Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 7/2019 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Христо Огнянов Белстойнев от длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Самоков.

Дисциплинарно дело № 7/2019 г. по описа на ВСС е образувано по предложение от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ – действие и поведение, довели до нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение на петчленка на Върховния административен съд – II колегия, постановено по административно дело, с което отменя Решение на Върховния административен съд – Шесто отделение и вместо него постановява: Отменя решението на Прокурорската колегия на ВСС, с което на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, е потвърдено наложеното ѝ със заповедна административния ръководител на Районна прокуратура – Варна, дисциплинарно наказание „забележка“ на Десислава Христова Йотова – прокурор в Районна прокуратура – Варна.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Ловеч, с която е обърнато внимание на Тончо Стоянов Атанасов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Ловеч.

Заповедта е влязла в сила и ще бъде приложена, ведно с решението на прокурорската колегия към кадровото дело на следователя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във