Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедура за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Дупница.

Мандатът на настоящия административен ръководители изтича на 11.08.2019 г.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Тодор Руменов Куюмджиев, Михаела Николаева Георгиева, Василен Славчев Бенчев – прокурори в Софийска районна прокуратура;  които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия прие комплексна оценка „Добра“ на Крум Илиев Попов – прокурор в Районна прокуратура – Гоце Делчев, който придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ бе проведено периодично атестиране на Мирослав Тодоров Овчаров – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново; Живка Орлинова Арсенова и Росица Георгиева Слабакова-Каракачанова – прокурори в Софийска районна прокуратура, като на основание чл. 206 от ЗСВ бяха приети комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Иванова Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура; Николай Вълков Лалов – прокурор в Окръжна прокуратура - Враца и Емилия Дамянова Янчева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Шумен, на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във