Параграф22 Daily

§22 Новини

45% спад в престъпленията против собствеността отчита ОП-Разград

В Разград, административните ръководители на Окръжната прокуратура - Тихомир Тодоров, Районната прокуратура - Любомир Георгиев, директорът на Областната дирекция на МВР - старши комисар Константин Костов и неговият заместник проведоха работно съвещание, на което беше отчетена съвместната работа на двете институции през 2020 г. Анализирани бяха постигнатите резултати, нивата на регистрираните престъпления, процентът на разкриваемост и бяха очертани основните приоритети и цели за настоящата 2021 г. „От направения анализ става ясно, че обстановката на територията на област Разград се характеризира с устойчива тенденция за намаляване на регистрираните престъпления и високи нива на разкриваемост“, заяви окръжният прокурор Тихомир Тодоров. Той отчете, че общият брой престъпления за 2020 г. е 996, като през 2019 г. те са били 1386. Разкрити са 632 или 63,45 % от тях.

Спад с 45% се наблюдава в броя на регистрираните престъпления срещу собствеността. Кражбите на имущество и грабежите за изминалата година са 242, а за предходната 2019-та са били 432. Посегателствата над моторни превозни средства през 2020 г. са 8,  като 6 от тях са разкрити. За сравнение през 2019 г. те са били 14. „През изминалата година по линия на измамите данните сочат значително подобрение на оперативната обстановка“, заяви прокурор Тодоров. Регистрираните престъпления са намалели с 68%, като техният брой е 10. През 2019 година по тази линия са регистрирани 31 измами. За анализирания период 5 измами са извършени по схемата „доставка на дърва за огрев“ или „предложение за ремонтни дейности“ и една е от вида на телефонните измами (през 2019 г. телефонните измами са били 19).

Икономическите престъпления за 2020 г. са 107. През 2019 г. те са били 230. Основният вид от тези престъпления са документните измами, свързани с изготвянето и използването на неистински документи. Престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система са 61 или 57% от общия брой регистрирани икономически престъпления. Намаление с 23% има в броя на регистрираните престъпления, свързани с наркотични вещества - през 2020 г. са регистрирани 46, а през 2019 г. техният брой е бил 60. В резултат от проведените реализации през изминалата година са иззети 77,520 кг канабис, 10,36 кг марихуана, 352,4 грама амфетамин, 110 грама хероин, 110,8 грама кокаин и 320,47 грама дизайнерска дрога „чай“ .

Прокурор Тодоров подчерта важността на противодействието срещу битовата престъпност в дейността на прокуратурата и полицията, като изрази своето удовлетворение от постигнатите резултати в посока засилване на полицейското присъствие в малките населени места.

На територията на областта през 2020 г. са проведени 14 специализирани полицейски операции в 40 населени места, координирани и ръководени от прокуратурата. В резултат на тези операции са образувани 22 досъдебни производства за различни престъпления, от тях 11 са бързи полицейски производства. Задържани са 23 лица, като трима от тях са били обявени за общодържавно издирване. Проверени са общо 3447 души и 2752 автомобила.

На съвещанието беше отчетено доброто взаимодействие между Разградската прокуратура, Областната дирекция на МВР, местната власт и контролните и регулаторни органи в областта. През 2020 г. са реализирани множество съвместни проверки, специализирани операции, контролна дейност, включително и във връзка с въведеното в страната извънредно положение заради пандемията от коронавирус.

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров очерта и основните приоритети в работата на прокуратура и полиция през 2021 г., а именно скъсяване периода на разследване на престъпленията – от тяхното извършване до постановяване на присъда, или т. нар. „наказана престъпност“. По думите му „това ще доведе до повишаване ефективността на работа, нарастване на доверието сред обществеността и запазване на положителните тенденции в дейността на двете институции“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във