Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание „забележка“ на Искра Николова Георгиева – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура за допуснати дисциплинарни нарушения по конкретно посочени досъдебни производства.

Дисциплинарно дело по описа на ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание „забележка“ на Теодор Иванов Иванов - следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура за . допуснати дисциплинарни нарушения по конкретно посочени досъдебни производства.

Дисциплинарно дело по описа на ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Огнянов Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура – Самоков.

Прокурорската колегия избра чрез жребий дисциплинарен състав: Пламена Цветанова - председател и докладчик, Георги Кузманов и Евгени Диков.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Ваня Панева – административен ръководител на Районна прокуратура – Самоков. С решение на Прокурорската колегия на ВСС Христо Белстойнев е временно отстранен от длъжност до приключване на воденото срещу него наказателно производство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във