Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 21/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет, поради влязъл в сила акт за освобождаване на Георги Атанасов Петров от длъжността „военен следовател“.

Георги Петров е освободен от заеманата длъжност във Военно-окръжна прокуратура – София с решение на Прокурорската колегия по протокол № 6/20.02.2019 г., на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 от ЗСВ.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди  наложеното със заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура  дисциплинарно наказание „забележка“ на Иван Костадинов Кадев – прокурор в СГП.

Решението на Прокурорската колегия, ведно със заповедта на административния ръководител на СГП за наложеното дисциплинарно наказание ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във