Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи, на основание чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10% за срок от шест месеца“ на Детелина Ганчева Ганчева – прокурор в Специализираната прокуратура за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 25/2018 г. по описа на ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД – 04-67/04.06.2019 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Йорданка Антонова Антонова – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен.

Заповедта на административния ръководител, ведно с решението на прокурорската колегия ще бъде приложена към кадровото дело на прокурора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 4376/25.03.2019 г. на ВАС - шесто отделение, тричленен състав, по адм. дело № 14013/2018 г. и Решение № 5507/28.09.2018 г. на Административен съд – София-град – трето отделение, 51 състав по адм. дело № 5736, с което е отменена заповед № 1405 от 09.05.2018 г. на административния ръководител на СГП, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, на Николай Кръстев – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, е наложено „обръщане на внимание“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 11622/31.07.2019 г. на ВАС – Петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 1860/2019 г. и Решение № 15900 от 19.12.2018 г. на ВАС – шесто отделение, тричленен състав, по адм. дело № 13513/2017 г., с което е отменено Решение по Протокол № 34, т. 2 от заседание на Прокурорската колегия, проведено на 25.10.2017 г., с което на Росен Николов Каменов – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т . 2 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 месеца“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 9709/25.06.2019 г. на ВАС – шесто отделение, тричленен състав, по адм. дело № 1652/2019 г. и Решение № 7071/2018 г. на Административен съд – София-град – трето отделение, 46 състав, по адм. дело № 1927, с което е отменено наложеното със заповед № РД-08-84/01.02.2018 г. на административния ръководител на ВОП – София, на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ – „обръщане на внимание“ на Адалберт Живков Кръстев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет присъедини дисциплинарно дело № 9/2019 г. към дисциплинарно дело № 7/2019 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Христо Огнянов Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура – Самоков, за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 7/2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във