Параграф22 Daily

§22 Новини

497 кандидати участваха в конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури

На 27 февруари 2016 г., в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”  се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 62/16.12.2015 г. конкурсu за първоначално назначаване и заемане на  43 свободни длъжности за „прокурор” в районните прокуратури.

Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

В присъствието на членовете на първа конкурсна комисия: Мариана Благоева Калинска – Захманова - председател, Надежда Генова Борисова, Ваня Александрова Иванова, Мариана Никова Ибришимова, доц. д-р Валентин Недев и втора конкурсна комисия: Десислава Тенкова Калайджиева - председател, Лилия Маринова Микова, Любен Владимиров Владинов, Ивайло Димитров Иванов, проф. дюн Маргарита Иванова Чинова и Мария Илиева Макрелова) в аудитория № 272 в сградата на Ректората, се изтегли един казус от наказателно - правните науки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във