Параграф22 Daily

§22 Новини

499 кандидати се явиха на писмения изпит за младши следователи

В зали 5 и 6 в сградата на Интер Експо Център - Цариградско шосе се проведе писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет конкурс за заемане на 24 длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури.

На писмения изпит се явиха 499 от допуснатите до участие в конкурса 746 кандидати. Пред тях и в присъствието на членовете на конкурсните комисии бяха изтеглени казус по наказателно-правни науки и тест по Право на Европейския съюз и правата на човека.

До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 на казуса и не по-ниска от 4,50 на теста.

Facebook logo
Бъдете с нас и във