Параграф22 Weekly

§22 Новини

50 дела за конфискация чакат тълкувателно решение

Над 50 дела по искове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), с които се иска отнемане в полза на държавата на имущество на стойност над 50 милиона лева, са били спрени до 31 декември 2013 г. Причината е образуваното Тълкувателно дело No 7/2013 г. при Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), по искане на омбудсмана, за необходимостта в процеса на отнемане на имущество да се доказва връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, времето на нейното осъществяване и придобитото имущество, за да се постанови отнемането, съобщи "Правен свят".


Необходимостта да се изчака приемането на тълкувателното решение е довело до лавинообразно спиране на делата, образувани от КОНПИ на различни съдебни инстанции.


Това е записано в годишния доклад на КОНПИ, който днес е внесен в деловодството на Народното събрание. По закон ежегодният доклад трябва да бъде внесен в парламента до 31 март всяка година. В доклада се представя организацията на работата на комисията, постигнатите резултати в дейността по установяване, обезпечение и отнемане на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, както и осъществените междуинституционални и международни контакти. В изпълнение на законовите изисквания, копия от доклада са изпратени до президента и до Министерския съвет.


Стойността на отнетото имущество в полза на държавата чрез искове, внесени в съда от Комисията, през 2013 г. бележи най-високото си ниво от началото на създаването на КОНПИ - 13 056 628 лв. Въпреки това обаче, очакваните резултати са били по-големи, но са пресечени от тълкувателното дело.


Положителен резултат в дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през отчетния период е отнемането на имущество на стойност 919 050 лева от лице, по отношение на което производството за отнемане е в следствие на постъпило уведомление за произнесена присъда от първоинстанционния съд на Брюксел, Белгия, пише в доклада. Става въпрос за български гражданин, осъден в Белгия за ръководене на организирана престъпна група, сводничество и трафик на хора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във