Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2019 г. Приходите на съдебната власт за посочения период са в размер на 151,375 млн. лв., от които 81,16% са субсидия, 16,88% са постъпления от съдилищата и 1,05% от НАП. Приходите бележат спад от 17,09% в сравнение със същия период на миналата година, като неизпълнението им за трите месеца е 1,271 млн. лв.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 27,729 млн. лв., а от съдебни такси са събрани 24,484 млн. лв. Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.03.2019 г. са в размер на 183,554 млн. лв., като са увеличени с 12,96% в сравнение със същия период на миналата година.

Разходите за персонал са в общ размер на 167,972 млн. лв. или 91,51% от общите разходи към 31.03.2019 г. Средствата за заплати са представляват 55,60% от общата сума на разходите за м. март 2019 г. Усвоените за издръжка средства са в размер на 13,590 млн. лв. или 7,40% от разходите към посочената дата. Капиталовите разходи възлизат на 1,992 млн. лв. или 1,09 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт данните сочат 25,79% изпълнение на плана на общите разходи на Върховния административен съд, 24,20% на Върховния касационен съд и 26,35% изпълнение на Прокуратурата на Република България. За Висшия съдебен съвет изпълнението на плана на общите разходи е 11,32%, за Националния институт на правосъдието е 30,54%, а за Инспектората към ВСС – 23,83%. Съдилищата са усвоили 96,083 млн. лв., които представляват 28,48% изпълнение на плана на общите разходи.

Информацията се публикува на интернет сайта на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във