Параграф22 Daily

§22 Новини

Шампион в подслушването е МВР, КПКОНПИ също с мерак за спецсредства

През 2018 г. общо 3046 души са били под наблюдение и контрол на комуникациите, сочи доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. През този период са били изготвени 6099 искания за използване на спецсредства, по които съдилищата са постановили 5328 разрешения и 771 отказа. В сравнение с 2017 г. има ръст на процедурите с 9,50 на сто, като самите искания са се увеличили с 2,69 %, се посочва в доклада.

Експертите от бюрото са установили, че до 2015 г. има тенденция за намаляване на броя на лицата, контролирани със СРС, а в следващите три години има "относително стабилизиране". Според доклада това се дължи на завишените изисквания и контрол на шефовете на службите, които имат право да искат и използват СРС-та.

Най-много заявки е дало МВР - 60,78 на сто, като има лек ръст в сравнение с 2017 г. (56,50 %). Следват прокуратурата с 34,27 на сто (спад в сравнение с 2017г. -36,94 %), ДАНС с 4,82 на сто (също спад - за 2017 г. са 6,41 на сто). Сред подредилите се в опашката на заявителите е и КПКОНПИ с 0,53 на сто. Прави впечатление, че разузнаването въобще не е прибягвало до този оперативен способ.

Сред възможните причини са спада на процедурите според авторите на доклада са променените срокове в Закона за СРС относно предотвратяването на тежки умишлени престъпления и защита на националната сигурност - използването на спецсредства в тази връзка е допустимо до две години и може да бъде продължено до три години общо.

Тъй като спецсредствата са допустими само за разкриване на тежки умишлени престъпления, изрично посочени в чл. 172 ал.2 от НПК и чл. 3 ал.1 от ЗСРС, през 2018 г. най-много са били използвани срещу организирани престъпни групи - общо 2741 броя. В сравнение с предходните две години има увеличение на СРС-тата срещу организирани престъпни групи. А за подкупи са били използвани 154 бр. спецсредства, сочи докладът.

Съдиите в България са дали общо 5328 разрешения - 3909 по първоначални искания и 1419 за продължаване на срока на използване на СРС. Отбелязва се лек ръст на дадените разрешения в сравнение с 2017 г. с 15, 22 на сто., като голяма част се дължи на разрешенията за удължаване на срока (44,21 на сто)

Шампион в това отношение е Специализирания наказателен съд с 2542 бр. разрешения. Следва го окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора и Софийски градски съд с по 333, 258 и 190 броя.

През 2018 г. са постановени откази по 18,73 на сто от исканията на ДАНС, 13,40 на сто от тези на МВР и 11,66 на сто от исканията на прокуратурата. Основните причини за отказите в голямата си част са липса или недостатъчност на данни за съпричастност на лицето към описаната престъпна дейност, липса на данни за организирана престъпна дейност, непосочване на постигнатите резултати в искания за продължаване на срока и т.н.

Общият брой разрешени за прилагане оперативни способи за 2018 г. е 16 002 (скок с 17,54 на сто). От тях 4622 са "наблюдение", 5154 бр. "подслушване", 4609 "проследяване" и 712 бр. "проникване".

От 231 броя на способ "белязване" са били приложени 29, а от разрешените 7 контролирани доставки са били осъществени едва 2.

Разрешени са 27 служители под прикритие, като са приложени 22 от тях. 

През 2018 г. в бюрото са били образувани 115 преписки за проверка на правомерността на прилагането на СРС-та, от които 106 са по сигнали на граждани. Проверките са установили, че няма случаи на неправомерно прилагане на спецсредства (през 2017 г. е имало 1 такъв случай), се посочва в доклада.

Facebook logo
Бъдете с нас и във