Параграф22 Daily

§22 Новини

Административно-финансови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията делегирани ѝ с решения на Пленума на ВСС по т. 12 от Протокол № 2/24.09.2019 г. и т. 8 от протокол № 3/07.02.2019 г., в периодите, когато не се провеждат заседания на пленума на ВСС да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт. Упълномощаването е за периода от 13.12.2019 г. до 20.01.2020 г., когато няма да се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

Решено бе Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт на първото редовно заседание на Пленума, след 20.01.2020 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Висшият съдебен съвет да предостави безвъзмездно за управление служебни автомобили, с отпаднала необходимост на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на ОД на МВР – Бургас, ОД на МВР-Пловдив и на Зонално жандармерийско управление – Бургас към ГД „Национална полиция“. По предложение от административния ръководител на Районен съд – Чепеларе ще се предостави служебен автомобил, с отпаднала необходимост, на МВР, за нуждите на Районното управление в Чепеларе.

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията делегирани ѝ с решения на Пленума на ВСС по т. 12 от Протокол № 2/24.09.2019 г. и т. 8 от протокол № 3/07.02.2019 г., в периодите, когато не се провеждат заседания на пленума на ВСС да взема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт. Упълномощаването е за периода от 13.12.2019 г. до 20.01.2020 г., когато няма да се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

Решено бе Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт на първото редовно заседание на Пленума, след 20.01.2020 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели ползването на помещенията в сградата на Районен съд – Трън между районният съд и Окръжна прокуратура – Перник за нуждите на Териториално отделение – Трън към Районна прокуратура – Трън, Агенцията по вписванията, сектор „Пробация“ в ОС „Изпълнение на наказанията“ – гр. Благоевград и Областно звено „Охрана“ – гр. Перник.

Решението на Пленума на ВСС ще бъде изпратено на председателя на Районен съд – Трън, на главния прокурор на Република България - на разпореждане и на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник, за сведение.

Актуализирането на ползването на сградата е във връзка с решението на Пленума на ВСС за закриване на 11 районни прокуратури в градовете Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград, считано от 01.01.2019 г. и решението на Пленума по протокол № 27/01.11.2018 г., според което недвижимите имоти ползвани от Териториалните отделения, се предоставян за ползване на Окръжните прокуратури в градовете Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Перник, Смолян и Ямбол.

Пленумът на ВСС с решение по протокол 15/31.05.2018 г. е разпределил между НСлС и Специализираната прокуратура ползването на административната сграда и терена, на бул. „д.р Г. М. Димитров“. Във връзка с приключил ремонт на подземния паркинг 13 паркоместа и 8 гаражни клетки се предоставят за ползване на НСлС и Администрацията на главния прокурор, за паркиране на служебни автомобили и съхранение на МПС, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства и молби за правна помощ, разследвани от следователите на НСлС. Пет паркоместа се предоставят за ползване от Специализираната прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във