Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за втори път отложи разглеждането на дисциплинарно дело № 25/2018 г. за налагане на дисциплинарно наказание на Детелина Ганчева Ганчева – прокурор в Специализираната прокуратура. Предложението на дисциплинарния състав ще бъде разгледано на следващо заседание на Прокурорската колегия след 23.06.2019 г.

Отлагането във връзка с продължен до 23.06.2019 г. отпуск за временна нетрудоспособност на дисциплинарно привлеченото лице, поради което прокурор Ганчева не е получила решението на дисциплинарния състав и не е уведомена за днешното заседание на Прокурорската колегия.

Дисциплинарно дело № 25/2018 г. по описа а ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Мариана Панчева Мачева – следовател в следствения отдел при Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание по реда на чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“ за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 15/2018 г. по описа а ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет спря производството по дисциплинарно дело № 4/2018 г. по описа на ВСС до приключване на наказателното производство по НОХД № 1005/17 г., 17 състав, НО по описа на СГС с окончателен съдебен акт.

Производството е образувано по предложение на ИВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Кръстин Димов Кацаров – прокурор в Районна прокуратура – Казанлък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във