Параграф22 Daily

§22 Новини

500 млн. лв. бързи кредити необслужвани

Над половин милиард лева е размерът на необслужваните бързи кредити, показва статистиката на БНБ към края на март 2015 г. Това е намаление със 100,6 млн. лв. в сравнение с обема на лошите лесни заеми към края на март 2014 г. В сравнение с края на декември 2014 г. те спадат с 8.4% (46 млн. лева).

Общо към края на март раздадените бързи заеми у нас възлизат на 1,987 млрд. лв. (2.4% от БВП) при 1.969 млрд. лв. (2.4% от БВП) в края на март 2014 г. Те се увеличават с 0.9% (17.4 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2014 г. и намаляват с 2.9% (59.7 млн. лв.) в сравнение с края на миналата година.

Върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби от дружествата, специализирани в кредитиране, отбелязват от БНБ. За последните дванадесет месеца те са в размер на 104.7 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 114.8 млн. лв. (в т.ч. 23.9 млн. лв. през първото тримесечие на 2015 г.), а закупените – 10.1 млн. лв. (в т.ч. 2.1 млн. лв. през първото тримесечие на 2015 година).

Почти 30 на сто от всички бързи заеми са със срок от 1 до 5 г. които са 585.1 млн. лв. към 30 март. Те намаляват с 2.3% на годишна база и с 11.8% в сравнение с края на декември 2014 г. В същото време изтеглените лесни заеми със срок над 5 години са се увеличили с една пета за година и към края на март вече са в размер на 576.6 млн. лева. Най-краткосрочните заеми – до 1 година са за 320.8 млн. лв. в края на март 2015 г. Те също нарастват - с 4.2% (13.1 млн.лв.) спрямо края на март на 2014 г.

При домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 1.223 млрд. лв. На годишна база те се увеличават с 11.6% (127.3 млн. лв.). Това са 80.7% от всички бързи заеми, дадени на физически лица. Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на 2015 г. е 215.5 млн. лв. и намалява с 22.3% (61.9 млн.лв.) в сравнение с края на март 2014 година.

В края на март 2015 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.588 млрд. лв. В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.206 млрд. лв., като 913 млн. лв. са получени от нерезиденти. Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 27.5 млн. лв. в края на март 2015 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във