Параграф22 Daily

§22 Новини

40 съдилища ще продължат да работят с Единната информационна система

Общо 40 съдилища продължават да работят с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). В изпълнение на решение на Пленума на ВСС, административните ръководители на 23 съдилища са изразили желание да продължат въвеждането на нови дела в системата. Всички образувани дела в ЕИСС ще бъдат довършени в нея.

Въвеждането на нови дела в ЕИСС ще продължи във Военно-апелативен съд, Военен съд – София, районните съдилища в Пирдоп, Етрополе, Белоградчик, Кула, Пазарджик, Крумовград, Мадан, Златоград, Девин, Нова Загора, Провадия, Разград, Силистра, Дулово, Тутракан, Горна Оряховица, Дряново, Трявна, Луковит, Червен бряг, Девня, както и 17–те пилотни съдилища – Апелативен съд – София, Апелативен съд – Велико Търново, окръжните съдилища в Благоевград, Перник, Смолян, Варна, Велико Търново, и районните съдилища в Сливница, Костинброд, Смолян, Чепеларе, Елхово, Тополовград, Търговище, Омуртаг, Велико Търново и Елена.

ЕИСС е създадена в изпълнение на Дейност 3.1 „Разработване на Единната информационна система на съдилищата“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

С решения на Пленума на ВСС по протокол № 14/18.06.2020 г. ЕИСС е одобрена за използване в 153 – съдилища, с изключение на административните съдилища и Върховен административен съд, както график за пилотното ѝ внедряване в 17 съдилища.

С решение на Пленума на ВСС е приет окончателния график за внедряване на ЕИСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във