Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Дойчин Иванов Дойчев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол, за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Ямбол, считано от 11.10.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Първият мандат на Дойчин Дойчев изтича на 10.10.2019 г. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 22/11.07.2019 г. е открита процедура за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол. До участие в конкурсната процедура са допуснати двама кандидати – настоящият административен ръководител и Димитринка Тодорова Шкодрова-Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във