Параграф22 Daily

§22 Новини

44 магистрати са носители на коронавирус, карантинирани са 15

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение постъпила справка от съдилищата, във връзка с разпространението на COVID-19 към 22.03.2021 г. Общо 44-ма магистрати са носители на вируса, а карантинирани са 15 от тях. Активните случаи сред съдебните служители са – 100, като 77 служители са карантинирани.

Членовете на Съдийската колегия коментираха, че с цел превенция и съобразно заповедта на министъра на здравеопазването от 18.03.2021 г., с която се въвеждат нови ограничителни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22 до 31 март 2021 г., административните ръководители на съдилищата следва стриктно да прилагат Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия. В тях са регламентирани възможностите за неприсъствено провеждане на открити съдебни заседания чрез видеоконферентна връзка; използването на зали извън съдебните сгради, с цел спазване на противоепидемични мерки и изискванията за физическа дистанция, както и за отсрочването на открити съдебни заседания.

Представляващият Висшия съдебен съвет припомни, че в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 май 2020 г., и за преодоляване на последиците, е предвидена възможност за еднократно отлагане на дела за срок от 14 дни, по преценка на административните ръководители на конкретните съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във