Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи събеседването с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, по молба на един от кандидатите. Николай Найденов Найденов – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура е депозирал молба за отлагане на изслушването, с приложен болничен лист за временна неработоспособност за периода от 27.11.2019 г. до 03.12.2019 г.

Кандидатите Пламен Борисов Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд и Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализираната прокуратура бяха уведомени лично за отлагането на събеседването за следващо заседание на прокурорската колегия.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Яна Генчева Илиева – административен ръководител на Районна прокуратура – Русе за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Русе, считано от 02.12.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Илиева е определена за и. ф.  районен прокурор по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров. Нейният първи мандат изтича на 01.12.2019 г. Яна Илиева има над 19 години юридически стаж. Била е младши прокурор в Районна прокуратура – Бяла от 14.03.2000 г. до 31.10.2001 г.; прокурор в Районна прокуратура – Бяла от 01.11.2001 г. до 17.11.2005 г.; прокурор в Районна прокуратура – Русе от 17.11.2005 г. до 01.12.2014 г. и административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Русе от 01.12.2014 г. и към момента.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Валентин Валериев Видов – прокурор в Софийска районна прокуратура; Зоя Спасова Манаска,  Албена Каменова Тараланска, Илиян Илиев Банков – прокурори в Софийска градска прокуратура; Николай Иванов Гугушев – прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково и прие, на основание  чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им  „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на полковник Ивайло Иванов Цончев – военен следовател във Военно-следствен участък във Военно-окръжна прокуратура – Сливен и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането му „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Мануел Тотев Манев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас; Елка Русева Добринкова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас; Борис Каменов Мендев – прокурор в Окръжна  прокуратура – Пловдив; Албена Янкова Георгиева – прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във