Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е 47,26%. За посочения период са постъпили общо 267,089 млн. лв. приходи, от които 79,19 % са субсидия, 18,84 % са постъпления от съдилищата и 1,23% от НАП.

Приходите на органите на съдебната власт от съдебни такси в сравнение със същия период на миналата година регистрират спад от 7,54%.

Разходите по бюджета на съдебната власт за шестте месеца представляват 48,11 % от годишните разчети, при среден процент на изпълнение за този период 50,0 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала.

Изпълнението на капиталовите разходи е 12,50 %, което се дължи на изместване на голяма част от тях в последното четиримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Информацията се публикува на интернет сайта на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във