Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Иван Шейтанов - допуснатият кандидат, и отложи избора на административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград, за да предостави възможност за провеждане на редовно Общо събрание на съдиите, което да изрази становище по кандидатурата на Иван Георгиев Шейтанов за втори мандат председател.

Колегията прие, че проведеното на 21.06.2019 г. Общо събрание на съдиите при Районен съд – Асеновград и Районен съд – Първомай, за обсъждане на кандидатурата му, не е законосъобразно. Участвалите в него четирима магистрати не осигуряват необходимия кворум за вземане на решения.

Колегията указа, че в Общото му събрание на Районен съд – Асеновград участват и съдиите от Районен съд – Първомай, а необходимият кворум за вземане на решение е 6 съдии. Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗСВ Районен съд – Първомай, в който работят двама магистрати, участва в Общото събрание на Районен съд – Асеновград.

Facebook logo
Бъдете с нас и във