценено е, че обсебването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Със същата присъда Пазарджишкият окръжен съд е признал Момчил Арнаудов за виновен в това, че на 28.10.2011 г., в гр. Пазарджик, в качеството си на длъжностно лице – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Ракитово, не е положил достатъчно грижи за ръководенето на изпълнителната дейност на общината и възложената му работа, като в нарушение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет е поел задължение, което не е включено в приетия бюджет на общината за 2011 година. По този начин, без да е съгласувал проекта на договора с юрисконсулта на общината и в нарушение на дължимата грижа на добър стопанин, Арнаудов сключил абонаментен договор с адвокатско дружество за юридическо обслужване за срок от 48 месеца, с месечно възнаграждение по 1 030 лева.

В резултат на това е заведено изпълнително дело и е издаден изпълнителен лист по описа на Велинградски районен съд. Наложени са запори на сметките на Община Ракитово от частен съдебен изпълнител. От банковата сметка на Община Ракитово са изтеглени парични суми в общ размер 76 454 лева и от това е настъпила значителна щета, като деянието е извършено умишлено.

Подсъдимият Арнаудов е лишен от право да заема обществена длъжност – общински съветник, за срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата. Върховният касационен съд измени присъдата му като отложи изтърпяването на наказанието му от две години лишаване от свобода с три годишен изпитателен срок. В останалата част решението на Пловдивския апелативен съд е оставено в сила.

Решението на Върховният касационен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във